Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Η ΥΛΗ)

Γεώργιος Λουδοβίκος Φον Μάουερ

Συνοπτικό Ιστορικό ΠΚ:
Με το άρθρο μόνο του Ν. 1492 της 17/08/1950 κυρώθηκε ο Ποινικός Κώδικας που καταρτίστηκε από την Επιτροπή του ν. δ/τος 222/1947.
Πριν από τον ΠΚ και από το έτος 1834 ίσχυσε ο ΠΝ, έργο του βαυαρού νομομαθούς Μάουερ, μέλους της αντιβασιλείας του Όθωνα.
Ο πρώτος ποινικός νόμος της νεότερης Ελλάδας υπήρξε το "Απάνθισμα των εγκληματικών" (Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους) που εισήχθη από 17/04/1823 με βάση τους "νόμους των αειμνήστων ημών βυζαντινών αυτοκρατόρων".

Χαρακτηριστικά ΠΚ:
Η θεωρητική τοποθέτηση του Γενικού Μέρους του ΠΚ είναι καθαρά δικαιοπρακτική, αντιμετωπίζει το δράστη τόσο από τη πλευρά της εξωτερικής του συμπεριφοράς όσο και από την επικινδυνότητα της προσωπικότητάς του. Πέραν δε τούτου, προϋποθέτει τον καταλογισμό(34 ΠΚ) ως προϋπόθεση επιβολής ποινής. 
Με την πάροδο του χρόνου, ο νομοθέτης παρενέβει στο γενικό μέρος του ΠΚ κατ' επανάληψη π.χ. αρ. 82 για τη μετατροπή της ποινής, αρ. 99,100 για την αναστολή της ποινής, αρ. 105 υπό όρο απόλυση, αρ. 57 τα όρια της χρηματικής ποινής, κατάργηση του αρ. 50 περί θανατικής ποινής. 
Οι τροποποιήσεις αυτές από το νομοθέτη οδηγούν στη διατύπωση ότι αντιμετωπίζουν κάθε φορά ηπιότερα το δράστη λόγω της επικράτησης μιας αύξουσας ορθής αντίληψης κοινοτισμού και περιορισμού των οριστικών αποκλεισμών από τον κοινωνικό ιστό ατόμων που είναι επανεντάξιμα, δε φαίνεται να μπορεί να γίνει αναντίρρητα δεκτή.

Περιεχόμενο Γενικού Μέρους ΠΚ:
1. Ο ποινικός νόμος
1α. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (αρ. 1-4)
1β. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (αρ. 5-11)
1γ. Σχέση του κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση των όρων του (αρ. 12-13)
2. Η αξιόποινη πράξη ΣΟΣ ΣΟΣ
2α. Γενικές διατάξεις (αρ. 14-19)
2β. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (αρ. 20-25)
2γ. Ο καταλογισμός της πράξης (αρ. 26-35)
2δ. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό (αρ. 36-41)
3. Απόπειρα και συμμετοχή ΣΟΣ ΣΟΣ
3α. Απόπειρα (αρ. 42-44)
3β. Συμμετοχή (αρ.45-49)
4. Ποινές, μέτρα ασφαλείας, αποζημίωση ΣΟΣ
4α. Κύριες ποινές (αρ. 50-58)
4β. Παρεπόμενες ποινές (αρ. 59-68)
4γ. Μέτρα ασφαλείας (αρ. 69-76)
4δ. Αποζημίωση (αρ. 77-78)
5. Επιμέτρηση της ποινής ΣΟΣ
5α. Γενικοί κανόνες (αρ. 79-87)
5β. Εγκληματίες υπότροποι και καθ' έξη (αρ. 88-93)
5γ. Συρροή εγκλημάτων (αρ. 94-98)
6. Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο
6α. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (αρ 99-104)
6β.Απόλυση του καταδίκου υπό όρο (αρ. 105-110Α)
7. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο ΣΟΣ ΣΟΣ
7α. Παραγραφή (αρ. 111-116)
7β. Παραίτηση από την έγκληση (αρ. 117-120)

Διατάξεις από Ειδικό Μέρος ΠΚ που πρέπει να γνωρίζουμε για τα πρακτικά μας:
1. Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (αρ. 264-289)
2. Εγκλήματα κατά της ζωής (αρ. 299-307)
3. Σωματικές βλάβες (αρ. 308-315Α)
4. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (αρ.372-384Α)

Η ύλη του ΠΚ από την προκήρυξη είναι για το έτος 2015-2016 είναι:
  • Έγκλημα και ποινή στον Π.Κ. 
  • Η αρχή n.c.n.p.c.l και η τεχνική – πρακτική έννοια του εγκλήματος (αρ. 14 ΠΚ). 
  • Τα στοιχεία του εγκλήματος. 
  • Η ανθρώπινη συμπεριφορά (πράξη). 
  • Η ειδική ποινική υπόσταση του εγκλήματος, αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση.
    Το άδικο. 
  • Ο καταλογισμός εις ενοχήν. 
  • Ειδικές μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος (απόπειρα-συμμετοχή-συρροή). 
  • Λόγοι αποκλεισμού του τιμωρητού (προσωπικοί λόγοι απαλλαγής από την ποινή, δικαστική άφεση του αξιόποινου, λόγοι εξάλειψης του αξιόποινου). 
ΕΚΚΛΗΣΗ: Μέχρι να βρω τα παλαιότερα θέματα του Ποινικού Δικαίου (έχω κάνει τρεις μετακομίσεις από το 2009) από τις παλαιότερες κατατακτήριες, όποιος, όποια βρίσκεται στην "ευχάριστη" θέση με εμένα που ξαναδίνει κατατακτήριες ή έδωσε αλλά παρακολουθεί το μπλογκ ή έχει φίλο ή φίλη που έχει κάποιο παλιό θέμα κατατακτηρίων ας επικοινωνήσει μαζί μου στο mylonalin@yahoo.gr (Ευχαριστωωωωωώ!)Δεν υπάρχουν σχόλια: