Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2002ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2002

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου. Τρόπος πραγματώσεως. Τύχη κινητών πραγμάτων ευρισκόμενων στο ακίνητο.
2.Διαδικασία πλειστηριασμού κοινού πράγματος, του οποίου η διανομή διατάχθηκε με δικαστική απόφαση.
3. Στοιχεία εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως κινητών και ακινήτων. Ποια η συνέπεια της ελλείψεως τους.
4.Έχει ο δικαστικός επιμελητής εξουσία ελέγχου της βασιμότητας του ισχυρισμού του οφειλέτη, ότι το κινητό που βρίσκεται στην κατοχή του και του οποίου απειλείται η αναγκαστική κατάσχεση, δεν του ανήκει κατά κυριότητα;
5.α) Λόγοι αυτοδίκαιης έκπτωσης από την υπηρεσία – Διαδικασία.
β) Ασυμβίβαστα – Αναστολή λειτουργήματος. Κατά τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.

Β. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.Ποια είναι η έννοια του υπαλλήλου και ποια των οικείων κατά το Ποινικό Κώδικα;
2.Ποια είναι η έννοια της απείθειας και με ποια ποινή τιμωρείται;
3.Ποια είναι η έννοια της υπεξαγωγής εγγράφων;
4.Ποια είναι τα ένδικα μέσα κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και ποιος τα ασκεί;
5.Κατά ποίων βουλευμάτων του συμβουλίου των πλημμελειοδικών επιτρέπεται το ένδικο μέσο της έφεσης στον κατηγορούμενο;

 Γ. ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.α) Αναβλητική αίρεση, β) Διαλυτική αίρεση. Έννοια αυτών. Ποια η διαφορά μεταξύ της αναβλητικής και διαλυτικής αίρεσης και της αναβλητικής και διαλυτικής προθεσμίας αντίστοιχα;
2.Τι απαιτείται για να μεταβιβαστεί με σύμβαση η κυριότητα α) ακινήτου, β) κινητού πράγματος;
3.Αν επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος οφειλέτη, που είναι έγγαμος και συμβιώνει με την σύζυγο του, είναι δυνατόν να κατασχεθούν κινητά πράγματα που βρίσκονται στη νομή ή κατοχή α) και των δύο συζύγων, β) μόνο της συζύγου του οφειλέτη;
4.Ποια δικαιώματα έχει ο αγοραστής κατά του πωλητή όταν κατά την παράδοση του αγορασθέντος κινητού πράγματος διαπιστώσει ότι αυτό έχει πραγματικά ελαττώματα ή δεν έχει συμφωνημένες ιδιότητες;
5.Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει μια τραπεζική επιταγή;