Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.
Ο Α με σκοπό την μη ικανοποίηση δανειστών του πωλεί και μεταβιβάζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή την 01/01/2014 στη σύζυγό του Σ ένα οικόπεδο του με τη συμφωνία ότι η μεταβίβαση γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να σωθεί το οικόπεδο από τους δανειστές.
Ερωτάται:
α) Απέκτησε κυριότητα η Σ;
 Όχι, (απόλυτη εικονικότητα) κατά το ΑΚ 138 παρ. 1 και η δικαιοπραξία πάσχει από ακυρότητα.

β) Ποια η προστασία των δανειστών του Α;
 Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - καταδολίευση δανειστών 939-942 ΑΚ.

γ) Ποια η απάντηση στα δύο προηγούμενα αν υποκρυπτόταν της πωλήσεως η δωρεά;
Η αληθινή βούληση των μερών (Κ και Σ) είναι η δωρεά και όχι η πώληση, συνεπώς η πώληση πάσχει από ακυρότητα απόλυτη ΑΚ 138, κάτω από την πώληση κρύβεται η έγκυρη δικαιοπραξία που στην προκειμένη περίπτωση είναι η δωρεά ΑΚ 498. Και σε αυτή την περίπτωση οι δανειστές του Α προστατεύονται με την διάρρηξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου εφόσον έχουν έννομο συμφέρον.

2.
Ο Α λόγω εικονικής πώλησης μεταβιβάζει νομότυπα στον Β ένα οικόπεδο. Ο Β πωλεί και μεταβιβάζει με συμβολαιογραφικό και μεταγράφει στον Γ. Ο Γ πεθαίνει την 01/01/2014 με κληρονόμο τον Δ.
Ερωτάται:
α) Απέκτησε κυριότητα ο Β;
Όχι, η δικαιοπραξία είναι απόλυτα άκυρη λόγω εικονικότητας ΑΚ 138.

β) Απέκτησε κυριότητα ο Γ;
Ναι, αν ήταν καλόπιστος. Όχι, αν ήταν κακόπιστος δηλαδή ήξερε την εικονική πώληση μεταξύ Α και Β.

γ) Απέκτησε κυριότητα ο Δ;
Ναι γιατί προστατεύονται οι συναλλαγές.

3.
Ο Κ για να απαλύνει τον πόνο του βαρειά αρρώστου φίλου του Β έκανε διαθήκη με την οποία τον εγκαθιστά γενικό κληρονόμο του. Τη διαθήκη αυτή ο Κ έδειξε στον Β που χάρηκε και είχε  σκοπό να την καταστρέψει μετά από λίγες ημέρες.
Ο Κ όμως πρωτού καταστρέψει τη διαθήκη σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστήχημα. Ο Β θεραπεύτηκε αποδέχτηκε την κληρονομιά του Κ και πούλησε ένα ακίνητο της κληρονομιάς στον Γ.
Τα αδέλφια του Κ εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του που γνωρίζουν ότι ο Κ είχε πρόθεση να καταστρέψει τη διαθήκη ερωτούν:
α) Είναι ισχυρή η διαθήκη του Κ;
Δεν επιδέχονται εικονικότητα οι μονομερείς μη απευθυντέες δικαιοπραξίες όπως η διαθήκη οι οποίες και να είναι εικονικές είναι έγκυρες.
Κρατούσα όμως είναι η αντίθετη γνώμη, κατά την οποία και οι μη απευθυντέες μονομερείς δικαιοπραξίες καταλαμβάνονται από την ακυρότητα του άρθρου 138 παρ. 2. Οι καλόπιστοι τρίτοι προστατεύονται κατά το 139 ΑΚ.

β) Μπορούν να διεκδικήσουν το ακίνητο από το Γ;
Όχι, προστατεύεται επειδή ήταν καλόπιστος.

 4. 
Ο Α την 01/09/2013 επιθυμεί να δωρίσει στη φίλη του Φ που έχει τα γενέθλιά της έναν ζωγραφικό πίνακα και ένα μονόπετρο δαχτυλίδι. Για να μην γίνει όμως αυτό αντιληπτό από τη συζυγό του συντάσσει ιδιωτικό συμφωνητικό πωλήσεως των παραπάνω παραδίνοντας αυθημερόν (01/09/2013) στον Φ τον ζωγραφικ΄κο πίνακα και υποσχόμενος την παράδοση του δαχτυλιδιού σήμερα (28/01/2014).
Ερωτάται:
α) Απέκτησε κυριότητα ο Φ για τον πίνακα;
Σύμφωνα με το ιστορικό η έγκυρη δικαιοπραξία είναι η δωρεά και η εικονική η πώληση 513 ΑΚ. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, πρόκειται για σχετική εικονικότητα  αφού στην πραγματικότητα ο Α επιθυμεί να δωρίσει τα πράγματα στην Φ και όχι να τα πωλήσει.

β) Έχει δίκιο που απαιτεί σήμερα το δαχτυλίδι;
Η πώληση 513 ΑΚ είναι υποσχετική δικαιοπραξία, όμως επειδή υποκρύπτεται η δωρεά του 498 ΑΚ δεν είναι υποχρεωμένςο ο Α να αποδώσει τη νομή και την κυριότητα του δαχτυλιδιού.

 

5. 
Ο Α Αντωνίου αγόρασε από τον Β Βασιλείου ένα ακίνητο α. Για φορολογικούς λόγους αντέγραψαν στο συμβόλαιο ως τίμημα 50.000 ευρώ ενώ το συμφωνηθέν τίμημα (το οποίο και πράγματι κατέβαλε ο Α) ήταν 70.000 ευρώ. Η αγοραία αξία του ακινήτου ήταν 60.000 ευρώ.
Ερωτάται:
α) Μπορεί ο Α (ή ο Β) να ζητήσει να αναγνωρισθεί άκυρη η σύμβαση επειδή στο συμβόλαιο δεν αναγράφεται το συμφωνηθέν τίμημα;
 Ναι, γενικά γίνεται δεκτό, ότι η σύμβαση με το αναγραφόμενο τίμημα είναι άκυρη ως εικονική, η καλυπτόμενη όμως από αυτήν σύμβαση είναι έγκυρη ως προς το αναγραφόμενο τίμημα, άλλα άκυρη ως προς το υπόλοιπο τίμημα (ακυρότητα μερική ΑΚ 181). Για το καταβληθέν τίμημα ο αγοραστής έχει αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά μόνο για το τμήμα που υπερβαίνει την αγοραία αξία του πωληθέντος ακινήτου.

β) Μπορεί ο Α να ζητήσει από τον Β  να επιστρέψει το ποσό των 20.000 ευρώ;
 Όχι.

γ) Αν ο Α είχε καταβάλει μόνο 50.000 ευρώ μπορεί ο Β να ζητήσει και το ποσό των 20.000 ευρώ;
Ναι.
     

Δεν υπάρχουν σχόλια: