Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΔΔΑ (49 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ)
1)       Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν κάποιο φραστικό λάθος (μία λέξη). Να εντοπίσετε αυτή τη λέξη και να επιλέξετε, από τις λέξεις που ακολουθούν, εκείνη που πρέπει να την αντικαταστήσει:
«Εσύ έκανες μόνο το καθήκον σου. Ποια κατηγορία μπορεί κανείς να σου συνάψει»;
(α) εξάψει
(β) προσάψει
(γ) συγγράψει
(δ) διαγράψει

2)     Ο πρόεδρος ανέβαλε τη συνεδρίαση, διότι υπήρχε αναστάτωση και τα πνεύματα ήταν συνημμένα.
(α) τεταμένα
(β) εξημμένα
(γ) εφαπτόμενα
(δ) συναπτά

3)      Στη συνέλευση της Γενεύης πήραν μέρος εκπρόσωποι από όλες τις χώρες μέλη του Ο.Η.Ε.
(α) συνεδρίαση
(β) σύσκεψη
(γ) συνδιάσκεψη
(δ) συνέλευση

4)     Η εγχάραξη της αλήθειας αποτελεί μόνιμη μέθοδο για να παρουσιάζει τα πράγματα.
(α) παραχάραξη
(β) διαχάραξη
(γ) περιχάραξη
(δ) παράχρηση

5)     Αυτά που ισχυρίζεται δεν αποτελούν αυταπόδεικτη αλήθεια. Είναι απλές σοφιστείες.
(α) σοφίες
(β) εικονοτυπίες
(γ) διεργασίες
(δ) εικασίες

6)     Να επιλέξετε (συμπληρώνοντας το κενό) μια λέξη που να μπορεί να αντικαταστήσει τη λέξη που έχει γραφτεί με έντονα γράμματα, χωρίς να αλλάξει το νόημα της φράσης.
«Στην διαφημιστική γλώσσα υπάρχει επιτήδευση στη χρήση των λεκτικών στοιχείων».
(α) εκλογίκευση
(β) εκζήτηση
(γ) ετοιμολογία
(δ) φυσικότητα

7)     Για ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα χρειάζεσαι και τη συνδρομή και των άλλων.
(α) αρωγή
(β) παραδρομή
(γ) αναδρομή
(δ) καταδρομή

8)     Για να αναθεωρήσουμε την ιστορία, πρέπει να προηγηθεί η ανασκόπηση του παρελθόντος.
(α) έρευνα
(β) αναζήτηση
(γ) επανεξέταση
(δ) αναπόληση

9)     Δεν στεναχωρήθηκε τόσο για την δυσμενή κριτική που του άσκησε, όσο γιατί ήταν άδικη.
(α) δυσμική
(β) δυσοίωνη
(γ) εχθρική
(δ) ευμενή

10)  Το ανάρμοστο καγχαστικό το γέλιο φέρνει σε δύσκολη θέση τη συντροφιά.
(α) περιφρονητικό
(β) προσβλητικό
(γ) προσποιητικό
(δ) σατανικό

11)    Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηρισθούν αντίθετες;
προεξοφλώ – προδικάζω
(α) ναι
(β) όχι

12)   Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
αυτόχθων – γηγενής
(α) ναι
(β) όχι

13)   Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
ενστερνίζομαι – προσυπογράφω
(α) ναι
(β) όχι

14)  Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
αλγεινός – ευχάριστος
(α) ναι
(β) όχι

15)   Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
επιτιμώ – επαινώ
(α) ναι
(β) όχι

16)  Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
βρώσιμος – εδώδιμος
(α) ναι
(β) όχι

17)   Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
αποφθεγματικός – λακωνικός
(α) ναι
(β) όχι

18)  Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
οξύφωνος – μπάσος
(α) ναι
(β) όχι

19)  Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
πυγμαίος – σπιθαμιαίος
(α) ναι
(β) όχι


20) Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
επαϊων – ανίδεος
(α) ναι
(β) όχι

21)   Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
βρίθω – γέμω
(α) ναι
(β) όχι

22)  Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
ατελεύτητος – πεπερασμένος
(α) ναι
(β) όχι

23)  Μπορούν οι λέξεις που ακολουθούν να χαρακτηριστούν αντίθετες;
επαίρομαι – ταπεινοφρονώ
(α) ναι
(β) όχι

24) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ στο ένα στη λέξη που ακολουθεί υπάρχει η ρίζα του ρήματος: βάλλω: εμβόλιμος
(α) ναι
(β) όχι

25) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ στο εάν στη λέξη που ακολουθεί υπάρχει εάν η ρίζα του ρήματος: άγω: παρείσακτος
(α) ναι
(β) όχι

26) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: φέρω: περίφραγμα
(α) ναι
(β) όχι

27) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: περνώ: περόνη
(α) ναι
(β) όχι

28) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: ορώ: προοπτική
(α) ναι
(β) όχι

29) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: έρχομαι: συνέλευση
(α) ναι
(β) όχι

30) Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: πείθω: πιστός
(α) ναι
(β) όχι

31)   Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: λέγω: λήμμα
(α) ναι
(β) όχι

32)  Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: πετώ: πτώση
(α) ναι
(β) όχι33)  Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ η ρίζα του ρήματος: έλκω: ολκή
(α) ναι
(β) όχι

34) Να επιλέξετε δύο συνώνυμα στη λέξη που ακολουθεί: υπερφίαλος
(α) ματαιόδοξος, μετριόφρων
(β) αλαζόνας, επηρμένος
(γ) ευγενής, καινός
(δ) υπεροπτικός, ταπεινός

35)  Να επιλέξετε δύο συνώνυμα στη λέξη που ακολουθεί: αταλάντευτος
(α) σταθερός, τελικός
(β) άτακτος, αταύτιστος
(γ) ακλόνητος, αμετακίνητος
(δ) στατικός, ευσταθής36) Να επιλέξετε δύο συνώνυμα στη λέξη που ακολουθεί: στυγερός
(α) βδελυρός, στρυφνός
(β) σκυθρωπός, μισητός
(γ) μυσαρός, στεγνός
(δ) αποτρόπαιος, φοβερός

37)  Να επιλέξετε δύο συνώνυμα στη λέξη που ακολουθεί: ευπειθής
(α) ευπαθής, ευαίσθητος
(β) ευπρεπής, αγενής
(γ) πειθήνιος, υπάκουος
(δ) μικροπρεπής, ευσεβής

38) Να επιλέξετε δύο συνώνυμα στη λέξη που ακολουθεί: υποχείριος
(α) υποκείμενος, υπόδουλος
(β) υποχθόνιος, δόλιος
(γ) ανεξάρτητος, χειροποίητος
(δ) υποτελής, υπεξούσιος

39) Να επιλέξετε δύο συνώνυμα στη λέξη που ακολουθεί: αδόλεσχος
(α) φλύαρος, πολυλογάς
(β) αδόκιμος, αδόκητος
(γ) περιττολόγος, λακωνικός
(δ) άδολος, ανόθευτος

40)Να συμπληρώσετε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί, επιλέγοντας την πιο κατάλληλη από τις εναλλακτικές λέξεις που παρατίθενται, αφού πρώτα τη βάλετε στο κατάλληλο γραμματικό τύπο:
«Η πειρατεία μέσω του internet (1) ανεξέλεγκτα, καθώς μέσα από χιλιάδες διαφορετικές (2) ο καθένας μπορεί να μεταφέρει πολύ γρήγορα, χωρίς (3) στον υπολογιστή του εκατομμύρια τραγούδια χωρίς (4) τίποτε στους δημιουργούς του».
1(α) καθίσταμαι (β) ανθίσταμαι (γ) διίσταμαι (δ) αφίσταμαι
2(α) κατεύθυνση (β) απόφανση (γ) διεύθυνση (δ) επένδυση
3(α) χρόνος (β) κόπος (γ) μόχθος (δ) φόρτος
4(α) διαβάλλω (β) καταβάλλω (γ) απευθύνω (δ) εξοφλώ

41)  Να συμπληρώσετε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί, επιλέγοντας την πιο κατάλληλη από τις εναλλακτικές λέξεις που παρατίθενται, αφού πρώτα τη βάλετε στο κατάλληλο γραμματικό τύπο:
«Η εθνική ελευθερία είναι η αναγκαία (1) για τη ζωή ενός λαού. Να δεχτούμε όμως πως το νόημα της ελευθερίας (2) από την ώρα που ένα έθνος πετάει από πάνω του τα (3) της δουλειάς και οργανώνεται σε κράτος (4); Αν ναι, τότε δεν θα είχαμε τίποτε να προσθέσουμε στο κεφάλαιο της ελευθερίας μας, έξω βέβαια από την ευθύνη να την κρατήσουμε (5)».

1(α) υπόθεση (β) συνθήκη (γ) υποχρέωση (δ) προϋπόθεση
2(α) εξαντλώ (β) διαιρώ (γ) αφαιρώ (δ) απορώ
3(α) φτερό (β) δέσμη (γ) βάρος (δ) δεσμός
4(α) ελεύθερος (β) αυτόνομος (γ) υποτελής (δ) ανεξάρτητος
5(α) ακέραιος (β) ανόθευτος (γ) αλώβητος (δ) διαυγής

42) Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.
«Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε …………… μένει τώρα να ψηφιστεί και κατ’ άρθρο»
(α) κατ’ αρχάς
(β) καταρχήν
(γ) αρχικά
(δ) εξ’ αρχής

43) Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.
«Το κοινό αποθέωσε τους ……………………τραγουδιστές».
(α) διαγωνιζομένους
(β) διαγωνιζόμενους
(γ) διαγωνισμένους
(δ) διαγωνιζόμενος44)Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. «Τις διαπραγματεύσεις ανέλαβε ο υφυπουργός ……………….. υπουργού».
(α) απόντος
(β) απών
(γ) απόντων
(δ) απόντα

45) Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. «Σε κατάσταση …………….ανάγκης τίθεται ολόκληρη η περιοχή».
(α) εκτάκτου
(β) έκτακτη
(γ) έκτακτης
(δ) εκτάκτης

46)Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. «……φήμης αρχιτέκτονες επανασχεδίασαν την πόλη».
(α) διεθνής
(β) διεθνούς
(γ) διεθνείς
(δ) διεθνές

47) Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. «Σε σκάνδαλο αναδεικνύεται ………..η συντήρηση της εταιρείας».
(α) συν τω χρόνω
(β) συν το χρόνο
(γ) συν του χρόνου
(δ) συν των χρόνων

48)Στην επόμενη ερώτηση μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. «………………… με υπομονή στις δυσκολίες».
(α) ανταπεξέρχεται
(β) αντεπεξέρχεται
(γ) αντιπεξέρχεται
(δ) αντηπεξέρχεται

49)Στην επόμενη ερώτηση δίνεται μια απάντηση στην οποία λείπει μια λέξη. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. «Ασκείται …………..…αξιόπιστη κριτική».
(α) επί το πλείστον
(β) ως επί το πλείστον
(γ) επί τω πλείστω
(δ) ως επί των πλείστωνΑπαντήσεις:

1
β
2
β
3
γ
4
α
5
γ
6
β
7
α
8
γ
9
γ
10
α
11
όχι
12
όχι
13
όχι
14
ναι
15
ναι
16
όχι
17
όχι
18
ναι
19
όχι
20
ναι
21
όχι
22
ναι
23
ναι
24
ναι
25
ναι
26
όχι
27
όχι
28
ναι
29
ναι
30
ναι
31
όχι
32
όχι
33
ναι
34
β
35
γ
36
δ
37
γ
38
δ
39
α
40
(1α,2γ,3β,4β)
41
(1δ,2α,3δ,4β,5γ)
42
β
43
β
44
α
45
γ
46
β
47
α
48
β
49
αΔεν υπάρχουν σχόλια: