Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΤΔ (ΌΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1986)Ο πρόεδρος της δημοκρατίας έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • ·         Είναι αιρετό μονοπρόσωπο όργανο του κράτους.

  • ·         Είναι τυπικός αρχηγός της πολιτείας.

  • ·         Εκπροσωπεύει τη Χώρα στο Εξωτερικό.

  • ·         Είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος (δηλαδή επεμβαίνει για τη σωστή λειτουργία του).

  • ·         Είναι κατά κανόνα σύνθετο όργανο αφού σύμφωνα με το άρθρο 35 οι πράξεις του για να έχουν ισχύ απαιτείται προσυπογραφή αρμόδιου υπουργού.

  • ·         Είναι το μόνο όργανο που ορίζεται ο ρόλος του από το Σύνταγμα.


Οι αρμοδιότητες του ΠτΔ είναι:

  • ·         Ρυθμιστικές  (άρθρα 37-41) όπως είναι ο διορισμός  του πρωθυπουργού, η απαλλαγή της κυβέρνησης, η σύγκληση της βουλής σε σύνοδο και η διάλυση της βουλής μετά τις διερευνητικές εντολές.

  • ·         Νομοθετικές (άρθρα 42-44) όπως είναι η αναπομπή των νόμων, η έκδοση εκτελεστικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.

  • ·         Διοικητικές (άρθρα 35 & 42) όπως είναι η έκδοση και δημοσίευση των νόμων και  ο διορισμός του προσωπικού της προεδρίας της δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: