Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1-2035) Ύλη αστικού δικαίου στη Νομική ΑΘηνών

Μέχρι το άρθρο 33 δεν είναι στην ύλη για τις κατατακτήριες των Αθηνών.

Και ο σύνδεσμος που σας παραθέτω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει όλα τα άρθρα που σημαίνει τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο.

Η ύλη για τις κατατακτήριες Νομικής Αθηνών είναι :

Τα δικαιώματα, τι είναι, διακρίσεις, διάκριση από αξίωση κλπ.

ΑΚ 34-61 (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) (περιέχει την αρχή και το τέλος του ΦΠ, τις ιδιότητές του, την αφάνεια)

ΑΚ 62-126 (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) (πρόκειται για τη σύσταση, οργάνωση, διάλυση και ευθύνες οργάνων των ΝΠ που είναι το σωματείο, το ίδρυμα, οι επιτροπές εράνων)
ΣΟΣ είναι πάντα το ΣΩΜΑΤΕΙΟ και πιο λίγο ΣΟΣ το Ίδρυμα.

ΑΚ 127-200 (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ) (περιέχει δικαιοπρακτική ικανότητα, διάκριση δικαιοπραξιών, άκυρες και ακυρώσιμες δικαιοπραξίες) Αυτά τα άρθρα είναι τα πιο ΣΟΣ άρθρα σε όλο το αστικό δίκαιο.

ΑΚ 201-210 (ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ) (περιέχει αναβλητικές και διαλυτικές αιρέσεις και προθεσμίες και η διαφορά τους) Κάθε πρακτικό που βάζουν στη σχολή περιέχει μία αίρεση ή μία προθεσμία, οπότε διαβάστε τα.

ΑΚ 211-235 (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ) (πρόκειται για τον άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο και οι συνέπειες τους, ψευδοαντιπρόσωπο, παύση και ανάκληση πληρεξουσιότητας, δικαιοπραξίες μετά την παύση, αυτοσύμβαση 235 (ΠΟΛΥ ΣΟΣ), )

ΑΚ 236-246 (ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ)


ΑΚ 247 -286 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΑΜΥΝΑ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ) Αυτά είναι θέματα που μπαίνουν μαζί με το κύριο θέμα που είναι οι δικαιοπραξίες, οπότε ΣΟΣ.

Και ο σύνδεσμος είναι:

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ