Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

ΠΡΑΞΙΣ (αυτή την παράγραφο θα την γράφετε πάντα αν πέσει διαιτησία κλασικών ή δικαστικός αγώνας αρχαϊκών χρόνων ΣΟΣ)Σκοπός τόσο του διαιτητικού όσο και κυρίως του δικαστικού αγώνα της αρχαιότητας είναι η έκδοση μιας απόφασης η οποία συνιστά για τον αιτούντα τίτλο εκτελεστό με βάση τον οποίο μπορεί να προβεί σε αυτοδύναμη ικανοποίηση της απαίτησής του.
Ελλείψει αρμοδίων κρατικών οργάνων, ο νικητής του δικαστικού αγώνα αναλαμβάνει με ίδια μέσα την εκτέλεση «πράξις» της δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου. Προβαίνει δηλαδή σε άσκηση αυτοδικίας, της οποίας η νομιμότητα θεμελιώνεται στην αμετάκλητη δικαστική ή διαιτητική απόφαση.
Τίθεται σε ισχύ η αρχή bis de eadem te ne sit action, η δυνατότητα προβολής της καλούμενης παραγραφής και η απόρριψη κάθε αγωγής η οποία εγείρεται κατά παραβίαση της αρχής του δεδικασμένου πχ η υποχρέωση του δανειστή να επιτύχει ικανοποίηση της απαίτησης του μόνο μετά από έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης και σύμφωνα με αυτήν (περικλείεται σε πολλές συμβάσεις των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων).


Δεν υπάρχουν σχόλια: