Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1999ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1999

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
1. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης.
2.Η αποδεικτική δύναμη της εκθέσεως επιδόσεως.
3. Η επίδοση στην κατοικία του παραλήπτη. Να αναφερθούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις (μη ανεύρεση του παραλήπτη ή άρνηση αυτού να παραλάβει το έγγραφο)
4.Ασυμβίβαστο προς το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή
5.Έναρξη και λήξη προθεσμιών.

Β. Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1. Με βάση το είδος της ποινής, πόσες κατηγορίες εγκλημάτων περιλαμβάνει ο Ποινικός Κώδικας;
2. Τι είναι παραβίαση κατασχέσεως.
3.Ποιος θεωρείται ηθικός αυτουργός;
4. Ποια θεωρείται κατά τον Ποινικό Κώδικα η αυστηρότερη ποινή και πιο θεωρείται εσείς το βαρύτερο έγκλημα;
5. Αναφέρατε δύο παραδείγματα παραβάσεως καθήκοντος του δικαστικού επιμελητή, ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στο άρθρο 259 του Ποιν. Κώδικα.


Γ. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.Ικανοί, ανίκανοι και περιορισμένως ικανοί για κάθε δικαιοπραξία
2.Ποτε παραγράφεται γενικά η αξίωση. Περιπτώσεις διακοπής της παραγραφής
3.Τρόποι αποσβέσεως ενοχών
4.Ποιες πράξεις μεταγράφονται. Συνέπεια παράληψης μεταγραφής.
5.Ποιος είναι έμπορος. Προϋποθέσεις προς κήρυξη πτωχεύσεως. Συνέπειες κηρύξεως πτωχεύσεως.
6.Τι πρέπει να προηγηθεί της αναγκαστικής κατάσχεσης πλοίου περιεχόμενο εκθέσεως κατασχέσεως. Κοινοποιήσεις εκθέσεως κατασχέσεως.