Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
  I.    ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.Έναρξη φυσικού προσώπου
Αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ,αν γεννηθεί ζωντανό αποτελεί αφετηρία και για την προσωπικότητα του
μόλις βγει από το μητρικό σώμα αποκτά Ικανότητα δικαίου έστω και αν αναπνεύσει έστω μια στιγμή ή ανεξάρτητα αν γεννήθηκε βιώσιμο ή όχι
Άρθρο 36ΑΚ λέει ότι παιδί που δεν έχει γεννηθεί αλλά κυοφορείται θεωρείται ως προς τα δικαιώματα που του υπάγονται σαν να ήταν γεννημένο από την στιγμή της σύλληψης του (για  κληρονομικές σχέσεις Άρθρο 1814 & 1820 ΑΚ  πχ άνδρας που πέθανε με άφησε έγκυο γυναίκα η κληρονομιά του ανήκει ¼ στη γυναίκα και ¾ στο παιδί αν γεννηθεί ζωντανό και αποκλείονται λοιποί συγγενείς, αν γεννηθεί νεκρό τότε γυναίκα ½ και γονείς και αδέρφια του θανόντος το άλλο 1/2 , αν γεννηθεί ζωντανό και μετά πεθάνει ,τότε η κληρονομιά που του ανήκει  ¾ πηγαίνουν στην μητέρα του και όχι σε λοιπούς συγγενείς )
2.Τέλος φυσικού προσώπου
Το τέλος φυσικού προσώπου Άρθρο 35ΑΚ επέρχεται με τον θάνατο του με χρόνο που καθορίζεται από την ιατρική επιστήμη
3.Απόδειξη αρχής και τέλους φυσικού προσώπου
A.   Γενικά
Άρθρο 37ΑΚ κάποιος που ισχυρίζεται ότι κάποιος ζει πέθανε ή πέθανε νωρίτερα ή αργότερα από κάποιον άλλο πρέπει να το τεκμηριώσει –αυτό γίνεται με τρόπο όπως σχετική ληξιαρχική πράξη που στηρίζεται σε ιατρική βεβαίωση (εκμισθωτής πέθανε και ο γιος του ζητάει τα ενοίκια από τον μισθωτή ,για να πάρει τα μισθώματα πρέπει να αποδείξει ότι ο εκμισθωτής πέθανε και ότι αυτός είναι ο κληρονόμος του)
B.   Τεκμήρια
-αν κάποιος πεθάνει ο θάνατος είναι βέβαιος όμως γιατί συνέβη σε αεροπορικό δυστύχημα και δεν βρέθηκε πτώμα και δεν υπάρχουν μάρτυρες  θεωρείται ότι ο θάνατος έχει αποδειχθεί Άρθρο 39ΑΚ.ετσι καθιερώνεται τεκμήριο θανάτου και επιτρέπεται η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου σύμφωνα με έκθεση αρχής
-αν κάποιος πεθάνει ο θάνατος είναι βέβαιος όμως γιατί συνέβη σε μάχη και δεν είναι δυνατή η χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης εκδίδεται ληξιαρχική πράξη θανάτου με βάση τους μάρτυρες
-αν κάποιος δεν είναι βέβαιος ότι πέθανε κινείται διαδικασία κηρύξεις του σε αφάνεια
-αν κάποιοι πέθαναν ταυτόχρονα και δεν μπορεί να αποδειχθεί ποιος πέθανε νωρίτερα από κάποιον άλλο τότε καθιερώνεται τεκμήριο συναποβίωσης Άρθρο 38ΑΚ  – αυτό είναι μαχητό και μπορεί να ανατραπεί αν κάποιος φέρει μάρτυρες και αποδείξεις  (για  κληρονομικές σχέσεις δηλ κληρονόμοι ζεύγους χωρίς παιδία αν αποδείξουν ποιος πέθανε ποιο μπροστά για να πάρουν και το ½ μερίδιο από τον άλλο του ζεύγους)
4.Αφάνεια
Α. Γενικά
Αν ο θάνατος είναι πολύ πιθανός αλλά χωρίς να είναι και βέβαιος (επειδή αυτή η αβεβαιότητα βλάπτει τα συμφέροντα κάποιων) αρχίζει η διαδικασία κήρυξης προσώπου σε αφάνεια Άρθρο 40-50ΑΚ
Β. Προϋπόθεσης κήρυξης αφάνειας
Για να κηρυχθεί ένα πρόσωπο σε αφάνεια πρέπει ο θάνατος του να είναι πολύ πιθανός όταν α) να εξαφανίσθηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής  (πόλεμος –ναυάγιο ) και πέρασε 1 χρόνος που αγνοείται  από την στιγμή κίνδυνου Άρθρο 41ΑΚ   β) να απουσιάζει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις  πρέπει να έχουν περάσει 5 έτη από την Αποστόλη και όχι από την λήψη της τελευταίας είδησης  Άρθρο 41ΑΚ   
Γ.  Διαδικασία κήρυξης αφάνειας
Οποιοσδήποτε εξαρτά δικαιώματα από τον θάνατο συγγενούς (σύζυγος-παιδία) μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για κηρύξει του σε αφάνεια –εκδικάζεται στο μονομελές πρωτοδικείο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του εξαφανισμένου ή αν δεν υπάρχει της πρωτεύουσας του κράτους  (δικάζει κατά της εκούσιας δικαιοδοσίας)
Διαδικασία ρυθμίζεται από τις διατάξεις Άρθρο 42-47ΑΚ   και ΚΠολΔ  783
Η αφάνεια κηρύσσεται με δικαστική απόφαση
Δ.  Αποτελέσματα κηρύξεις αφάνειας
Με την δημοσίευση στον τύπο Άρθρο  47ΑΚ  σε συνδυασμό με Άρθρο 43.1 ΑΚ της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (να μην μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο ) την κηρύσσεται η αφάνεια δημιουργείται τεκμήριο θανάτου του άφαντου που ισχύει για όλους. (δηλ στο εξής μπορούν να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που εξαρτώνται από τον θάνατο του άφαντου σαν να είχε αποδειχθεί (ακολουθεί  κληρονομική διάδοχη, λήγει η γονική μέριμνα του άφαντου) τα Αποτελέσματα κηρύξεις της αφάνειας αρχίζουν από το χρονικό σημείο που άρχισε η αφάνεια Άρθρο  48ΑΚ  (εξαίρεση αποτελεί ότι με την κηρύξει της αφάνειας δεν λύεται ο γάμος γιατί πρέπει να γίνει αίτηση διαζυγίου Άρθρο 1440ΑΚ)
Το τεκμήριο θανάτου του άφαντου μπορεί να ανατραπεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που να άρει την κηρύξει της αφάνειας Άρθρο  46ΑΚ
Ε.   Επανεμφάνιση του άφαντου
Αν μετά την κηρύξει του σε αφάνεια εμφανισθεί ο άφαντος έχει δικαίωμα να τηρηθεί Άρθρο  46-49-50 ΑΚ  και Άρθρο  1883ΑΚ να ανακτήσει την περιούσια του από αυτούς που του πήραν λόγω της αφάνειας . (εξαίρεση αποτελεί αν εκδοθεί διαζύγιο, αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί  –πρέπει να ξαναπαντρευτεί την σύζυγο )
II.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.    Όνομα
Το  όνομα που περιλαμβάνει το επώνυμο και το κύριο όνομα χρησιμεύει ως διακριτικό μέσο για την νομική εξατομίκευση του ανθρώπου
Ο καθορισμός του κύριου ονόματος γίνεται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού (κατά κανόνα 2 οι γονείς άρα επιλογή και από τους 2 αν υπάρχει διαφωνία το λύνει το δικαστήριο Άρθρο  1512ΑΚ
Το επώνυμο αποκτάται με τους εξής τρόπους :
Α) τα παιδιά με γάμο γονιών παίρνουν επώνυμο σύμφωνα με την κοινή αμετάκλητη δήλωση τους πριν τον γάμο τους Άρθρο  1505.1 ΑΚ (παίρνουν επώνυμο πατέρα ή μητέρας ή συνδυασμός και των 2 για όλα τα παιδία από ίδιους γονείς Άρθρο  1505.2 ΑΚ -αν γονείς δεν δηλώσουν ποιο επώνυμο επιθυμούν τότε τα παιδία παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους Άρθρο  1505.3 ΑΚ)
Β) τα παιδιά χωρίς γάμο γονιών παίρνουν επώνυμο μητέρας Άρθρο  1506.1ΑΚ –αν αναγνωριστεί από πατέρα τότε προστίθεται στο όνομα του παιδιού με δήλωση στο ληξιαρχείο και το επώνυμο του πατέρα 1506.3ΑΚ
Γ) το παιδί που υιοθετείται παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα Άρθρο  1563 ΑΚ
Δ) Τα έκθετα παιδία αποκτούν όνομα και επώνυμο με διοικητική πράξη ,ο ληξίαρχος κατά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης του δίνει όνομα –επώνυμο- όνομα πατρός –όνομα μητρός)
Ε) το επώνυμο γυναίκας δεν μεταβάλλεται με τον γάμο Άρθρο  1388.1 ΑΚ σε κοινωνικές σχέσεις και συναίνεση του συζύγου μπορεί να το προσθέτει στο δικό του
2.    Ιθαγένεια ή Υπηκοότητα
Είναι ο νομικός σύνδεσμος ενός προσώπου με μια ορισμένη πολιτεία .τα θέματα ρυθμίζονται από τον Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας
3.    Κατοικία
A.   Έννοια της κατοικίας
-Κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο εγκαταστάθηκε με την πρόθεση να τον κάνει μόνιμο κέντρο των βιοτικών του σχέσεων  Άρθρο  51 ΑΚ
B.   Διακρίσεις
Α) Εκούσια = είναι αυτή που έχει επιλέγει ελευθέρα από ένα πρόσωπο
Απαραίτητα στοιχεία για να αποκτήσει ένα άτομο εκούσια Κατοικία είναι τα εξής:
Α.α = πραγματική εγκατάσταση  σε ορισμένο τόπο
Α.β = πρόθεση του ατόμου να κάνει τον τόπο αυτό μόνιμο κέντρο των βιοτικών του σχέσεων
Β) Νόμιμη ή Αναγκαία = είναι  εκείνη που προσδιορίζεται από τον νόμο.
Τέτοια Κατοικία έχουν:
Β.α.= οι διορισμένοι σε ισόβια δημόσια υπηρεσία τον τόπο που υπηρετούν Άρθρο 54 ΑΚ
Β.β = οι ανήλικοι που τελούν υπό γονική μέριμνα την Κατοικία των γονέων τους ή του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του Άρθρο  56.1ΑΚ
Β.γ = οι ανήλικοι που τελούν υπό επιτροπεία την Κατοικία του επίτροπου τους  Άρθρο  56.2ΑΚ
Β.δ= εκείνοι που τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση την Κατοικία του δικαστικού συμπαραστάτη τους Άρθρο  56.2ΑΚ
      Γ.  Ειδική Κατοικία
Κάθε άνθρωπος έχει μόνο μια Κατοικία .λόγω της άσκησης επαγγέλματος του λογίζεται ως Ειδική Κατοικία του προσώπου ο τόπος που ασκεί το επάγγελμα του Άρθρο 51.3ΑΚ
      Δ. Διαφορά κατοικίας από διαμονή
Η Κατοικία διαφέρει από την διαμονή γιατί διαμονή είναι ο τόπος όπου το άτομο βρίσκεται προσωρινά χωρίς την πρόθεση της μόνιμης εγκατάστασης σε αυτόν.
III.    ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.    Φύλο
Αποτελεί και αυτό μέσο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του προσώπου .Άρθρο 4.2ΣΥΝΤ την αρχή της ισότητα των 2 φυλών
2.    Ηλικία
Η συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας θεωρείται από τον νόμο κριτήριο ότι το άτομο έχει αποκτήσει μια πνευματική ωριμότητα και ικανότητα  για δικαιοπραξία ή αδικοπραξία ,ικανότητα για κατάρτιση σύμβασης εργασίας Άρθρο  136 ΑΚ ικανότητα για υιοθεσία Άρθρα  1543,1582  ΑΚ  ,ικανότητα για συναίνεση σε  υιοθεσία Άρθρο  1555 ΑΚ
3.    Υγεία
Η σωματική αναπηρία όπως και η ψυχική ή διανοητική διαταραχή  είναι δυνατόν να επιδράσουν στην ικανότητα του προσώπου για δικαιοπραξία ή για αδικοπραξία
4.    Θρησκεία
Ελευθέρια θρησκευτικής συνείδησης και στη Ελευθέρια λατρείας πριν τροποποιηθεί ΑΚ επηρέαζαν αρκετά θέματα οικογενειακού δικαίου. Σήμερα η επίδραση είναι πολύ περιορισμένη και παντρεύονται με πολιτικό γάμο ή και με γάμο της θρησκείας τους Άρθρο  1471 ΑΚ
5.    Τιμή
Είναι κοινωνική άξια και υπόληψη που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο και προστατεύεται με ειδικές διατάξεις του ΑΚ (Άρθρο 57Ακ αναφορά στο δικαίωμα της προσωπικότητας Άρθρο 57Ακ αναφορά σε δυσφημιστικές διαδόσεις )
6.    Συγγένεια
Είναι ο δεσμός που συνάδει δυο ή περισσότερα πρόσωπα μεταξύ τους. Διακρίνεται σε εξ αίματος Άρθρο  1461 ΑΚ (2 πρόσωπα που το ένα κατάγεται από το άλλο γονέας –παιδί είτε και τα 2 κατάγονται από ένα τρίτο πρόσωπο αδέρφια )και εξ αγχιστείας Άρθρο  1462 ΑΚ (είναι σχέση που συνάδει τους εξ αίματος συγγενείς του ενός με τον άλλον σύζυγο –πχ γονείς και αδέρφια της Α είναι συγγενείς εξ αγχιστείας με τον σύζυγο της Α).
 7. Κοινωνική Θέση

ΠΗΓΗ: http://dimitriosmoridis.wordpress.com/about/

Δεν υπάρχουν σχόλια: