Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ο Α 12 χρονών πήγε στο κατάστημα του Β και αντάλλαξε μία φορητή τηλεόραση που του είχε δωρίσει ο θείος του, με ένα μαγνητόφωνο.

Ερωτάται: Σε ποιον ανήκει η τηλεόραση; Σε ποιον ανήκει το μαγνητόφωνο;

ΑΚ 130, 133, 134, 1034

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πριν από την ανταλλαγή η τηλεόραση άνηκε στον Α και το μαγνητόφωνο στον Β.
Με την ανταλλαγή Ο Α μεταβίβασε την κυριότητα της τηλεόρασης στον Β και ο Β μεταβίβασε την κυριότητα του μαγνητοφώνου στον Α.
Για να αποκτήσει ο Α την κυριότητα του μαγνητοφώνου και ο Β την κυριότητα της τηλεόρασης, πρέπει η μεταβίβαση να είναι έγκυρη.

Κατά το ιστορικό, ο Α είναι 12 χρονών, έχει δηλαδή την περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα του άρθρου 134 ΑΚ.
Για το Β δεν υπάρχει θέμα δικαιοπρακτικής ικανότητας (από το ιστορικό προκύπτει ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα).
Σύμφωνα με τη διάταξη ΑΚ 134 ο Α έχει δικαιοπρακτική ικανότητα μόνο για δικαιοπραξίες από τις οποίες πορίζεται "απλώς και μόνον έννομον όφελος" ενώ για όλες τις άλλες δικαιοπραξίες έχει δικαιοοπρακτική ανικανότητα.

Με τη σύμβαση της μεταβιβάσεως του μαγνητοφώνου από τον Β στον Α, ο Α  αποκτά μόνο έννομο όφελος, αφού αποκτά την κυριότητα του μαγνητοφώνου, χωρίς να αναδέχεται κανένα βάρος. Η υποσχετική σύμβαση της ανταλλαγής, που αποτελεί την αιτία της μεταβιβάσεως του μαγνητοφώνου στον Α είναι άκυρη, γιατί ο Α με τη σύμβαση αυτή αναδέχεται την υποχρέωση να αναμεταβιβάσει στον Β την τηλεόραση. Επειδή όμως η μεταβίβαση κινητού είναι δικαιοπραξία αφηρημένη δηλαδή η ακυρότητα της αιτίας (της συμβάσεως της ανταλλαγής) δεν επηρεάζει το κύρος της μεταβιβάσεως του μαγνητοφώνου. Η μεταβίβαση λοιπόν του μαγνητοφώνου είναι έγκυρη. Κύριος του μαγνητοφώνου είναι ο Α.

Με τη σύμβαση της μεταβιβάσεως της τηλεόρασης από τον Α στο Β, ο Α χάνει την κυριότητα της τηλεόρασης. Για τη σύμβαση λοιπόν αυτή ο Α δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Έτσι η σύμβαση αυτή ειναι άκυρη  και ο Β δεν αποκτά την κυριότητα της τηλεόρασης. Ο Α εξακολουθεί να είναι κύριος της τηλεόρασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: