Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΚΥΡΕΣ & ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ)
Ο Α είναι ψυχικά διαταραγμένος (ή ναρκομανής ή αλκοολικός), αλλά δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Πουλάει το ακίνητό του στο Β και χαρίζει το κινητό του. Είναι έγκυρες οι δικαιοπραξίες;Συνοπτική Απάντηση

Αφού ο Α δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση η δικαιοπραξία που κατάρτησε με τον Β είναι άκυρη μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισής της λόγω της ψυχικής διαταραχής του ο Α δεν είχε την ικανότητα αντικειμενικού ελέγχου της πραγματικότητας. Αν δεν αποδειχθεί η δικαιοπραξία είναι έγκυρη.
Ο Α πίστεψε ότι κέρδισε τον πρώτο λαχνό στο λαχείο και αγοράζει αυτοκίνητο. Δεν έχει όμως χρήματα διότι δεν κέρδισε τελικά. Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία;Συνοπτική Απάντηση

Ο Α που αγόρασε το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ζητήσει ακύρωση της δικαιοπραξίας που κατάρτισε με τον Β επικαλούμενος τα πεπλανημένα του αίτια.
Η δικαιοπραξία που καταρτίστηκε μεταξύ Α και Β είναι καθόλα έγκυρη.
Ο Α σκεπτόμενος να αγοράσει ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πείστηκε από τον Β να αγοράσει από εκείνον, λέγοντάς του ότι θα μπει σύντομα στο σχέδιο πόλεως. Πράγμα που δεν συνέβει. Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία;Συνοπτική Απάντηση

Η δικαιοπραξία μεταξύ Α και Β είναι ακυρώσιμη. Εκείνος που εξαπατήθηκε έχει δικαίωμα να ζητήσει ακύρωση της δικαιοπραξίας που κατάρτισε. Για το σκοπό αυτό εγείρει αγωγή κατά του αντισυμβαλλομένου που τον εξαπάτησε. Το δικαίωμα εκείνου που εξαπατήθηκε να εγείρει αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας αποσβήνεται όταν περάσουν 2 χρόνια από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας.

Ο Α κάτοικος της Τρίπολης φοβίζει τον κάτοικο Β της Τρίπολης ότι θα τον σκοτώσει αν δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον στην αδελφή του. Ο Β φοβάται και πωλεί το σπίτι του στην Τρίπολη σε κάποιον άλλον και πηγαίνει στην Λάρισα. Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία;


Συνοπτική Απάντηση

Η δικαιοπραξία είναι έγκυρη γιατί η απειλή του Α δεν απέβλεπε την κατάρτιση της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας.Ο Α πούλησε στον Β ένα οικόπεδο και ένα εσκαφέα καταρτίζοντας μεταξύ τους ιδιωτικό έγγραφο. Είναι έγκυρη η παραπάνω δικαιοπραξία;


Συνοπτική Απάντηση

Στην περίπτωση αυτή η δικαιοπραξία πάσχει από απόλυτη ακυρότητα. Την ακυρότητα αυτή μπορεί να την επικαλεστεί όχι μόνο ο Α αλλά και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον.

Ο Α είναι ψευδοαντιπρόσωπος του Γ και καταρτίζει σύμβαση με τον Β υπέρ του Γ. Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία;


Συνοπτική Απάντηση

Αν ο Α εγκρίνει αυτή τη σύμβαση τότε δεσμεύεται και η σύμβαση παράγει έννομα αποτελέσματα μεταξύ Β και Γ.
Αν ο Γ δεν εγκρίνει αυτή τη σύμβαση ο Α έχει υποχρέωση κατ' επιλογή του Β είτε να εκτελέσει τη σύμβαση είτε να του καταβάλει αποζημίωση για να καλύψει τη ζημιά που του προκάλεσε από την μη εκπλήρωση της σύμβασης.
Ο Α τότε μόνο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αν ο Β γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο Α ήταν ψευδοαντιπρόσωπος.


Πηγή: http://papei.gr/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: