Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Τα τελικά αποτελέσματα των εισαχθέντων στη Νομική Αθηνών, ΕΔΩ. 


Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-2018


                  Καλούνται για εγγραφή οι επιτυχόντες των Κατατακτήριων Εξετάσεων την Πέμπτη  01/03/2018 και 
την Παρασκευή 02/03/2018 στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής, Ακαδημίας 45, στη θυρίδα 4 και ώρα 09.00.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου
2.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3.    Μία (1) φωτογραφία

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μου γράφουν πολλοί ότι δεν δουλεύουν κάποιες ανακατευθύνσεις.  Ανακατεύθυνση σημαίνει ότι ενώ είσαστε σε αυτόν τον ιστότοπο εσείς οδηγείστε με ασφαλή τρόπο πάντα σε έναν άλλο για να βρείτε εκεί πληροφορίες ή σημειώσεις τις οποίες έχω βρει και με διάφορους τρόπους έχω δημιουργήσει μια βάση δεδομένων πάνω σε διάφορα θέματα.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε περίπτωση που δεν δουλεύουν οι ανακατευθύνσεις (όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις σημειώσεις της φοιτήτριας νομικής Α. Τρίκη) αυτό σημαίνει ότι εκείνη άλλαξε τα url (έβαλε σε άλλη θέση στο ίντερνετ τις σημειώσεις της) και για αυτό δεν δουλεύουν οι ανακατευθύνσεις στις σελίδες του μπλογκ.

Λίγη υπομονή και θα φτιαχτούν δηλαδή θα βρω τις νέες θέσεις και θα τις αντικαταστήσω. Οτιδήποτε πάντως ψάχνετε υπάρχει και στο διαδίκτυο με την ονομασία που υπάρχει εδώ στο μπλογκ αλλά σε άλλη θέση.

Οπότε καλή συνέχεια και καλή μελέτη και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας μέχρι να λυθεί το θέμα.

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2017-2018

 Επειδή λαμβάνω μηνύματα στα οποία με ρωτάτε για τα προτεινόμενα βιβλία για τις Κατατακτήριες της Νομικής Αθηνών, επικαιροποιώ τη λίστα για όσους ετοιμάζονται να δώσουν για την επόμενη χρονιά.

Τα προτεινόμενα βιβλία, λοιπόν, είναι τα εξής:
Κοστίζει 40-45 ευρώ, 3η έκδοση. Προτείνεται Παντελής για ευνόητους λόγους,  όποιος όμως δυσκολεύεται μπορεί να διαβάσει και Σπυρόπουλο. 

Έκδοση 4η, του 2012, κοστίζει γύρω στα 80€. 

Έκδοση του 2013, κοστίζει 23€ περίπου.


Ο πρώτος τόμος κοστίζει γύρω στα 70€ (έκδοση 2007), ο δεύτερος κοστίζει γύρω στα 45€ και είναι έκδοση του 2008. 
Προσοχή! Το θέμα που έπεσε στις τελευταίες εξετάσεις του Ποινικού, ήταν στο τέλος του 2ου τόμου, επομένως είναι απαραίτητο να μελετηθούν και οι 2 τόμοι. 
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2017/2018)

Πρακτικό Θέμα  ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(το θέμα όπως μου το μετέφερε υποψήφιος σε μήνυμα, οι ενδεικτικές απαντήσεις δίδονται με βάση την συγκεκριμένη διατύπωση):

Το Σωματείο Σ ορίζει στο καταστατικό του ότι μπορεί να αναθέτει σε μέλη της Διοίκησης του, η κατάρτιση συμβάσεων για την πώληση και την μεταβίβαση των ακινήτων του. Το ΔΣ αναθέτει στον Π, ο οποίος είναι μέλος της Διοίκησης να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα οικοπέδου του Σωματείου σε πιθανούς αγοραστές. Ο Π συνάπτει προσύμφωνο με τον Α, με το οποίο τα μέρη συμφωνούν να καταρτίσουν την οριστική σύμβαση για την πώληση και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου έναντι € 150.000, την 01-02-2018, υπό τον όρο να έχει εξασφαλίσει ο Α ως τότε την έγκριση δανείου από κάποια Τράπεζα.

Ερωτάται:
1. α) Με τι ιδιότητα λειτουργεί ο Π; β) Μεταξύ ποιών μερών έχει συναφθεί το προσύμφωνο;
2. Έπρεπε το προσύμφωνο να περιβληθεί τύπου;

3. α) Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος που τέθηκε στο προσύμφωνο; β) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο Α μέχρι την 01-02-2018 δεν έχει εξασφαλίσει δάνειο από την Τράπεζα;

Απαντήσεις (συνοπτικές)

1. α) Κάθε νομικό πρόσωπο διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το όργανο που αποτελεί τη διοίκησή του (ΑΚ 65, 67). Το σωματείο ειδικότερα διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό αποτελείται από μέλη του σωματείου (ΑΚ 92). Το άρθρο 68 ΑΚ προβλέπει ότι η έκταση της εξουσίας της διοίκησης προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό και ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και για τους τρίτους. Έτσι, οι δικαιοπραξίες που επιχείρησε το όργανο της διοίκησης στα όρια της εξουσίας του, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, δηλαδή θεωρούνται δικαιοπραξίες του ίδιου του νομικού προσώπου (α. 70 ΑΚ ). Εν προκειμένω, το ΔΣ του σωματείου διαθέτει την εξουσία από το καταστατικό να καταρτίζει συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων του. Το ΔΣ αναθέτει σε συγκεκριμένο μέλος του, τον Π, να διενεργήσει την αγοραπωλησία του ακινήτου, συνεπώς ο Π ενεργεί ως διοίκηση του Σ και το δεσμεύει, εφόσον συμβάλλεται στο όνομα για λογαριασμό του τελευταίου και εντός των ορίων της εξουσίας που του έχει δοθεί. Αν ήταν τρίτο πρόσωπο, λ.χ. υπάλληλος του σωματείου, θα ενεργούσε ως αντιπρόσωπος του Σ κατά τις διατάξεις των ΑΚ 211 επ.

β) Εφόσον ο Π ενεργεί ως όργανο της διοικήσεως του ΝΠ το δεσμεύει με τις δηλώσεις βουλήσεως που δίδει και λαμβάνει (ΑΚ 68, 70) και συνεπώς το προσύμφωνο συνάπτεται μεταξύ του Σ και του Α. Αν στην ανάθεση της εξουσίας εκπροσώπησης δεν έχει γίνει ειδική μνεία για προσύμφωνο, θεωρείται ότι ο Π έχει εξουσία και για το προσύμφωνο αφού κατά το αρ. 68 εδ. β΄ ΑΚ η εξουσία του, σε περίπτωση αμφιβολίας, εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη. Εξάλλου, αφού έχει εξουσία για την οριστική σύμβαση (μείζον), θα πρέπει να θεωρηθεί έχει και για το προσύμφωνο (έλασσον).


2. Κατά την ΑΚ 166 το προσύμφωνο υπόκειται στον τύπο που υπόκειται και η οριστική σύμβαση και συνεπώς, αφού το προσύμφωνο έχει ως αντικείμενο την πώληση (ΑΚ 513) και μεταβίβαση (ΑΚ 1033) ακινήτου θα πρέπει να υπαχθεί στον συμβολαιογραφικό τύπο (ΑΚ 369, 1033), ειδάλλως θα είναι απολύτως άκυρη (ΑΚ 159, 180).


3. α) Ο όρος της σύναψης δανείου μέχρι την προθεσμία την 1-2-2018 συνιστά αναβλητική αίρεση, διότι τα αποτελέσματα του προσυμφώνου, δηλαδή η δέσμευση των συμβαλλομένων από αυτό, εξαρτώνται από ένα μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, όπως εν προκειμένω η σύναψη δανείου από τον Α (ΑΚ 201). Το γεγονός ότι τίθεται και χρονικός περιορισμός στην δυνατότητα λήψης δανείου δεν καθιστά τον όρο αυτόν προθεσμία, διότι δεν εξαρτάται το αποτέλεσμα του προσυμφώνου από το βέβαιο γεγονός της επέλευσης της συγκεκριμένης ημερομηνίας, αλλά από το αβέβαιο γεγονός της λήψης του δανείου εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.


β) Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το δάνειο εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, η αναβλητική αίρεση ματαιώνεται και συνεπώς αποσβέννυται υποχρέωση εκ του προσυμφώνου για την κατάρτιση οριστικής σύμβασης πλην όμως μπορούν τα μέρη να προβούν σε κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, απλώς δεν θα υπάρχει συμβατική δέσμευση προς αυτό εκ του προσυμφώνου.

Απαντηση αστικού Λευτέρης Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M καθηγητής Αστικού Δικαίου Nomopolis

Για περισσότερες πληροφορίες για το NOMOPOLIS εδώ


Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θέμα 1ο (το θέμα, όπως μου το μετέφερε φίλη του blog με μήνυμα): Τι γνωρίζετε για την συντιμωρητή πρότερη και συντιμωρητή ύστερη πράξη;

Θέμα 2ο (το θέμα κατά προσέγγιση): Είναι αξιόποινη η απόπειρα ηθικής αυτουργίας; 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θέμα: Συγκρίνατε την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και τη Στρατιωτική Δικτατορία. Αναφέρατε ελληνικά παραδείγματα.


ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θέμα πρακτικό (το θέμα όπως μου το μετέφερε υποψήφιος σε μήνυμα): Το Σωματείο Σ ορίζει στο καταστατικό του ότι μπορεί να αναθέτει σε μέλη της Διοίκησης του, η κατάρτιση συμβάσεων για την πώληση και την μεταβίβαση των ακινήτων του. Το ΔΣ αναθέτει στον Π, ο οποίος είναι μέλος της Διοίκησης να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα οικοπέδου του Σωματείου σε πιθανούς αγοραστές. Ο Π συνάπτει προσύμφωνο με τον Α, με το οποίο τα μέρη συμφωνούν να καταρτίσουν την οριστική σύμβαση για την πώληση και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου έναντι € 150.000, την 01-02-2018, υπό τον όρο να έχει εξασφαλίσει ο Α ως τότε την έγκριση δανείου από κάποια Τράπεζα.

Ερωτάται:
1. α) Με τι ιδιότητα λειτουργεί ο Π; β) Μεταξύ ποιών μερών έχει συναφθεί το προσύμφωνο;
2. Έπρεπε το προσύμφωνο να περιβληθεί τύπου;

3. α) Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος που τέθηκε στο προσύμφωνο; β) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο Α μέχρι την 01-02-2018 δεν έχει εξασφαλίσει δάνειο από την Τράπεζα;

Το θέμα του πρακτικού στο Αστικό μας το διόρθωσε φίλος του blog, αν κάποιος έχει επιπλέον διορθώσεις ή περισσότερες πληροφορίες ως προς τα ερωτήματα, μπορεί να συμπληρώσει στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τη βοήθεια!

Τεστ Δεξιοτήτων στην Οργάνωση του Κράτους (27 ερωτήσεις) για διαγωνισμό ΕΣΣΔΑ 2018 & διαγωνισμό ΑΑΔΕ 2018Ερωτήσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους1.        Η νομοθετική εξουσία ασκείται από:

(α) τη βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλής

(β) τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

(γ) τη Βουλή και την Κυβέρνηση

(δ) τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό2.      Το ανώτατο δικαστικό όργανο της ΕΕ είναι:

(α) Το Συμβούλιο Υπουργών

(β) Η ευρωπαϊκή Επιτροπή

(γ) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

(δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο3.       Ο ανώτατος υπάλληλος σε ένα υπουργείο είναι:

(α) Ο Υπουργός Αναπληρωτής

(β) ο Υφυπουργός

(γ) ο Γενικός Γραμματέας

(δ) ο Υπουργός4.      Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

(α) Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

(β) Δημόσια Υπηρεσία, που έχει παραρτήματα σε όλη την Επικράτεια

(γ) Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν όλοι οι Δήμαρχοι της Επικρατείας

(δ) Υπηρεσία, που βοηθά τον Πρωθυπουργό στο έργο του5.      Άμεση αντιπροσώπευση υπάρχει, όταν:

(α) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται στο όνομα και του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου

(β) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομά του

(γ) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου

(δ) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του6.      Τι σημαίνει Σ.Δ.Ο.Ε.:

(α) Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

(β) Σύστημα Διοίκησης Οικονομικών Επενδύσεων

(γ) Σώμα Διαχείρισης Ορεινών Εκτάσεων

(δ) Σωματείο Δημοσίων Οικονομικών Επιθεωρητών 


   7. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καθιερώθηκε συνταγματικά επί:

(α) Θεοδώρου Δηλιγιάννη

(β) Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου

(γ) Ελευθερίου Βενιζέλου

(δ) Δημητρίου Γούναρη


 
  8. Το πολίτευμα σήμερα στην Ελλάδα είναι:

(α) Προεδρική Δημοκρατία

(β) Άμεση Δημοκρατία

(γ) Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

(δ) Δημοκρατική Μοναρχία9.       Ο πολιτικός συγκεντρωτισμός χαρακτηρίζει την ελληνική δημόσια διοίκηση και έχει ως συνέπεια:
(α) τη χαμηλή ανάπτυξη των υπηρεσιακών επιτελικών δομών

(β) την ισχυροποίηση του ρόλου των μονίμων υπαλλήλων

(γ) την ανάπτυξη υπηρεσιακών δομών στην Περιφέρεια

(δ) τη συχνή ματαίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου

     

10. Δίγραμμη επιταγή είναι αυτή, η οποία:

(α) Απαγορεύει την είσπραξή της σε μετρητά

(β) Εξοφλείται συμψηφιστικά

(γ) Απαγορεύει την εμφάνισή της προς πληρωμή

(δ) Περιορίζει τα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται να πληρωθεί η επιταγή

 11. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αρμοδιότητα της Βουλής;

(α) Η ψήφιση του προϋπολογισμού

(β) Η αναθεώρηση του Συντάγματος

(γ) Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους

(δ) Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας12. Τους νόμους εκδίδει και δημοσιεύει:

(α) η βουλή

(β) ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός

(γ) ο Πρωθυπουργός

(δ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας13. Δεν συγκαταλέγεται στους έμμεσους φόρους:

(α) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καπνά

(β) ο φόρος προστιθέμενης αξίας

(γ) ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων

(δ) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων14. Τα ατομικά δικαιώματα παρέχονται:

(α) σε κάθε πρόσωπο μέσα στα όρια της Ελλάδας

(β) μόνο στους Έλληνες πολίτες

(γ) στους έχοντες μόνιμη κατοικία και διαμονή στην Ελλάδα

(δ) σε όσους δεν έχουν τιμωρηθεί από ποινικό δικαστήριο15. Πόση περίπου είναι η έκταση της Ελλάδας;

(α) 100.000 τετρ.χιλιόμετρα

(β) 70.000 τετρ.χιλιόμετρα

(γ) 180.000 τετρ.χιλιόμετρα

(δ) 130.000 τετρ.χιλιόμετρα

16. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

(α) ένας Σύμβουλος, που διορίζεται από το Δήμαρχο

(β) ένας Σύμβουλος, που εκλέγεται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(γ) ο Δήμαρχος

(δ) ένας Σύμβουλος, που διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης17. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις:

(α) δεν ευθύνεται ποτέ προσωπικά το ίδιο

(β) κάθε μέλους του

(γ) των προσώπων που το αντιπροσωπεύουν

(δ) των μελών του διοικητικού συμβουλίου18. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους ανήκει:

(α) στον Άρειο Πάγο

(β) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

(γ) Στο Συμβούλιο της Επικρατείας

(δ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο19. Που εδρεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

(α) Άμστερνταμ

(β) Λουξεμβούργο

(γ) Βρυξέλλες

(δ) Φρανκφούρτη20. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι:

(α) ανεξάρτητη διοικητική αρχή

(β) γενική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών

(γ) οργανισμός, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

(δ) μη κυβερνητική οργάνωση21. Πότε απέκτησαν το δικαίωμα της μονιμότητας οι δημόσιοι υπάλληλοι;

(α) 1910

(β) 1912

(γ) 1913

(δ) 191122. Οι εκλογές για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται κάθε:

(α) πέντε χρόνια

(β) τρία χρόνια

(γ) δύο χρόνια

(δ) τέσσερα χρόνια23. Οι νόμοι, γενικά, ισχύουν από:

(α) τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(β) τη ψήφισή τους από τη Βουλή

(γ) την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

(δ) την υπογραφή τους από τους αρμόδιους Υπουργούς24. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται:

(α) μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

(β) μόνο από την Κυβέρνηση

(γ) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση

(δ) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή25. Το σπουδαιότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι:

(α) η Τράπεζα της Ελλάδος

(β) Το Κράτος, δηλαδή το δημόσιο

(γ) Η Εκκλησία της Ελλάδος

(δ) Η Ακαδημία Αθηνών


        26.  Ικανότητα δικαίου έχει
    (α) όποιος έχει ελληνική ιθαγένεια
    (β) κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας    
         του
    (γ) κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον είναι πνευματικά υγιές
    (δ) κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαιρέτως


    27. Για τη σύσταση σωματείου απαιτείται η ένωση:
(α) τουλάχιστον είκοσι προσώπων
(β) τουλάχιστον δέκα προσώπων
(γ) τουλάχιστον εκατό προσώπων
(δ) τουλάχιστον πενήντα προσώπων