Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2001ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2001

ΘΕΜΑΤΑ

Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
1) Επίδοση με θυροκόλληση. (Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια διαδικασία γίνεται)
2) Επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια οφειλέτη ή τρίτου.
3)Εξουσίες του δικαστικού Επιμελητή ως οργάνου της εκτελέσεως, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
4)Η εκτέλεση αποφάσεως που διατάσει προσωπική κράτηση, κατά τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
5)Πειθαρχικά αδικήματα των δικαστικών επιμελητών και πειθαρχικές  ποινές επιβαλλόμενες σε βάρος τους.

Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1)Πως διαιρούνται οι αξιόποινες πράξεις.
2)Πότε παραγράφονται τα εγκλήματα
3) Πως τελείται το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος
4)Τι είναι έκθεση κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
5) Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής

Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1)Η προθεσμία. Από πότε αρχίζει (έναρξη) και πότε λήγει (λήξη)
2) Πότε ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε δημοσία κατάθεση και ποια τα αποτελέσματα αυτής.
3)Ποια υποχρέωση έχει όποιος βρήκε χαμένο πράγμα και σε ποια περίπτωση δεν έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει.
4)Ποιοι έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά και ποιο είναι το ποσοστό της
5) Τι πρέπει να περιέχει η συναλλαγματική.