Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2014-2015
Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου: ημέρα εξέτασης 16/12/2014  
 Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας: ημέρα εξέτασης 16/12/2014  
Θέμα Ποινικού: Η ενέργεια ως πράξη που ενδιαφέρει το ποινικό δίκαιο. Απαραίτητα στοιχεία και αντίστοιχες περιπτώσεις μη πράξης.
Θέμα Ποινικής Δικονομίας: Η αρχή της ανεξαρτησίας της εισαγγελικής αρχής. Θεμελίωση – περιορισμοί – δέσμευση ή μη από τη νομολογία των δικαστηρίων.

Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας: ημέρα εξέτασης 17/12/2014
Ο Μ έχει μισθώσει από τον Ε αντί μηνιαίου μισθώματος 1.200 ευρώ και για χρονικό διάστημα 9 ετών, μια οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και τη λειτουργία του λογιστικού γραφείου του Μ.
Ο τελευταίος δεν καταβάλλει όμως τα απαιτητά και ληξιπρόθεσμα μισθώματα 4 μηνών, προκαλεί επίσης φθορές πέραν της συνήθους χρήσης στο μίσθιο, ενώ ενοχλεί με ήχο δυνατής μουσικής και σε ώρες κοινής ησυχίας, τον Κ, κύριο παρακείμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οποία και διαμένει.
Ερωτάται:
(α) Ποια ουσιαστικά δικαιώματα και ποιες δικονομικές δυνατότητες έχει ο Ε κατά του Μ;
(β) Ποια ουσιαστικά δικαιώματα και ποιες δικονομικές δυνατότητες έχει ο Κ κατά του Μ;
(γ) Ποια δικαστήρια είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ Ε και Μ καθώς και των διαφορών μεταξύ Κ και Μ;         

Δεν υπάρχουν σχόλια: