Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΒΓΗΚΕ ... Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2014-2015!!!!

Αθήνα, 10/12/2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ   Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν      Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014-2015


   Σύμφωνα με την από 9/12/2014 απόφαση της Επιτροπής Κατατάξεων της Σχολής ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις 2014-2015 θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 12/1/2015 και την Τρίτη 13/1/2015.
    Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων.
 

 
Από τη Γραμματεία της Σχολής

Δεν υπάρχουν σχόλια: