Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1996ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1996

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
1. Θέση σε αργία, οριστική παύση, αυτοδίκαιη έκπτωση, απόλυση δικαστικών επιμελητών
2.Ποια τα πειθαρχικά αδικήματα και οι πειθαρχικές ποινές των δικαστικών επιμελητών.
3.Ποιοι οι εκτελεστοί τίτλοι.
4.Αναγκαστική Εκτέλεση για απόδοση ή παράδοση ορισμένου ακινήτου πράγματος:
5.Σε ποιους γίνεται η επίδοση (εάν ευρεθεί ή όχι ο παραλήπτης ή εάν αρνηθεί ο παραλήπτης;

Β. Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1. Αναδρομική ισχύς ποινικών νόμων.
2.Διαίρεση των αξιοποίνων με κριτήριο τη βαρύτητα της ποινής
3.Ηθικός αυτουργός, άμεσος και απλός συνεργός.
4.Τι είναι έγκλημα;
5.Ποιοι ασκούν την ποινική δίωξη;

Γ. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1. Διακοπή παραγραφής
2.Ικανοί, ανίκανοι και περιορισμένως ικανοί για κάθε δικαιοπραξία
3.Κτήση κυριότητας κινητών παρά μη κυρίου.
4.Ποιοι είναι έμποροι
5.Ποιες είναι οι εμπορικές εταιρείες;
6.Τι είναι πλοίο;