Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012-2013

Θέμα:

Ο Α, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι το Σωματείο Σ του οποίου είναι Πρόεδρος έχει σκοπό την περίθαλψη άπορων ηλικιωμένων, πείθει τον υπέργηρο Γ να συνάψει, με ιδιωτικό έγγραφο, προσύμφωνο πωλήσεως του διαμερίσματος του (του Γ) στο Σ, σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή εν σχέσει με την αγοραία. Στην πραγματικότητα το Σ έχει ως σκοπό τη διοργάνωση εκδρομών και συναυλιών. Ο Α, στη συνέχεια, πείθει πάλι τον Γ ότι είναι καλύτερο να τον καταστήσει και πληρεξούσιό του για φορολογικούς λόγους, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Πράγματι ο Γ παρέχει στον Α συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με ευρείες εξουσίες, ενδίδοντας στην ψυχολογική πίεση που αυτός (ο Α) του ασκεί. Με βάση το πληρεξούσιο αυτό του Γ ο Α αφενός μεταβιβάζει λόγω πωλήσεως το ακίνητο του Γ στο Σωματείο Σ, το οποίο και εκπροσωπεί ο Α, αφετέρου εισπράττει κατάθεση του Γ στην Τράπεζα Τ ύψους 50.000 ευρώ. Ένα μήνα αργότερα ο Γ πληροφορείται ότι ο Α εισέσπραξε το ποσό των 50.000 ευρώ από την Τράπεζα Τ εν αγνοία του και ότι έγινε η σχετική μεταβίβαση του διαμερίσματος του στο Σ, καθώς επίσης και τον πραγματικό σκοπό του Σ.

Ερωτάται:
1. Καταρτίστηκε εγκύρως το αναφερόμενο στο ιστορικό προσύμφωνο;

Απάντηση (συνοπτική):

Όχι. Γιατί στη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται εμπράγματη σύμβαση και σύμφωνα με ΑΚ 369 ο τύπος απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικός. Εν προκειμένω από το ιστορικό προκύπτει ότι το προσύμφωνο του άρθρου 166 ΑΚ είναι άκυρο αφού ως δικαιοπραξία δεν είχε τον απαραίτητο τύπο (ήταν ιδιωτικό έγγραφο).

2. Είναι έγκυρη η μεταβίβαση του διαμερίσματος του Γ στο Σ;

Απάντηση (συνοπτική):

Καταρχήν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεταβίβαση είναι έγκυρη αλλά ότι πάσχει από απάτη και πλάνη (ΑΚ 141, 147) και έτσι μπορεί να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. 
Ο Γ εν συνεχεία θα μπορούσε είτε να δεχτεί τη μεταβίβαση του ακινήτου του και να ζητήσει αποζημίωση από τη πώληση καθώς πωλήθηκε σε εξευτελιστική χαμηλή τιμή εν σχέσει με την αγοραία είτε να προβεί σε αγωγή και να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης καθώς το πληρεξούσιο πάσχει από απάτη και μπορεί να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.
Όμως, επειδή ο Α είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου Σ και επίσης προέβηκε στη μεταβίβαση του διαμερίσματος ως αντιπρόσωπος του Γ, έχουμε την περίπτωση της αυτοσύμβασης του ΑΚ 235 και έτσι η μεταβίβαση είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Είναι σαν να μην έγινε και την κυριότητα έχει ακόμα ο Γ.

3. Είναι έγκυρη η ανάληψη από τον Α της κατάθεσης του Γ ύψους 50.000 ευρώ από την Τράπεζα Τ;

Απάντηση (συνοπτική):
Είναι έγκυρη καθώς η ανάληψη έγινε λόγω του συμβολοιογραφικού πληρεξουσίου το οποίο  είναι νόμιμο καθώς έχει και τον απαραίτητο από το νόμο τύπο. Όμως, το πληρεξούσιο πάσχει πάλι από πλάνη και απάτη και ο Γ με αγωγή μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή του με αποτέλεσμα μετά να ζητήσει ανόρθωση της ζημιάς που επήλθε στην προσωπική του περιουσία.Όποιος έχει να προσθέσει κάτι άλλο, είναι ελεύθερος να σχολιάσει.
Καλά Αποτελέσματα!!!!Δεν υπάρχουν σχόλια: