Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΚ 39 ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΒΙΩΣΗ ΑΚ 37 - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Οι σύζυγοι Α και Β ταξίδευαν με πλοίο, που ναυάγησε στον Ατλαντικό. Ελάχιστοι από τους επιβάτες διασώθηκαν. Ένας από τους διασωθέντες είπε ότι είδε τους Α και Β να πνίγονται.
Οι Α και Β είχαν από το γάμο τους ένα παιδί, τον Γ και η Β είχε από προηγούμενο γάμο της δύο παιδιά τον Δ και τον Ε.

Ερωτάται:
(α) Μπορούν οι Γ,  Δ και Ε να πάρουν την περιουσία των Α και Β ως κληρονόμοι τους;
(β) Μπορεί ο Γ να ισχυρισθεί και αποδείξει ότι ο Α πέθανε μετά τη Β; Ποια συνέπεια θα έχει μια τέτοια απόδειξη;
(γ) Μπορούν οι Δ και Ε να ισχυρισθούν και αποδείξουν ότι η Β πέθανε μετά τον Α; Ποια συνέπεια θα έχει μια τέτοια απόδειξη;


ΑΚ 37-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(α) Για να γίνουν οι Γ, Δ και Ε κληρονόμοι των Α και Β πρέπει οι Α και Β να έχουν πεθάνει.
Το πτώμα τους δεν έχει βρεθεί, όμως τα πρόσωπα αυτά εξαφανίστηκαν κάτω από συνθήκες που καθιστούν βέβαιο τον θάνατό τους (ΑΚ 39).
Σύμφωνα με τη διάταξη ΑΚ 39 ο θάνατος των Α και Β θεωρείται ως αποδεδειγμένος. Έτσι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι καταφατική και επειδή από το πρακτικό δεν προκύπτει ποιος πέθανε πρώτος, θα ισχύσει το τεκμήριο συναποβίωσης του άρθρου 38 ΑΚ και έτσι ο Γ θα πάρει την περιουσία του Α ολόκληρη και μέρος της περιουσίας της Β (1/3) και οι Δ και Ε θα μοιραστούν το υπόλοιπο της περιουσίας της Β δηλαδή από 1/3 ο καθένας.

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 38 ΑΚ, το τεκμήριο συναποβίωσης  ισχύει εφόσον όταν πρόκειται για πολλούς συναποβιώσαντες δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ποιος επέζησε πριν από τον άλλο, άρα το τεκμήριο είναι μαχητό.
Συνεπώς, ο Γ μπορεί να ισχυρισθεί και αποδέιξει ότι ο Α πέθανε πριν από την Β οπότε και ανατρέπεται το τεκμήριο συναποβίωσης του Α και Β. Συνέπεια είναι ότι η Β θα κληρονομηθεί από το σύζυγό της Α (κατά 1/4) και από τους Γ, Δ και Ε (από 1/4 ο καθένας). Επειδή όμως πέθανε ο Α και μοναδικός κληρονόμος είναι ο Γ, ο Γ θα πάρει όλη την προσωπική περιουσία του Α και το μερίδιο της Β που κληρονόμησε από το θάνατό της το 1/4. Έτσι ο Γ θα πάρει όλη την περιουσία του Α και τα 2/4 της περιουσίας της Β ενώ οι Γ και Ε μόνο 1/4 της περιουσίας της Β ο καθένας.

(γ) Και στο τρίτο ερώτημα η απάντηση είναι καταφατική για το λόγο όπως και στο β. Συνέπεια είναι ότι ο Α θα κληρονομηθεί από τη σύζυγό του Β (κατά το 1/4) και από τον Γ (κατά 3/4). Επειδή όμως πέθανε και η Β ως κληρονόμοι της οι Δ και Ε θα μοιραστούν την προσωπική της περιουσία και το κληρονομικό της μερίδιο από την περιουσία του Α. Έτσι τελικά ο Γ θα πάρει το 3/4 του Α και οι Δ και Ε θα πάρουν ο καθένας το 1/2 της περιουσίας της Β και το 1/8 της περιουσίας του Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια: