Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ (21/12/2015)


Οι απαντήσεις στα περσινά θέματα του τεστ δεξιοτήτων έχουν ως ακολούθως:

 
1 Γ
11 Δ
21 -
31 Β
41 Α
2 Α
12 Δ
22 Β
32 Γ
42 Γ
3 Α
13 Δ
23 Δ
33 Β
43 Β
4 Β
14 Β
24 Β
34 Α
44 Γ
5 Γ
15 Β
25 Γ
35 Γ
45 Δ
6 Δ
16 Γ
26 Β
36 Β
46 Δ
7 Δ
17 Β
27 Δ
37 Β
47 Δ
8 Δ
18 Γ
28 Δ
38 Δ
48 Γ
9 Β
19 Δ
29 Β
39 Γ
49 Β
10 Β
20 Β
30 Γ
40 Γ
50 Α

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προκηρύχθηκε ο 25ος εισαγωγικός διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ – Διπλάσιος αριθμός εισακτέων


Η προετοιμασία της διεξαγωγής του 25ου διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Έχουν πλέον εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στον συνολικό αριθμό των εισακτέων και την κατανομή τους στα τμήματα εξειδίκευσης, στη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) με ευθύνη της οποίας εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη που ορίζει τις ημερομηνίες υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας του Α’ Σταδίου στις 26 και 27 Νοεμβρίου, καθώς και η απόφαση που προσδιορίζει τις θέσεις που θα καταλάβουν οι σπουδαστές και σπουδάστριες όταν αποφοιτήσουν το 2018.

Ας σημειωθεί ότι αυξήθηκαν σε 8 τα τμήματα εξειδίκευσης της Σχολής, καθώς φέτος προστέθηκαν τα ακόλουθα 3: Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, Ψηφιακής Πολιτικής για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών στη δημόσια διοίκηση και Πολιτιστικής Διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα πολιτισμού και εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών.Η ενδεικτική βιβλιογραφία Ε Δ Ω 

και η προκήρυξη Ε Δ Ω 

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ)


Η έγγαμη συμβίωση των Α και Β δεν εξελίχθηκε ομαλά. Μετά από οξείς διαπληκτισμούς η Β αποχώρησε από την κατοικία τους και εγκαταστάθηκε στο σπίτι της αδελφής της.
Τον Μάιο του 2015, ο Α και η Β κατέθεσαν κοινή αίτηση για συναινετικό διαζύγιο και τον Φεβρουάριο του 2016 εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση που έλυνε τον γάμο.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η Β ανέπτυξε ερωτική σχέση με τον Γ.
Μόλις εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση που έλυνε τον γάμο μεταξύ Α και Β, και πριν αυτή γίνει αμετάκλητη, οι Β και Γ τέλεσαν γάμο.
Τον Μάρτιο του 2016 η Β απέκτησε τέκνο από τις σχέσεις της με τον Γ. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

(α) Ποιος είναι ο νόμιμος πατέρας του τέκνου;

Σύμφωνα με το τεκμήριο καταγωγής από γάμο (ΑΚ 1465 παρ. 1) σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, ο χρόνος των 300 ημερών δεν υπολογίζεται από την επόμενη της διακοπής αλλά από την επόμενη της ημέρας που έγινε αμετάκλητη η λύση ή ακύρωση του γάμου η οποία δεν προκύπτει από το πρακτικό.
Το τέκνο που απέκτησαν οι Β και Γ θεωρείται ως τέκνο γεννημένο σε γάμο και ο Α τεκμαίρεται να είναι ο νόμιμος πατέρας του.
 
(β) Σε περίπτωση που ακυρωθεί ο γάμος των Β και Γ, ποια θα είναι η νομική κατάσταση του παιδιού;

Ο γάμος ανάμεσα σε Β και Γ είναι καθόλα άκυρος εφόσον υπάρχει ανατρεπτικό κώλυμα που εμποδίζει τη σύναψή του και ειδικότερα ο γάμος που υπάρχει ανάμεσα σε Α και Β δεν έχει λυθεί αμετάκλητα με δικαστική απόφαση (ΑΚ 1354). 
Στην περίπτωση αυτή το τέκνο που γεννήθηκε σε άκυρο γάμο που ακυρώθηκε διατηρεί την ιδιότητα τέκνου γεννημένου σε γάμο και μετά την ακύρωσή του (ΑΚ 1382).(γ) Αν ο γάμος των Β και Γ θεωρηθεί άκυρος, είναι δυνατή η θεραπεία της ακυρότητάς του;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τις οποίες απαριθμεί ο νόμος (ΑΚ 1373) η ακυρότητα θεραπεύεται. Η εν προκειμένω περίπτωση δεν αναφέρεται στην ΑΚ 1373 και επομένως δεν είναι δυνατή η θεραπεία της ακυρότητάς της.
Όμως εφόσον εκδοθεί η αμετάκλητη δικαστική απόφαση που λύει το γάμο μεταξύ Α και Β, οι Β και Γ μπορούν ελεύθερα να συνάψουν νέο έγκυρο γάμο. 

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016-2017

Το τελευταίο διάστημα προσπαθούσα να βρω σημειώσεις για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δωρεάν διαθέσιμες στο ίντερνετ και τα κατάφερα σε μεγάλο βαθμό.

Στον διαγωνισμό αυτό μετράνε οι γνώσεις που έχετε αποκτήσει γενικά στη ζωή σας από την καθημερινότητά σας, από την εργασία σας, από τον τρόπο που παρατηρείτε τις ειδήσεις και τον κόσμο γύρω σας, επίσης πρέπει να έχετε και κάποιες ειδικότερες γνώσεις όπως:

1. Στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους βασικά πρέπει να διαβάσετε τρία εγχειρίδια για να καλύψετε την ύλη που ζητά η προκήρυξη και συγκεκριμένα Συνταγματικό, Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και όλα αυτά να τα συνδυάσετε με την πραγματική ζωή και με το σήμερα. Η ύλη του συνταγματικού δικαίου είναι βασικά το Σύνταγμα και η ερμηνεία του. Αν διαβάσετε το Σύνταγμα μία φορά θα καταλάβετε τι ακριβώς θέλουν από εσάς. Το διοικητικό δίκαιο είναι το εργατικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και η οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Και τέλος, στο ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να ξέρετε τα πάντα από την Συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι σήμερα... δηλ. τη δημιουργία της οικονομικής ένωσης, της νομισματικής ένωσης, των συνθηκών, των οργάνων της ΕΕ και τη λειτουργία αυτών και πως επηρεάζουν τα κράτη-μέλη κ.ο.κ.

2. Στο μάθημα Μακροοικονομική-Μικροοικονομική και Δημόσια Οικονομική θα πρέπει να διαβάσετε και εδώ τρία εγχειρίδια που είναι Μακροοικονομική Ι-Μικροοικονομική Ι και Δημόσια Οικονομική.Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του.  Η Μικροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που αναλύει τη συμπεριφορά μικρών οικονομικών μονάδων όπως οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις κ.λπ. Και τέλος, η Δημόσια Οικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που μελετά το ρόλο του κράτους στην οικονομία και για εμάς είναι ο ρόλος του κράτους στην ελληνική οικονομία αλλά και πως το ελληνικό κράτος ελίσσεται ως κράτος-μέλος ΕΕ. Εδώ, ΣΟΣ είναι να διαβάσουμε τις εκθέσεις των διοικητών των τραπεζών που γράφουν πολύ αναλυτικά το πως είναι η ελληνική οικονομία κάθε χρόνο και τι μέτρα θα μπορούσαν να παρθούν ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση στο μέλλον.

3. Στο μάθημα Γνώσεις και Δεξιότητες είναι βασικά γραμματική, ορθογραφία, σύνταξη πρότασης, απλά μαθηματικά, παρατήρηση και απλή λογική. Όσο περισσότερο ακούτε και παρατηρείτε τι συμβαίνει γύρω σας τόσο πιο εύκολες θα σας φαίνονται οι ερωτήσεις.


Για όλα τα παραπάνω έχω δημιουργήσει στο μπλογκ αυτό την ακόλουθη σελίδα, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για όλες τις ανακοινώσεις της ΕΚΔΔΑ αλλά και να βρίσκετε συγκεντρωμένη ύλη για να κατευθύνετε καλύτερα το διάβασμά σας.


Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ KALLIPOS

Για όσους δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν τα ενδειχτικά εγχειρίδια για τα μαθήματα του Συνταγματικού Δικαίου   (κατατακτήριες Νομικής Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Κομοτηνής), του Διοικητικού Δικαίου  (κατατακτήριες Νομικής Κομοτηνής και Δημόσιας Διοίκησης Παντείου) και του μαθήματος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (κατατακτήριες Δημόσιας Διοίκησης Παντείου),

 σας προτείνω ανεπιφύλακτα  να κατεβάσετε στο tablet σας τα ακόλουθα ebooks τα οποία βρίσκονται δωρεάν στο Internet από τις εκδόσεις kallipos.gr.


Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Συνταγματικούς Θεσμούς

Συνταγματικό Δίκαιο (πανεπιστημιακές παραδόσεις) 

Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο


Μικροοικονομική
 
Καλή μελέτη λοιπόν!

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Το κλειδί της επιτυχίας στις Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών
του Ελευθερίου Αθανασόπουλου, δικηγόρου, υπευθύνου σπουδών του Κέντρου Νομικής Κατάρτισης, Nomopolis
Κάθε χρόνο συρρέουν άνω των 200 υποψηφίων στις κατατακτήριες Νομικής Αθηνών με την ελπίδα να εισέλθουν στην πολυπόθητη σχολή των ονείρων τους, όντες συνειδητοποιημένοι πως η αποφοίτηση από αυτήν δεν πρόκειται να είναι περίπατος. Σε αυτό συμβάλλει και οι γενική πεποίθηση πως οι νομικές σπουδές παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και πως η δικηγορία δεν είναι μονόδρομος. Δεν παύει άλλωστε να αποτελεί μια σχολή με κύρος που θέλουν πολλοί να τελειώσουν κι ας εξασκούν άλλο επάγγελμα (επιλέγεται πολύ ως δεύτερο πτυχίο από δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, οικονομολόγους κ.α.)
Με αφορμή τα παραπάνω δίδω κάποιες συμβουλές με βάση την εμπειρία μου ως διδασκάλου σε τμήματα προετοιμασίας κατατακτηρίων και λοιπών νομικών εξετάσεων (δικαστών, άδειας δικηγόρων κ.α.), αλλά και ως συμβούλου νομικού επαγγελματικού προσανατολισμού του Nomopolis.
1. Χρόνος προετοιμασίας
Δεν αρκεί ο χρόνος προετοιμασίας των τριών-τεσσάρων μηνών που συνηθίζουν οι περισσότεροι, αρχίζοντας ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο μέχρι τις εξετάσεις που διεξάγονται τέλη Δεκεμβρίου. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι υπερβολικά μικρό και είναι άθλος η εμπέδωση συνολικής ύλης περίπου 2.000 σελίδων που εξετάζονται σχολαστικά. Επομένως, συστήνεται στους υποψηφίους να αρχίζουν την προετοιμασία τους από νωρίτερα, φοιτώντας αρχικά σε φροντιστήριο και ύστερα επαναλαμβάνοντας μόνοι τους την διδαχθείσα ύλη με τυχόν επίλυση αποριών που ανέκυψαν στην πορεία από τους καθηγητές που είχαν.
2. Εξεταστέα ύλη
Συστήνεται στους υποψηφίους για τη Νομική Αθηνών να διαβάζουν πάρα πολύ καλά τα προτεινόμενα εγχειρίδια (Γεωργιάδη, Γεν. Αρχές Αστικού/Μυλωνόπουλος 2 τόμοι, Γενικό Ποινικό/Παντελή, Συνταγματικό Δίκαιο), είτε είναι τα καλύτερα που κυκλοφορούν είτε όχι. Υπάρχει η κακή νοοτροπία σε ορισμένους καθηγητές που θέτουν τα θέματα να ρωτούν αυτούσια θέματα από το βιβλίο, αν και αυτό (ευτυχώς) δεν συμβαίνει πάντα. Στο Αστικό συστήνεται σε κάθε περίπτωση η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας διαμέσου επιλύσεως πρακτικών ζητημάτων. Δεν είναι ένα οικείο αντικείμενο στον μη νομικό και αδυνατεί να το κατανοήσει χωρίς την επίλυση πρακτικών ζητημάτων.
3. Αναγκαιότητα φροντιστηριακού μαθήματος.
Το φροντιστηριακό μάθημα δεν είναι απολύτως αναγκαίο, αλλά βοηθάει αρκετά. Πρώτον, νομική μεθοδολογία δεν είναι κάτι που μαθαίνεται εύκολα σε ολίγους μήνες, ενώ κατά δεύτερο λόγο καλό είναι κάποιος να έχει μια καθοδήγηση, ακόμη και για ψυχολογικούς λόγους. Ωστόσο, αν κάποιος διαβάσει πολύ και χρησιμοποιήσει βοηθήματα που κυκλοφορούν στην αγορά, μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του, εάν όμως ξεκινήσει προετοιμασία τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα ( και χωρίς βέβαια να εργάζεται πλήρες ωράριο).
4. Η αναζήτηση κατάλληλου φροντιστηρίου
Υπάρχουν αρκετά φροντιστήρια στην αγορά που ασχολούνται με κατατακτήριες νομικής. Τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου φροντιστηρίου θα πρέπει να είναι τα εξής:
α) Ένα κόστος που μπορούμε να καλύψουμε (τι να το κάνουμε το καλύτερο αν δεν μπορούμε να το πληρώσουμε υπό τις παρούσες, δύσκολες οικονομικές συνθήκες)
β) Να είναι αποκλειστικά νομικό φροντιστήριο και όχι από αυτά που οργανώνουν τμήματα για παντός είδους εξετάσεις, διότι το αντικείμενο χρειάζεται ειδική εμπειρία που δεν βρίσκεις εύκολα σε φροντιστήρια-βιομηχανίες που κάνουν τα πάντα, συνήθως με καθηγητές που προσλαμβάνουν για περιστασιακή απασχόληση, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο.
γ) Να έχει ολιγομελή τμήματα (όχι άνω των 15 ατόμων) και να παρέχει δυνατότητα διαρκούς επικοινωνίας με τον καθηγητή. Δεν έχει νόημα να πηγαίνει κάποιος απλά για να ακούει παραδόσεις σε πολυμελή τμήματα και να μην μπορεί να βρίσκει τον καθηγητή ατομικά όταν έχει απορίες.
δ) Μια επίσκεψη στα φροντιστήρια ώστε να πάρουν οι υποψήφιοι μια ζωντανή εικόνα του πως αντιμετωπίζεται ο υποψήφιος, ποια η οργάνωση του φροντιστηρίου, ποιοι οι χώροι διδασκαλίας κ.ο.κ.
ε) Καμία εμπιστοσύνη σε φήμες και ισχυρισμούς περί «μεγάλου ποσοστού επιτυχιών», καθότι κάποια φροντιστήρια ψεύδονται συστηματικά ως προς αυτό. Βλέπουμε να περιλαμβάνουν στους επιτυχόντες τους άτομα που φοίτησαν σε αυτούς και απέτυχαν αρκετές φορές στις εξετάσεις αφού παρακολούθησαν τμήματα σε αυτούς και τελικά πέτυχαν κάποια χρόνια μετά διαβάζοντας μόνοι τους. Άλλες φορές αναφέρουν αυθαίρετα ποσοστά επιτυχίας (π.χ. 7 στους 10) που δεν επαληθεύονται από πουθενά ως αληθή ή επαληθεύονται ως ψευδή.
Τέλος, δεν θα πρέπει να υπάρχει προσήλωση του ενδιαφερόμενου για κάποιο φροντιστήριο στο «ποσοστό επιτυχία του φροντιστηρίου» και κυρίως, διότι δεν είναι το φροντιστήριο αυτό στο οποίο πιστώνεται η επιτυχία κάπου υποψηφίου, αλλά η προσπάθεια και η ικανότητα του ίδιου. Υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ικανοί, όπως και υποψήφιοι που δούλεψαν αρκετά και άλλοι που δεν δούλεψαν. Το φροντιστήριο δεν μπορεί να προσφέρει πολλά σε αυτόν που έχει μια αδυναμία κατανόησης και χρειάζεται πάρα πολύ διάβασμα, ούτε σε αυτόν ο οποίος έχει ικανότητες αλλά δεν δουλεύει πολύ ατομικά για να εμπεδώσει την εξεταστέα ύλη. Αυτά είναι αυτονόητα σε όλους, νομίζω, και δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές του φροντιστηρίου.
ζ) Να μην πιστέψουν σε καμία περίπτωση σε φήμες (ιδίως παλαιών) φροντιστηρίων ότι έχουν «γνωριμίες» στο πανεπιστήμιο και ότι έχουν πηγές που τους διαρρέουν τα θέματα. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και το επιβεβαιώνω από την προσωπική μου επαφή με το πανεπιστημιακό περιβάλλον. Οι πανεπιστημιακοί δεν βλέπουν ποτέ με καλό μάτι τα νομικά φροντιστήρια, ενώ σκόπιμα αποφεύγουν τις επαφές με αυτά, διότι πολλές φορές είναι μέλη σε επιτροπές εξετάσεων (πχ. δικαστών, ειρηνοδικών) και δεν θέλουν να τους αποδοθεί ότι ευνοούν υποψηφίους συγκεκριμένου φροντιστηρίου ή ότι διαρρέουν θέματα.