Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΚ 51-56)

ΑΚ 51-56

Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης. Κανείς δεν έχει παραπάνω από μία κατοικία (αρχή της αποκλειστικότητας) (ΑΚ 51).

Η κατοικία διατηρείται μέχρι να αποκτηθεί νέα (ΑΚ 52).

Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η κατοικία αναγνωρίζεται ως τέτοια ο τόπος διαμονής του (ΑΚ 53).

Οι ισόβιοι δημόσιοι  υπάλληλοι έχουν ως νόμιμη κατοικία τον τόπο διορισμού τους (ΑΚ 54).

Οι ανήλικοι έχουν ως τόπο διαμονής τους την κατοικία των γονέων τους (ΑΚ 56).Πληροφοριακά: δεν πρόκειται να χρειαστούν οι άνω διατάξεις στα πρακτικά.
Δεν υπάρχουν σχόλια: