Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) 2013-2014

1. Νομοθετήματα και νομοθέτες της Αρχαίας Αθήνας.ΣΥΝΟΨΙΣ: 8ος αιώνας π.Χ. ανάγκη γραπτού νόμου (συνέπεσε με διάδοση γραφής + αποικισμούς), 5 νομοθέτες (Ζάλευκος, Χάρωνδας, Δράκων, Λυκούργος και Σόλων), 3 γνωστά νομοθετήματα (Φονικός Νόμος του Δράκοντα, Μεγάλη Ρήτρα του Λυκούργου και Κώδικας της Γόρτυνος-αγνώστου πατρότητας).


2. Τα φονικά δικαστήρια στους κλασικούς χρόνους.


ΣΥΝΟΨΙΣ:  6 δικαστήρια για φονικές δίκες (Άρειος Πάγος, Παλλάδιο, Δελφίνιο, Φρεάττου, Πρυτανείου, Ηλιαία), Άρειος Πάγος (τόπος: λόφος, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, εμπρησμοί, δηλητηριάσεις, σωματικές βλάβες, ποινή: θάνατος, δήμευση), Παλλάδιο (51 εφέτες, δίκες ακούσιων φόνων και απόπειρα εκ προμελέτης, δίκες φόνων δουλων, μετοίκων, ξένων, ποινή: πρόσκαιρη εξορία), Δελφίνιο (υποθέσεις δίκαιου φόνου από αθλητικούς αγώνες, πολέμους και εραστές), Φρεάττου (δράστης σε πλοίο και δίκη στη ξηρά), Πρυτανείου (1 βασιλέας, 4 αντιβασιλείς, δίκες φόνου από άγνωστο δράστη ή ζώο ή πράγμα), Ηλιαία (τόπος: αγορά, πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τελεσίδικες αποφάσεις, Δικαστές - Ηλιασταί 30 ετών και άνω από όλες τις φυλές, ετήσια θητεία και  ορκομωσία, μισθός δικαστή, με κλήρο αυθημερόν οι δικαστές για εξάλειψη δωροδικίας)
 

 3. Τα κυριότερα νομοθετήματα των βυζαντινών αυτοκρατόρων.ΣΥΝΟΨΙΣ: Ιουστινιανός (Κώδικας, Πανδέκτες, Εισηγήσεις, Νεαρές), Εποχή των Ισαύρων (Εκλογή των Νόμων, Γεωργικός Νόμος, Ναυτικός Νόμος), Μακεδονική δυναστεία (Πρόχειρος Νόμος, Εισαγωγή, Βασιλικά, 113 Νεαρές, Πείρα) και από άλωση 1204 έως την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας (Τιπούκειτου, Μικρά Σύνοψη, Επαρχικά, Εξάβιβλος Αρμενόπουλου).4. Ο γάμος στην ελληνική αρχαιότητα και στο ρωμαϊκό δίκαιο.


ΣΥΝΟΨΙΣ: Κλασικοί χρόνοι (Έγκυρος γάμος : Εγγύη και Έκδοση, Κώλυμα: συγγένεια, Έκδοση της νύφης: εξουσιαστής, Λύση γάμου: θάνατος, διαζύγιο, δικαίωμα αφαίρεσης, Ένωση δύο οίκων: Ιδιότητα του Πολίτη), Ελληνιστικοί χρόνοι (Έγκυρος γάμος: Έκδοση, Κώλυμα: Συγγένεια,  Έκδοση της νύφης: γονείς, μητέρα, ενδιαφερόμενη, Ένωση δύο προσώπων: μικτοί γάμοι πολιτών με μετοίκων), Ρωμαϊκοί χρόνοι (Έγκυρος γάμος: συμβίωση, προϋποθέσεις: ιδιότητα του πολίτη, ηλικία, συγκατάθεση εξουσιαστή, Κώλυματα: συγγένεια, προηγούμενος γάμος, μοιχεία, στρατιωτική θητεία, η Περιουσία παρέμενε στον Οίκο, Λύση γάμου: θάνατο, απώλεια ιδιότητας του πολίτη, διαζύγιο, μοιχεία).5. Η πατρική εξουσία στους αρχαϊκούς και ρωμαϊκούς χρόνους.


ΣΥΝΟΨΙΣ:  Κλασικοί χρόνοι: (Δικαιώματα αρχηγού του οίκου: δικαίωμα έκθεσης, δικαίωμα αποπομπής και αποκλήρωσης, απόφαση γάμου για θυγατέρες, Υποχρεώσεις αρχηγού του οίκου: ανατροφή, διαχείριση περιουσίας ανήλικων τέκνων, μη αποκλεισμός αγοριών από κληρονομική διαδοχή, τα τέκνα μόλις ενηλικιώνονταν δημιουργούσαν νέο οίκο) Ρωμαϊκοί χρόνοι: (Δικαιώματα πάτερ φαμίλια: δικαίωμα έκθεσης, σωματικού κολασμού, αποπομπής και αποκλήρωσης, κύριος οικογενειακής περιουσίας, εξουσία πάνω στα τέκνα όπως τους δούλους, πώλησης και ενεχυρίασης, προστασία τρίτων: τρίτοι με εξουσιαστή).
6. Η υιοθεσία στην ελληνική αρχαιότητα και στο ρωμαϊκό δίκαιο.


ΣΥΝΟΨΙΣ:  Κλασικοί χρόνοι: (δεν υπάρχουν γνήσια άρρεν τέκνα, το θετό τέκνο είναι πάντα γιος, έχουν την ιδιότητα του πολίτη, αν υπάρχει θυγατέρα την παντρεύεται ο θετός γιος, ανήλικος θετός γιος χρειάζεται έγκριση φυσικής οικογένειας, λύεται μονομερώς) Ελληνιστικούς χρόνους: (δεν χρειάζεται να μην υπάρχουν άρρεν κατιόντες από τον υιοθετών, το θετό τέκνο μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν χρειάζεται έγκριση της φυσικής οικογένειας) Ρωμαϊκοί χρόνοι: (2 τρόποι τεχνητής συγγένειας: εσποίηση και υιοθεσία, ο εσποιούμενος είναι αυτεξούσιος ενώ στην υιοθεσία υπεξούσιος)7. Είδη της ποινής στο Βυζάντιο.


ΣΥΝΟΨΙΣ : Είδη ποινής στο Βυζάντιο: θανατική ποινή, υποδούλωση, σωματικές ποινές, στερητικές ελευθερίας ποινές, περιουσιακές ποινές, ηθικές μειώσεις λόγω καταδίκης, εκκλησιαστικές ποινές.Δεν πρόλαβα τα υπόλοιπα... καλή επιτυχία!!