Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ)Πρακτικό

Ο Μ 14 ετών δανείστηκε από τον Φ 18 ετών, 60 ευρώ για να αγοράσει ένα ρολόι από ένα πλανόδιο πωλητή Π.
Ερωτάται: Είναι έγκυρες οι δικαιοπραξίες μεταξύ Μ και Φ & Μ και Π;


Σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων ΑΚ 129 περ. 1, ΑΚ 133 και ΑΚ 134 οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος είναι περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και μπορούν να δικαιοπρακτούν μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και εφόσον έχουν συμπληρώσει και το 14ο έτος είναι ικανοί για δικαιοπραξίες εφόσον αποκτούν απλώς και μόνο έννομο όφελος (έχουν δηλαδή δικαίωμα και όχι υποχρέωση).

Στην προκειμένη περίπτωση ο Μ από το δάνειο με τον δεκαοχτάχρονο Φ, δεν αποκτά απλώς και μόνο όφελος αλλά και υποχρέωση να επιστρέψει τα χρήματα. Επομένως, η ενοχική δικαιοπραξία του δανείου (ΑΚ 806) αλλά και η εμπράγματη δικαιοπραξία της μεταβίβασης των χρημάτων από τον Φ προς τον Μ (ΑΚ 1034) είναι άκυρες σύμφωνα με τον νόμο και είναι σαν να μην έγιναν (ΑΚ 180).

Το ίδιο συμβαίνει και με την ενοχική σύμβαση της πώλησης  (ΑΚ 513) που συνάπτεται μεταξύ του 14χρονου Μ και του πλανόδιου Π  όπου ο Μ δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος αλλά και την υποχρέωση να  καταβάλει το τίμημα.  Η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος προς στον Π(ΑΚ 1034) δεν είναι νομικά επωφελής για τον Μ  αφού χάνει την κυριότητά του οπότε και οι δικαιοπραξίες αυτές είναι άκυρες και θεωρούνται σαν να μην έγιναν (ΑΚ 180).

Δεν υπάρχουν σχόλια: