Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2004-2015 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ)Όπως θα προσέξετε παρακάτω τα θέματα είναι όλα συγκριτικά.. χωρίς όμως να αφαιρούμε από το βιβλίο του κου Παντελή τίποτα από το διάβασμά μας..

pdf.file 


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2004-2005
Θέμα:  Γραπτό και άγραφο Σύνταγμα.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2005-2006
Θέμα: Συγκρίνατε την κυριαρχία του νόμου (rule of law) και το κράτος δικαίου.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2006-2007
Θέμα: Συγκρίνατε τα δύο κυριότερα συστήματα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2007-2008
Θέμα: Συγκρίνατε το κοινοβουλευτικό κα το προεδρικό σύστημα.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2008-2009
Θέμα: Τα είδη των δημοψηφισμάτων κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2009-2010
Θέμα: Ο κανόνας της υπουργικής προσυπογραφής. Η σημασία του για τη συνταγματική τάξη και ο λόγος των αποκλίσεων από αυτόν.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011
Θέμα: Συγκρίνατε την ευθύνη των υπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2011-2012
Θέμα: Συγκρίνατε την απόλυτη με την συνταγματική μοναρχία. Αναφέρατε παραδείγματα.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2012-2013
Θέμα: Υπό το ισχύον Σύνταγμα, συγκρίνετε τη νομοθετική εξουσιοδότηση και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αναφέρατε τυχόν παρόμοιους προϊσχύσαντες θεσμούς.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2013-2014
Θέμα: Συγκρίνατε το συνταγματικό έθιμο και τις συνθήκες του πολιτεύματος. Αναφέρατε και ελληνικά παραδείγματα.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2014-2015
Θέμα: Συγκρίνατε το ομοσπονδιακό κράτος με την ομοσπονδία κρατών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: