Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΚ 34-39)

ΑΚ 34 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις (ικανότητα δικαίου). Αποκλείεται ο περιορισμός της ικανότητας αυτής.

ΑΚ 35 ΑΡΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το φυσικό πρόσωπο αρχίζει με τη γέννηση.

ΑΚ 36 ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ
Το κυοφορούμενο ως προς τα δικαιώματά που του επάγονται θεωρείται γεννημένο αν (α) υπάρχει (β) γεννηθεί ζωντανό (γ) έχει ανθρώπινη μορφή.
Μηπώ συνειλλημένο είναι το πρόσωπο που δεν έχει συλληφθεί ακόμα αλλά προστατεύεται από το δίκαιο αν (α) συλληφθεί (β) γεννηθεί ζωντανό.
Το εξωσωματικά γονιμοποιημένο ωάριο θεωρείται κυοφορούμενο μόλις γονιμοποιηθεί στο δοκιμαστικό σωλήνα

ΑΚ 37 ΤΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όποιος αποκαλείται το θάνατο άλλου για να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του πρέπει να το αποδείξει.

ΑΚ 38 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΑΠΟΒΙΩΣΗΣ
Αν περισσότεροι έχουν πεθάνει πχ έπεσε αεροπλάνο, και δεν μπορεί να αποδειχθεί η σειρά θανάτου, τεκμαίρεται ότι όλοι πέθαναν ταυτόχρονα.

ΑΚ 39 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ακόμη και αν το σώμα δεν βρέθηκε, ο θάνατος θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί αν το πρόσωπο εξαφανίστηκε υπό συνθήκες που καθιστούν το θάνατό του βέβαιο.Συμβουλή:

Μπορεί να έχουμε ανοιχτό τον κώδικα, αλλά αν ξέρουμε απέξω τις διατάξεις, και που βρίσκεται τι, θα λύσουμε πιο γρήγορα το πρακτικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: