Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2000ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2000

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κώδικας πολιτικής Δικονομίας
1. Η επίδοση σε παραλήπτη αγνώστου διαμονής.
2.Η προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.
3.Άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής.
4.Κατάσχεση κινητών
5.Η υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή για τήρηση βιβλίων και αρχείου

Β. Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1.Με ποια σημασία χρησιμοποιούνται  οι όροι «Υπάλληλος» και «Οικείοι» στον ποινικό Κώδικα.
2.Αντίσταση (Πως και με ποιο σκοπό τελείται το έγκλημα αυτό. Πότε τιμωρείται βαρύτερα).
3. Απείθεια (τα στοιχεία της πράξης αυτής κατά τον Ποινικό Κώδικα).
4.Αν εκείνος προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του, ή του καταστήματος, ή του γραφείου όπου ασκεί το επάγγελμα του, ποιοι από τους υπάρχοντες συνοίκους του ή οικιακούς βοηθούς ή θυρωρούς της κατοικίας που μένει ή απασχολούμενους στο κατάστημά του ή στο γραφείο του εξαιρούνται και δεν πρέπει να εγχειρισθεί το έγγραφο σε αυτούς;
5.Η προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο των διαδίκων και μαρτύρων πότε αρχίζει και πότε λήγει;(Μην αναφερθείτε  σε παρεκτάσεις ή συντομεύσεις της προθεσμίας).

Γ. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.Ποια στοιχεία απαιτούνται για την απόκτηση εκούσιας κατοικίας;
2.Νομή (έννοια, κτήση, απώλεια, προσβολή, προστασία και παραγραφή των εκ της προσβολής αξιώσεων)
3.Ποιοι έχουν τίτλο από το νόμο για την απόκτηση υποθήκης;
4. Από πότε αρχίζει η ισχύς ενός νόμου;
5.Είναι έμπορος η ανώνυμη Εταιρεία που αντικείμενο  εργασιών έχει την αγορά ακινήτων και τη μεταπώληση ή την εκμίσθωσή τους;
6.α)Τι απαιτείται για τη μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου και ποιες οι συνέπειες της μη τήρησής τους και
β)Περί υποθήκης επί πλοίων (τίτλος, παροχή αυτής, από πότε λαμβάνει υπόσταση και πότε είναι άκυρη).