Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) 20/12/2016


Θέματα ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Γράφουμε και τα δύο):
 

1) Ικανότητα Δικαίου Φυσικών και Νομικών Προσώπων: Διάκριση με Ικανότητα Δικαιοπραξίας, Χρόνος έναρξης και λήξης.
 

2)Ακυρώσιμη Δικαιοπραξία: Λόγοι και Έννομες Συνέπειες της Ακυρωσίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα και τη Δήμητρα που μας έστειλαν τα θέματα και τους ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και καλές γιορτές!

Δεν υπάρχουν σχόλια: