Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΟΛΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΣΟΣ)

Πρόκειται για καταδολιευτική δικαιοπραξία. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιος οφείλει στο δημόσιο, στις τράπεζες ή ακόμα και σε ιδιώτες ή μη δανειστές και αφού έχει λάβει γνώση του χρέους του, πχ ήρθαν και του έκαναν έλεγχο από την εφορία και ξέρει ότι θα του καταλογίσουν ένα μεγάλο ποσό ή δεν πληρώνει τις δόσεις του καταναλωτικού δανείου στην τράπεζα και εκείνη μπορεί να στραφεί στα ακίνητά του, εκείνος προβαίνει σε απαλλοτροίωση των ακινήτων του δηλαδή μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο όπως γονική παροχή, πώληση, δωρεά (εικονική) της περιουσίας του σε συγγενικά πρόσωπα ή μη. Προϋπόθεση εδώ είναι η υπόλοιπη περιουσία του να μην φτάνει για την εξυπηρέτηση των δανειστών του μετά τις μεταβιβάσεις.

Αν τα μεταβιβάσει σε συγγενικά πρόσωπα ο νόμος θεωρεί ότι το ήξεραν, αν όχι τότε αυτό πρέπει να αποδειχτεί στα δικαστήρια ότι ο τρίτος γνώριζε ποιος ήταν ο σκοπός της μεταβίβασης αυτής.

Ο νομοθέτης λοιπόν θέλοντας να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των αξιώσεων των δανειστών του οφειλέτη, ο οποίος κάποιες φορές, ενεργεί δόλια, απαλλοτριώνοντας στοιχεία της περιουσίας του προς βλάβη των δανειστών του καθώς η υπόλοιπη περιουσία του δεν επαρκεί για την εξασφάλιση αυτών, θεσμοθέτησε την αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών όπου σύμφωνα με ΑΚ 939 πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ύπαρξη απαίτησης του δανειστή γεννημένη κατά το χρόνο που ο τελευταίος επιχειρεί την απαλλοτρίωση
β) Απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη
γ) Πρόθεση βλάβης των δανειστών
δ) Γνώση του τρίτου υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση και
ε) Αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο δανειστής δικαιούται να αιτηθεί την απαγγελία της διαρρήξεως της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (δηλαδή να "ρίξει" την σύμβαση που έκανε ο οφειλέτης με τον τρίτο και πούλησε το ακίνητο του) χωρίς να απαιτείται να σωρεύσει αίτημα αναμεταβίβασης τουα παλλοτριωθέντος πράγματος ούτε καταδίκης του τρίτου σε δήλωση βουλήσεως για αναμεταβίβαση του απαλλοτριωθέντος στον οφειλέτη. Το αποτέλεσμα της διαρρήξεως, ως ορίζεται στο άρθρο 943 ΑΚ συνίσταται στην υποχρέωση του τρίτου να αποκαταστήσει τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν ενώ επισημαίνεται πως η διάρρηξη ενεργεί μόνο υπέρ των δανειστών που προσέλαβαν την απαλλοτρίωση. ΔΗΛΑΔΗ το ακίνητο μετά την διάρρηξη του συμβολαίου δεν αναμεταβιβάζεται στον οφειλέτη αλλά ο τρίτος είναι υποχρεωμένος να δώσει το ακίνητο υπέρ των δανειστών του οφειλέτη.


 Αυτό παιδιά, για αυτό και μάλλον έμεινα πρόπερσυ στο Αστικό δίκαιο έχει να κάνει με το πρακτικό όπου κάποιος μεταβιβάζει δόλια (φαίνεται στο ιστορικό αυτό) το ακίνητό του στη σύζυγο ή ακόμα και σε φίλο του για να γλιτώσει την τράπεζα ή άλλους δανειστές του και ένα από τα ερωτήματα του πρακτικού είναι αν η τράπεζα έχει αξίωση έναντι του οφειλέτη της.

Ελπίζω να σας κατατόπισα λίγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: