Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ)

Οίκος
Ο «οίκος» υπήρξε η αρχαιότερη και ολιγομελέστερη κοινωνική ομάδα. Στην έννοια του όρου «οίκος» περικλείεται ένα αδιάσπαστο σύνολο προσώπων, περιουσιακών αγαθών και στοιχείων θρησκευτικής λατρείας.
Στο έμψυχο στοιχείο του οίκου περιλαμβάνονται ο αρχηγός του, η νόμιμη σύζυγος και οι γνήσιοι κατιόντες.
Οι εσωτερικές σχέσεις κάθε οίκου ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και ψηφίσματα της πόλεως.
Οι διατάξεις του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, ορίζουν μεταξύ άλλων, και την εξουσία (κυριεία) του αρχηγού επάνω στα υπόλοιπα μέλη του οίκου.
Σχέσεις γονέων και τέκνων
Ο αρχηγός του οίκου ασκεί την πατρική εξουσία επάνω στα τέκνα που γεννήθηκαν από έγκυρο γάμο, σε όσα υιοθετήθηκαν καθώς και σε αυτά που γεννήθηκαν μεν εκτός γάμου (από μητέρα αστή) αλλά νομιμοποιήθηκαν.
Σε σχέση με τις εξουσίες του πάτερ φαμίλια των Ρωμαίων, η έκταση της πατρικής εξουσίας στο αττικό δίκαιο των κλασικών χρόνων είναι πιο περιορισμένη.
Δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω στον υπεξούσιο, ο οποίος εφόσον έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει δικό του οίκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: