Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η σύνθεση της διοίκησης του σωματείου ορίζεται από το άρθρο 92 ΑΚ. Σύμφωνα με αυτόν τα ίδια τα μέλη του σωματείου χρειάζεται να το διοικούν, με αποτέλεσμα την επίτευξη της αυτοδιοικήσεως. Η επιτρεπόμενη εθνικότητα των μελών της διοίκησης του σωματείου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική. Ωστόσο η συμμετοχή αλλοδαπών πολιτών μπορεί να επιτραπεία μόνο από τις Αρχές και κατά εξαίρεση τριών προϋποθέσεων. Η πρώτη έχει να κάνει με το σκοπό του σωματείου η δεύτερη με τον αριθμό των συμμετεχόντων αλλοδαπών που πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος των ελλήνων και η τρίτη με τη συμμετοχή των αλλοδαπών πολιτών μέσω σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Οι αποφάσεις που ενδέχεται να λάβει η διοίκηση ως όργανο του σωματείου ενέχουν τον κίνδυνο μιας κάποιας ελαττωματικότητας. Σε ανυπόστατες και άκυρες από τη μία και από την άλλη σε ακυρώσιμες. Οι πρώτες, οι ανυπόστατες σχετίζονται άμεσα με τις αποφάσεις που δε μοιάζουν στην πραγματικότητα ως "αποφάσεις" εξαιτίας των γνωρισμάτων τους. Χαρακτηριστικές εδώ είναι μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις αποφάσεων που έχουν παρθεί με την απουσία της προαπαιτούμενης απαρτίας των μελών ή εκείνων που έχουν ληφθεί μεν μέσω της νόμιμης και προβλεπόμενης διαδικασίας αλλά τα ενεργούντα μέλη πράττουν  σε βάρος ακόμα και της ζωής των υπολοίπων μελών.
Σε περίπτωση που οι αποφάσεις έχουν παρθεί εξωτερικά ως επιτρεπόμενες αλλά η λήψη τους έχει γίνει κατόπιν παραβίασης του καταστατικού ή της νομοθεσίας τότε χαρακτηρίζονται ως άκυρες.
Επίσης, ελαττωματικές κρίνονται και οι αποφάσεις της διοίκησης του σωματειου εφόσον λήφθηκαν με ποσοστά πλειοψηφίας μικρότερα των προαπαιτούμενων από τη νομοθεσία ή το καταστατικό. Στην τελευταία περίπτωση ότι έχει αποφασιστεί ακυρώνεται ακόμη και μέσω δικαστικής απόφασης και χαρακτηρίζεται ως ακυρώσιμη.

Το ίδιο συμβαίνει και με το κύρος των αποφάσεων των μελών της γενικής συνέλευσης.  Στο άρθρο 95 και 96 του ΑΚ ορίζεται ξεκάθαρα πότε θα συγκαλείται η γενική συνέλευση του σωματείου. Το κύρος λοιπόν των αποφάσεων αυτών εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες, από το κατά πόσο έχουν υπόσταση ανυπόστατη, άκυρη και ακυρώσιμη.  Βάσει της νομολογίας της Ελλάδας την πρώτη κατηγορία ελαττωματικών αποφάσεων στελεχώνουν αυτές που έχουν ληφθεί "κατά το φαινόμενο" . Οι άκυρες αντιβαίνουν το νόμο ή το καταστατικό και οι ακυρώσιμες που ακυρώνονται με δικαστική απόφαση αφού δεν ισχύουν "εκ νόμου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: