Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2007-2008Ο ελληνοαμερικάνος Τζώνυ, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, είναι ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής. Αποφάσισε να πωλήσει ολόκληρο το ακίνητο αυτό για να επενδύσει αλλού τα χρήματά του. Παρακάλεσε λοιπόν το φίλο του Κώστα, μόνιμο κάτοικο Αθηνών να βρει αγοραστή και να πωλήσει για λογαριασμό του το οικόπεδο αυτό έναντι τιμήματος 800.000€ περίπου, που είναι η πραγματική αξία του.
            Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Πελοπίδα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Α.Ε.» συμφωνήθηκε η εταιρεία να αγοράσει το οικόπεδο έναντι τιμήματος 800.000€ προκείμενου να ανεγείρει σε αυτό κτήριο γραφείων.
            Ο Πελοπίδας και ο Κώστας υπέγραψαν ένα ιδιωτικό έγγραφο για την πώληση του οικοπέδου, στο οποίο συμφώνησαν ότι εντός μηνός θα προσέλθουν για να καταρτίσουν την σύμβαση αγοραπωλησίας.
Ερωτήσεις:
1(α).     Ποιός είναι ο νομικός χαρακτήρας της συμφωνίας του Κώστα με τον Πελοπίδα, η οποία περιελήφθη στο ιδιωτικό έγγραφο; Ποιά δικαιώματα και υποχρεώσεις αποκτούν τα μέρη από την σύμβαση αυτή;
1(β).     Είναι έγκυρη η σύμβαση αυτή στην προκειμένη περίπτωση και γιατί;
2(α).     Για να αποκτήσει η εταιρεία «Α.Ε.» την κυριότητα επί του οικοπέδου, πόσες δικαιοπραξίες πρέπει να συναφθούν και ποιές; Αν απαιτούνται για την μεταβίβαση περισσότερες δικαιοπραξίες, ποιές είναι οι μεταξύ τους διαφορές και τί είδους δικαιοπραξίες είναι αυτές;
2(β).     Αν συμφωνηθεί ότι το τίμημα για την αγορά θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή των δόσεων, τί νομική σημασία έχει η συμφωνία αυτή; Τί δικαιώματα αποκτά ο αγοραστής έναντι του πωλητή;
2(γ).     Τί σημασία έχει η συμφωνία ότι σε περίπτωση που δεν πληρωθεί εγκαίρως κάποια δόση ανατρέπεται η συμφωνία πώλησης;
3(α).     Ο Κώστας μπορεί εγκύρως να ενεργήσει στην επιδιωκόμενη αγοραπωλησία για λογαριασμό του Τζώνυ, υπό ποία ιδιότητα;
3(β).     Τί απαιτείται για να έχει ο Κώστας την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του Τζώνυ στην προκειμένη περίπτωση;

Αν υποθέσουμε ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ο Πελοπίδας αποφασίζει την αγορά του για λογαριασμό της εταιρείας «Α.Ε.» επειδή πιστεύει ότι το οικόπεδο σύντομα θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως:
4(α).     Έχει δικαίωμα η αγοράστρια εταιρεία «Α.Ε.» ή ο Πελοπίδας ατομικώς να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης για τον λόγο ότι το οικόπεδο δεν εντάχθηκε τελικά στο σχέδιο πόλεως;
4(β).     Αν ο Κώστας είχε διαβεβαιώσει συμβατικώς τον Πελοπίδα ότι το οικόπεδο θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, μεταβάλλεται η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα;
4(γ).     Αν υποτεθεί ότι η αγοράστρια εταιρεία «Α.Ε.» τρία χρόνια μετά την σύναψη της αγοραπωλησίας του οικοπέδου ασκήσει αγωγή γαι την ακύρωση της σύμβασης, έχει σημασία το γεγονός αυτό για το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υποθέσεως;
5.         Αν στην σύμβαση αγοραπωλησίας αντί του πραγματικώς συμφωνηθέντος τιμήματος των 800.000€ αναγραφεί ότι το οικόπεδο πωλείται με τίμημα 500.000€ που είναι η αντικειμενική (κατά την Δ.Ο.Υ.) αξία του ακινήτου, είναι έγκυρη η αγοραπωλησία; (αιτιολογημένη απάντηση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: