Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΚ 127-137

ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ - Έγκυρη δικαιοπραξία

127 ΑΚ         1) Ο ενήλικος δηλαδή ο συμπληρώσας το 18ο έτος της ηλικίας τουΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ - Απόλυτη ακυρότητα δικαιοπραξίας
 
128 ΑΚ          1) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος
                       2) Όποιος βρίσκεται σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ΑΚ 1666 επ.

131 ΑΚ          1) Όταν το πρόσωπο δεν είχει συνήδειση των πράξεών του
                       2) Όταν το πρόσωπο βρίσκεται σε διανοητική ή ψυχική διαταραχή


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ - Σχετική ακυρότητα δικαιοπραξίας

129 ΑΚ          1) Ο συμπληρώσας το 10ο έτος
                       2) Όποιος βρίσκεται σε μερική δικαστική συμπαράσταση ΑΚ 1666 επ.
                       3) Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση

ΣΤΑΔΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 10-18 ΕΤΩΝ

134 ΑΚ           1) Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει τα 10 έτη είναι ικανός για δικαιοπραξίες από τις οποίες πορίζεται μόνο έννομο συμφέρον δηλαδή να μην αναλαμβάνει υποχρέωση ούτε να διαθέτει δικαιώματα

135 ΑΚ            1) Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος είναι ικανός να διαθέτει κάθε τι που κερδίζει από εργασία

136 ΑΚ            1) Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος μπορεί να συνάπτει με την γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια, σύμβασης εργασίας ως εργαζόμενος

137 ΑΚ            1) Ο έγγαμος ανήλικος

Δεν υπάρχουν σχόλια: