Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (ΠΚ 29)Το άρθρο 29 ΠΚ

 
Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 29 φέρει τον τίτλο «Ευθύνη από το αποτέλεσμα» και προβλέπει ότι:
«Στις περιπτώσεις όπου ο νόμος ορίζει ότι κάποια πράξη τιμωρείται με βαρύτερη ποινή όταν έχει ορισμένο αποτέλεσμα, η ποινή αυτή επιβάλλεται μόνο αν το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του δράστη».
Πράγματι, σε μία σειρά από άρθρα προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όταν από το βασικό έγκλημα (τη βασική πράξη) προκύπτει ένα επιπλέον βαρύτερο αποτέλεσμα. Έτσι, οι διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με το προαναφερθέν άρθρο 29 ΠΚ καθιερώνουν μία κατηγορία εγκλημάτων που λέγονται εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα / χαρακτηριζόμενα εγκλήματα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ 

(Καλή μελέτη!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: