Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΑΚ 57-60 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΈννοια προσωπικότητας ΑΚ 57
Η ΑΚ 57 υποχρεώνει τα όργανα της Πολιτείας να σέβονται και να προστατεύουν την προσωπικότητα από κάθε παράνομη προσβολή. Η προστασία αυτή κατοχυρώνεται και συνταγματικά στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος.
Ο ΑΚ δεν περιέχει ορισμό της προσωπικότητας, θα μπορούσε όμως να ειπωθεί ως εξής:


Δεν υπάρχουν σχόλια: