Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ 2016-2017


ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 13/12/2016


Ποια η σχέση μεταξύ "βιομηχανικής" κοινωνίας και ¨΄καπιταλισμού΄¨ και ποια η μαρξιστική θεωρία πάνω σε αυτή τη σχέση;

Τα 2 θέματα που δεν κληρώθηκαν, ήταν:
1) Διαδικασίες θεσμοποίησης και ιζηματοποίησης
2) Θεωρίες περί κράτους.

Βιβλιογραφία:

  • Α. Giddens, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1993.
  • Π.Λ. Μπέργκερ - Τ. Λούκμαν, Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2003, (σελ 95 - 335).


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 14/12/2016

Ποια η έννοια της νομιμοποιημένης πολιτικής εξουσίας"; 

Τα 2 θέματα που δεν κληρώθηκαν ήταν:
1) Τα εκλογικά συστήματα 
2) Οι λειτουργίες των κομμάτων.

Βιβλιογραφία:


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ 15/12/2016

Η σχέση Ευρωπαικού Δικαίου και Συντάγματος στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου.


Βιβλιογραφία:

Ευχαριστούμε θερμά την Ευαγγελία που μας έστειλε τα θέματα και της ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: