Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Τεστ Δεξιοτήτων στην Οργάνωση του Κράτους (27 ερωτήσεις) για διαγωνισμό ΕΣΣΔΑ 2018 & διαγωνισμό ΑΑΔΕ 2018Ερωτήσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους1.        Η νομοθετική εξουσία ασκείται από:

(α) τη βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλής

(β) τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

(γ) τη Βουλή και την Κυβέρνηση

(δ) τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό2.      Το ανώτατο δικαστικό όργανο της ΕΕ είναι:

(α) Το Συμβούλιο Υπουργών

(β) Η ευρωπαϊκή Επιτροπή

(γ) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

(δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο3.       Ο ανώτατος υπάλληλος σε ένα υπουργείο είναι:

(α) Ο Υπουργός Αναπληρωτής

(β) ο Υφυπουργός

(γ) ο Γενικός Γραμματέας

(δ) ο Υπουργός4.      Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

(α) Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

(β) Δημόσια Υπηρεσία, που έχει παραρτήματα σε όλη την Επικράτεια

(γ) Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν όλοι οι Δήμαρχοι της Επικρατείας

(δ) Υπηρεσία, που βοηθά τον Πρωθυπουργό στο έργο του5.      Άμεση αντιπροσώπευση υπάρχει, όταν:

(α) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται στο όνομα και του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου

(β) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομά του

(γ) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου

(δ) Η δήλωση βουλήσεως γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του6.      Τι σημαίνει Σ.Δ.Ο.Ε.:

(α) Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

(β) Σύστημα Διοίκησης Οικονομικών Επενδύσεων

(γ) Σώμα Διαχείρισης Ορεινών Εκτάσεων

(δ) Σωματείο Δημοσίων Οικονομικών Επιθεωρητών 


   7. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καθιερώθηκε συνταγματικά επί:

(α) Θεοδώρου Δηλιγιάννη

(β) Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου

(γ) Ελευθερίου Βενιζέλου

(δ) Δημητρίου Γούναρη


 
  8. Το πολίτευμα σήμερα στην Ελλάδα είναι:

(α) Προεδρική Δημοκρατία

(β) Άμεση Δημοκρατία

(γ) Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

(δ) Δημοκρατική Μοναρχία9.       Ο πολιτικός συγκεντρωτισμός χαρακτηρίζει την ελληνική δημόσια διοίκηση και έχει ως συνέπεια:
(α) τη χαμηλή ανάπτυξη των υπηρεσιακών επιτελικών δομών

(β) την ισχυροποίηση του ρόλου των μονίμων υπαλλήλων

(γ) την ανάπτυξη υπηρεσιακών δομών στην Περιφέρεια

(δ) τη συχνή ματαίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου

     

10. Δίγραμμη επιταγή είναι αυτή, η οποία:

(α) Απαγορεύει την είσπραξή της σε μετρητά

(β) Εξοφλείται συμψηφιστικά

(γ) Απαγορεύει την εμφάνισή της προς πληρωμή

(δ) Περιορίζει τα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται να πληρωθεί η επιταγή

 11. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αρμοδιότητα της Βουλής;

(α) Η ψήφιση του προϋπολογισμού

(β) Η αναθεώρηση του Συντάγματος

(γ) Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους

(δ) Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας12. Τους νόμους εκδίδει και δημοσιεύει:

(α) η βουλή

(β) ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός

(γ) ο Πρωθυπουργός

(δ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας13. Δεν συγκαταλέγεται στους έμμεσους φόρους:

(α) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καπνά

(β) ο φόρος προστιθέμενης αξίας

(γ) ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων

(δ) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων14. Τα ατομικά δικαιώματα παρέχονται:

(α) σε κάθε πρόσωπο μέσα στα όρια της Ελλάδας

(β) μόνο στους Έλληνες πολίτες

(γ) στους έχοντες μόνιμη κατοικία και διαμονή στην Ελλάδα

(δ) σε όσους δεν έχουν τιμωρηθεί από ποινικό δικαστήριο15. Πόση περίπου είναι η έκταση της Ελλάδας;

(α) 100.000 τετρ.χιλιόμετρα

(β) 70.000 τετρ.χιλιόμετρα

(γ) 180.000 τετρ.χιλιόμετρα

(δ) 130.000 τετρ.χιλιόμετρα

16. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

(α) ένας Σύμβουλος, που διορίζεται από το Δήμαρχο

(β) ένας Σύμβουλος, που εκλέγεται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(γ) ο Δήμαρχος

(δ) ένας Σύμβουλος, που διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης17. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις:

(α) δεν ευθύνεται ποτέ προσωπικά το ίδιο

(β) κάθε μέλους του

(γ) των προσώπων που το αντιπροσωπεύουν

(δ) των μελών του διοικητικού συμβουλίου18. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους ανήκει:

(α) στον Άρειο Πάγο

(β) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

(γ) Στο Συμβούλιο της Επικρατείας

(δ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο19. Που εδρεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

(α) Άμστερνταμ

(β) Λουξεμβούργο

(γ) Βρυξέλλες

(δ) Φρανκφούρτη20. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι:

(α) ανεξάρτητη διοικητική αρχή

(β) γενική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών

(γ) οργανισμός, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

(δ) μη κυβερνητική οργάνωση21. Πότε απέκτησαν το δικαίωμα της μονιμότητας οι δημόσιοι υπάλληλοι;

(α) 1910

(β) 1912

(γ) 1913

(δ) 191122. Οι εκλογές για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται κάθε:

(α) πέντε χρόνια

(β) τρία χρόνια

(γ) δύο χρόνια

(δ) τέσσερα χρόνια23. Οι νόμοι, γενικά, ισχύουν από:

(α) τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(β) τη ψήφισή τους από τη Βουλή

(γ) την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

(δ) την υπογραφή τους από τους αρμόδιους Υπουργούς24. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται:

(α) μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

(β) μόνο από την Κυβέρνηση

(γ) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση

(δ) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή25. Το σπουδαιότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι:

(α) η Τράπεζα της Ελλάδος

(β) Το Κράτος, δηλαδή το δημόσιο

(γ) Η Εκκλησία της Ελλάδος

(δ) Η Ακαδημία Αθηνών


        26.  Ικανότητα δικαίου έχει
    (α) όποιος έχει ελληνική ιθαγένεια
    (β) κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας    
         του
    (γ) κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον είναι πνευματικά υγιές
    (δ) κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαιρέτως


    27. Για τη σύσταση σωματείου απαιτείται η ένωση:
(α) τουλάχιστον είκοσι προσώπων
(β) τουλάχιστον δέκα προσώπων
(γ) τουλάχιστον εκατό προσώπων
(δ) τουλάχιστον πενήντα προσώπων


 


Δεν υπάρχουν σχόλια: