Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ)

  •  1η διαφορά: (ιδιωτική συμφωνία) Η προσφυγή στους αιρετούς διαιτητές δεν είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής συμφωνίας όπως στην ιδιωτική διαιτησία αλλά είναι υποχρεωτική σε ορισμένες υποθέσεις και οι δημόσιοι διαιτητές δεν επιλέγονται από τα μέρη αλλά ορίζονται από το κράτος.
  • 2η διαφορά: (ποιους αφορά) Η ιδιωτική διαιτητική διαδικασία επεκτείνεται σε έναν ιδιαίτερο ευρύ κύκλο προσώπων: πολίτες, μέτοικοι ή ξένοι (γεννημένοι εκτός πόλης κράτους αλλά κατοικούν εκεί), εκ γενετής ελεύθεροι ή απελεύθεροι, άνδρες ή γυναίκες, ενήλικες ή ανήλικοι, όλοι έχουν πρόσβαση στη διαιτητική οδό ώστε να επιλύσουν τις διαφορές τους. Αντίθετα με την πολιτειακή δικαιοδοσία όπου κατά κανόνα περιορίζεται στους πολίτες (να έχουν δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη).
  • 3η διαφορά: (ιδιότητα πολίτη στον διαιτητή) Η ιδιότητα του πολίτη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη καθηκόντων διαιτητή. Με εξαίρεση τις γυναίκες και τους δούλους κάθε πρόσωπο νομιμοποιείται να αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση μιας ιδιωτικής διαφοράς. Ως δημόσιοι διαιτητές κληρώνονται πολίτες (έχουν την ιδιότητα του πολίτη) που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος, η δε άρνηση του κληρωθέντος να αναλάβει τα καθήκοντα του διαιτητή επισύρει την ποινή της ατιμίας.
  • 4η διαφορά: (επιλογή διαιτητή) Ένας όρος που απαντά ιδιαίτερα συχνά στις πηγές για να υποδηλώσει τους διαιτητές είναι ο όρος «φίλοι». Στην ιδιωτική διαιτησία ο αρχηγός της κοινωνικής ομάδας των διαδίκων ή κάποιο άλλο μέλος καλείται να επιλύσει τη διαφορά και να επαναφέρει την ειρήνη ανάμεσα στα μέλη της κοινωνικής ομάδας. Αντίθετα οι δημόσιοι διαιτητές είναι αποτέλεσμα κλήρωσης από το κράτος.
  • 5η διαφορά: (τρόπος διεξαγωγής) Η διαιτησία εδώ είναι ένα έργο που για να παιχτεί ως τέλος, απαιτεί ειρηνικό σκηνικό όπου αποδεικνύοντας διαλλακτικότητα και εμπιστοσύνη, οι αντίπαλοι εγκαταλείπουν τα όπλα για να αφεθούν στις συμβουλές. Ενώ αντίθετα με την πολιτειακή δικαιοδοσία όπου διεξάγεται σε ένα πεδίο μάχης.
  •  6η διαφορά: (δημοσιότητα) Αφού μεσολαβήσει η σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών η διαιτητική διαδικασία αρχίζει την προκαθορισμένη ημέρα στον προκαθορισμένο τόπο. Η διαιτησία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Συνιστά υπόθεση «μεταξύ φίλων» που υποχρεούνται να τηρήσουν το καθήκον εχεμύθειας και να  μην διαδώσουν όσα περιέλθουν στη γνώση τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά τρόπο ανάλογο οι διαιτητές των ολυμπιακών αγώνων δεσμεύονται ενόρκως να μην διαδώσουν πληροφορίες που αφορούν στους αθλητές και οι οποίες περιήλθαν στη γνώση τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ενώ η πολιτειακή δικαιοδοσία  δίνει αφορμή για ένα δημόσιο θέαμα.
  •  7η διαφορά: (απόφαση) Στην ιδιωτική διαιτησία με τη ρήτρα εκτελεστότητας της απόφασης τα μέρη δεσμεύονται  καμιά φορά και ενόρκως να σεβαστούν την απόφαση που θα εκδώσει ο διαιτητής  ενώ στη δημόσια διαιτησία η απόφαση είναι δεσμευτική εφόσον την αποδεχτούν και τα δύο μέρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: