Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016


Ο επιχειρηματίας Α αντιλαμβάνεται σε κοντινή απόσταση τον επιχειρηματία Γ με τον οποίο έχουν διαφορές και αποφασίζει να τον σκοτώσει. Πυροβολεί και τον θανατώνει. Εκ των υστέρων εν αγνοία του Α αποδεικνύεται ότι και ο Γ είχε στρέψει το πιστόλι του προς τον Α και ετοιμαζόταν να τον πυροβολίσει.

Ερωτάται:

Αξιόποινο του Α σύμφωνα με το άρθ. 299 ΠΚ.


Απάντηση:

Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας Α πληροί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση (άρθ. 299 παρ. 1, 26, 27 παρ. 1 ΠΚ), γνωρίζοντας ότι η πράξη του αυτή είναι άδικη και καταλογιστή σε ενοχή του. Η αξιόποινη πράξη του Α δεν είναι όμως και τελειωτικά άδικη πράξη καθώς συντρέχει λόγος που αίρει τον άδικο χαρακτήρα αυτής τον οποίο ο Α αγνοεί.

Εν προκειμένω, στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι ο επιχειρηματίας Α βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας του άρθ. 22 ΠΚ που αποτελεί λόγο άρσης του αδίκου πλην όμως αφού το αγνοεί δεν αίρεται η εγκληματική του βούληση (=δηλαδή τα υποκειμενικά στοιχεία της δικαιολογήσεως της πράξης του). Με άλλα λόγια: αίρονται τα στοιχεία του εγκληματικού αποτελέσματος όχι όμως και της εγκληματικής συμπεριφοράς. Εδώ ο δράστης (=ο επιχειρηματίας Α) θα έπρεπε να γνωρίζει τη συνδρομή των αντικειμενικών προϋποθέσεων του λόγου που αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του και επομένως να την καθιστά δικαιολογημένη. Πρόκειται για αγνοούμενο λόγο άρσης του αδίκου, η ύπαρξη του οποίου αίρει το άδικο του αποτελέσματος όχι όμως και το άδικο της συμπεριφοράς του δράστη.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έχουν διατυπωθεί τρεις απόψεις: 
(α) σύμφωνα με την πρώτη άποψη ο επιχειρηματίας Α τελεί και τελειωτικά άδικη πράξη και θα τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση του άρθ. 299 παρ. 1 ΠΚ 
(β) σύμφωνα με την δεύτερη άποψη αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης του Α λόγω του ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας και μένει ατιμώρητος και 
(γ) σύμφωνα με την τρίτη και ορθοτέρα στη θεωρία άποψη ο δράστης (=επιχειρηματίας Α) ευθύνεται για απρόσφορη απόπειρα καθώς βρισκόταν σε ανάστροφη πραγματική πλάνη ως προς την ύπαρξη λόγου άρσης του αδίκου η οποία δεν αίρει τον δόλο του και τιμωρείται βαρύτερα από το αν βρισκόταν σε πραγματική πλάνη.

Επομένως, ο επιχειρηματίας Α θα τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με την ποινή του άρθρου 83 μειωμένη στο μισό (άρθ. 299 παρ. 1, 43 παρ. 1 ΠΚ).

Πηγή: Σημειώσεις από φροντιστηριακό μάθημα στο https://www.giannopoulosm.gr/ το 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: