Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ VERSUS ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ (ΣΟΣ)


ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Η συγκατάθεση στο ποινικό δίκαιο ΔΕΝ συνιστά λόγο άρσης του αδίκου αλλά αποκλεισμό αυτού (Μυλωνόπουλος) δηλαδή δεν στοιχειοθετείται ΚΑΝ η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.

Πχ ο Α αφήνει τον Β να μπει στο σπίτι του, οπότε δεν υπάρχει διατάραξη οικιακής ειρήνης (ΠΚ 334), η Α συγκατατίθεται στην ερωτική συνεύρεση με τον Β οπότε δεν υπάρχει βιασμός (ΠΚ 336) κ.λπ.


ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Η συναίνεση συνιστά λόγο άρσης του αδίκου. Ο φορέας του εννόμου αγαθού δέχεται να προβεί τρίτος στην βλάβη ή στην καταστροφή του.

Ειδικότερα: (α) αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης δηλαδή η συμπεριφορά του δράστη λόγω της συναινέσεως του παθόντος δεν είναι άδικη, εφόσον η πράξη αυτή δεν είναι αντίθετη με τα χρηστά ήθη (ΠΚ 308) (β) αποτελεί λόγο ηπιότερης ποινικής μεταχείρισης του δράστη, όπως στη λεγόμενη ανθρωποκτονία με συναίνεση (ευθανασία) όπου λόγω της συναίνεσης του παθόντος, εφόσον συνυπάρχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (ΠΚ 300), η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης με τη συναίνεση της εγκύου (ΠΚ 304) κ.λπ.

Προϋποθέσεις: (α) να μην προσκρούει στα χρηστά ήθη η πράξη (β) να υπάρχει κατά το χρόνο της πράξης (=μπορεί να έχει δοθεί και σε πολύ προγενέστερο χρόνο φτάνει να μην έχει ανακληθεί) (γ) να ανταποκρίνεται στην αληθινή βούληση του συνανούντος και όχι χάριν αστεϊσμού, πλάνης, απειλής ή βίας (δ) δεν απαιτείται ρητή εξωτερίκευση της συναίνεσης αλλά θα πρέπει να συνάγεται χωρίς αντίρρηση από τις ίδιες τις περιστάσεις. Αν ο δράστης δεν έχει λάβει γνώση της συναίνεσης  θα τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα και όχι για τετελεσμένο έγκλημα.

Πχ ο Α πριν φύγει για εξωτερικό ζητά από τον γείτονα Β να προσέχει το σπίτι του. Λίγες μέρες μετά ο Β διαπιστώνει υδραυλική βλάβη στο σπίτι του Α και για να προλάβει το κακό, διαρρηγνύει την πόρτα του Α και διορθώνει την βλάβη (εδώ υπάρχει εικαζόμενη συναίνεση γιατί ο παθών Α θα συμφωνούσε αν γνώριζε την κατάσταση). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: