Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015-2016Τα μαθήματα στα οποία εξεταζόμαστε δεν είναι ολόκληρα τα βιβλία, πρόκειται για βασικές έννοιες, βέβαια όταν θα μπει κάποιος στη σχολή θα αναγκαστεί να τα αγοράσει οπότε όποιος δεν θέλει να διαβάσει από σημειώσεις αυτά είναι τα βιβλία που διδάσκονται από τη Νομική Κομοτηνής για τα μαθήματα που εξεταζόμαστε :Μάθημα [401ΥΓ8]: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Τα φυσικά πρόσωπα, οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [21286]: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, συντετμημένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [7948822]: Γενικές αρχές αστικού δικαίου, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   


Μάθημα [401ΥΕ20]: ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής
Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [34459]: Επιτομή γενικού ενοχικού δικαίου, Σταθόπουλος Μιχαήλ Π.   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [1420]: Ενοχικό Δίκαιο , Γεωργιάδης Απόστολος   
 
Μάθημα [401ΥΣΤ31]: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Η πώληση
Εξάμηνο 6 - Εαρινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [12866966]: Ενοχικό δίκαιο ειδικό μέρος, Φίλιος Παύλος   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [22766564]: Ειδικό ενοχικό δίκαιο Ι, Κορνηλάκης Πάνος Κ.   


Μάθημα [401ΥΒ4]: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Το διαζύγιο (προϋποθέσεις-διαδικασία-συνέπειες)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:

1.       Βιβλίο [12867016]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   
2.      ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [7948783]: Οικογενειακό δίκαιο, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
 

Μάθημα [401ΥΓ9]: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου
Εξάμηνο 3 - Χειμερινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. Βιβλίο [4469]: Κώδικας Κτηματολογίου, Δωρής Φίλιππος., Κιτσαράς Λάμπρος   
  2. Βιβλίο [22708665]: Εγχειρίδιο εμπραγμάτου δικαίου, Γεωργιάδης Απ.   
  3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [7948761]: Εμπράγματο δίκαιο, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Μάθημα [401ΥΕ21]: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Εξ αδιαθέτου διαδοχή
Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [12583705]: Κληρονομικό Δίκαιο, Φίλιος Παύλος   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [41959939]: Κληρονομικό δίκαιο, Ψούνη Νίκη   


Μάθημα [401ΥΕ19]: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Διαδικαστικές  προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση
Εξάμηνο 5 - Χειμερινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [12853001]: Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Γενικό Μέρος , Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [12866527]: Δίκαιο αποδείξεως 2011, Νικολόπουλος Γεώργιος   
  3. Βιβλίο [22695156]: Κώδικας πολιτικής δικονομίας 2012, Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.,Σταματόπουλος Στέλιος Γ.Γ.   

Μάθημα [401ΥΓ10]: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ:  Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [1352]: Πρακτική Διδασκαλία Ποινικού Δικαίου, Α. Γενικό Μέρος , Μπέκας Γιάννης   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [1423]: Σύνοψη Ποινικού Δικαίου Γενικό Μέρος, Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης   
  3. Βιβλίο [22807105]: Ποινικός Κώδικας, Χαραλαμπάκης Αρ., Παύλου Στ.   
 

Μάθημα [401ΥΕ23]: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη
Εξάμηνο 5 - Χειμερινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [12867100]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Δαλακούρας Ι.Θεοχάρης   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [33154107]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   


 
Μάθημα [401ΥΑ2]: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος
Εξάμηνο 1 - Χειμερινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [33153405]: Συνταγματικό Δίκαιο, Μαυριάς Κώστας   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [7948934]: Σύστημα συνταγματικού δικαίου Μέρος Α:Γενική συνταγματική θεωρία, Μέρος Β:Οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Δημητρόπουλος Ανδρέας Γ.   
 

Μάθημα [401ΥΒ6]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Πηγές Δικαίου, Έννοια-περιεχόμενο-διακρίσεις διοικητικής πράξης, ανάκκληση διοικητικών πράξεων
Εξάμηνο 2 - Εαρινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [12687599]: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Βιβλίο [18176155]: Γενικό διοικητικό δίκαιο , Δαγτόγλου Πρόδρομος   
  3. Βιβλίο [25120]: Διοικητική νομοθεσία, Κώδικες, Σκουρής Βασίλειος,Τάχος Αναστάσιος Ι.  

 

Μάθημα [401ΥΔ17]: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ: Έννοια και διακρίσεις του φόρου
Εξάμηνο 4 - Εαρινό
Επιλογές Συγγραμμάτων:
  1. Βιβλίο [41959943]: Φορολογικό δίκαιο, Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος Δ.   
  2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Βιβλίο [41963269]: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ


ΟΥΦ! τελείωσα....

Φιλικά,
Λίνα

Πηγή: Εύδοξος

Δεν υπάρχουν σχόλια: