Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΤΙ ΠΕΦΤΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ-ΔΗΜ.ΟΙΚ. (Δ/ΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ 2016/2017)

Στη Μικροοικονομική-Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομικά βάζουν ένα θέμα με τρία υποερωτήματα, το ένα είναι καθαρά θεωρητικό, ένα θέμα είναι εφαρμογή της θεωρίας και ένα θέμα που έχει στοιχεία από τις εκθέσεις που είναι στην ενδεικτική βιβλιογραφία:

Συγκεκριμένα έχουν δοθεί τα εξής θέματα:

1. Αποτυχίες αγοράς => Δημόσια αγαθά => εξωτερικές οικονομίες => Ατελής ανταγωνισμός/πληροφόρηση

2. Επιχειρηματικότητα κράτους => Δημόσιες Επιχειρήσεις => Ιδιωτικοποιήσεις

3. Νομισματική Πολιτική ΕΚΤ

4.  Μορφές αγοράς & Κοινωνική ευημερία

5.  Ανεργία  - Πληθωρισμός (& μέτρα αντιμετώπισης)

6. Νομισματική/Δημοσιονομική πολιτική σε επίπεδο εθνικού κράτους

7. Ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών & δημοσιονομική κρίση

8.  Κρατικός προϋπολογισμός => δημοσιονομικά ελλείμματα

9.  Διαρθρωτικά μεταρρυθμίσεις και παραδείγματα

10. Παρεμβατικές  πολιτικές κράτους
Στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους έχει πέσει:

1.  Κράτος και κρατική εξουσία

2.  Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

3.  Πολιτεύματα

4.  Δημόσια Διοίκηση & αρχή νομιμότητας

5.  Δικαστική λειτουργία

6. Ανεξάρτητες Αρχές

7. Δημοκρατία 

8. Εκτελεστική εξουσία & αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης


Ελπίζω να βοήθησα τελευταία στιγμή στην οργάνωση του διαβάσματός σας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: