Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΟΣ)Παραυτουργία
Πολλοί πράττουν πολλά εγκλήματα (χωρίς κοινό νοηματικό/ψυχικό στοιχείο)
Συμμετοχή εν ευρεία έννοια
Συναυτουργία
Πολλοί πράττουν ένα έγκλημα από κοινού (με κοινό νοηματικό/ψυχικό στοιχείο)
Συμμετοχή εν στενή έννοια
Ηθική αυτουργία
Ένας πράττει ένα έγκλημα, ένας προκαλεί την απόφαση τέλεσης.
Συνέργεια
Άμεση
Ένας πράττει ένα έγκλημα, ένας τον συνδράμει άμεσα εν τη εκτελέσει (στην ίδια την τέλεση της πράξης)
Απλή
Ένας πράττει ένα έγκλημα, ένας τον συνδράμει πριν ή κατά την πράξει παρέχοντας έμμεση συνδρομή
Πηγή: Επιτομή Γενικού Ποινικού Δικαίου Μ. Γιακουμάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια: