Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ


Μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε για τα βιβλία, αυτά είναι τα βιβλία που δίνει η σχολή:


Α'  ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Απ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002
I. Σπυριδάκη, Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003

Συνταγματικό ΔίκαιοΚ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004
Ν. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τ. Α', 1821-1941, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981
Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2005
Α. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία. Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου, τόμος Α, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004

Iστορία Δικαίου
Σπ. Τρωϊάννου/ Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιστορία Δικαίου, 2η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
Π. Σούρλα, Iusti atque injusti scientia - Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995Β' ΕΞΑΜΗΝΟ


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οικογενειακό ΔίκαιοΠαπαχρίστου Θ., Οικογενειακό Δίκαιο, 2005, γ΄ έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. ΧVΙΙ+443

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Κλιμάκιο Α-ΚΛ. Κοτσαλή, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος Α' και Β',  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005
Λ. Κοτσαλή, Η δόμηση του εγκλήματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004

Κλιμάκιο Λ-Ω
Χρ. Μυλωνόπουλου - Ι. Γιαννίδη, Γενικό Ποινικό Δίκαιο (υπό έκδοση)
Λ. Κοτσαλή, Η δόμηση του εγκλήματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004

Δημόσιο Διεθνές ΔίκαιοΕμμ. Ρούκουνα, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα:
 Τεύχος Ι (3η έκδοση 2004)
 Τεύχος ΙΙ (έκδοσ. 2005)
 Τεύχος ΙΙΙ (παλαιά έκδοση)


Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
Σωτ. Λύτρα, Απ. Γέροντα, Γλ. Σιούτη, Πρ. Παυλόπουλου, Σπ. Φλογαΐτη, Διοικητικό Δίκαιο, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004
Σωτ. Λύτρα - Γλ. Σιούτη, Κείμενα Διοικητικού Δικαίου, τόμοι Ι και ΙΙ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005