Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017-2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θέμα 1ο (το θέμα όπως έπεσε):Τι γνωρίζετε για την έννοια και τις προϋποθέσεις του μη γνήσιου εγκλήματος παραλείψεως και πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα αν ο αμυνθείς έχει υποχρέωση να προσφέρει βοήθεια στον επιτιθέμενο, ο οποίος έχει εξουδετερωθεί από την δικαιολογημένη τέλεση της αμυντικής πράξης αλλά εξαιτίας αυτής διατρέχει κίνδυνο ζωής;
Θέμα 2ο (το θέμα αυτούσιο, όπως έπεσε): Τι γνωρίζετε για τους τρόπους κίνησης της ποινικής δίωξης και για τις συνέπειες της κίνησης της ποινικής δίωξης;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Θέμα 1ο (το θέμα κατά προσέγγιση): Τι γνωρίζετε για τις ενδικοφανείς προσφυγές;

Θέμα 2ο(το θέμα κατά προσέγγιση): Τι γνωρίζετε για τις κυβερνητικές πράξεις;

Όποιος έχει επακριβώς το πρακτικό θέμα που έπεσε στα Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας ας το μεταφέρει στα σχόλια της ανάρτησης, για να βοηθήσουμε και τους επόμενους υποψηφίους. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! και ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε ΟΛΟΥΣ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: