Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 2007-2012


Σεπτέμβριος 2007:

Θέμα 1ο:

α) Σύνθεση και αρμοδιότητες της αθηναϊκής Βουλής
 

β) Η θανατική ποινή στο Βυζάντιο.

Θέμα 2ο:
 

α) Τί γνωρίζετε για το Δωδεκάδελτο Νόμο;
 

β) Το διαζύγιο...

...στον Ιουστινιάνειο δίκαιο. 

Να γραφεί το ένα από τα 2 θέματα με τα υποερωτήματά του.

----------------------------------------------------------------------- 

Φεβρουάριος 2008:

Θέμα 1ο:

α) Ο γάμος κατά τους ελληνιστικους χρόνους (μεταβολές σε σχέση με παλαιότερους χρόνους).
 

β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας στο βυζαντινο ποινικο δικαιο.
 

Θέμα 2ο:
 

α) Η κυριότητα στο κλασσικό ρωμαϊκό δίκαιο.
 

β) Τι γνωρίζετε για τους αντικήνσορες και την μέθοδο διδασκαλίας τους;

Να γραφέι το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2009:

Θέμα 1ο

1. Πατρική εξουσία στο αττικό και ρωμαϊκό δίκαιο

2. Ποια είναι η εξέλιξη της ελληνικής νομικής ορολογίας του 7ου - 8ου αιώνα

Θέμα 2ο

1. Η δημόσια διαιτησία της αρχαίας ελληνικής πόλης

2. Πως οι πηγές του δικαίου επιδρούν στην διαμόρφωση του βυζαντινού νομικού βίου (δεσμευτικότητα των νόμων- καταργητικές διατάξεις- δικαστηριακή πρακτική) 

Να γράψετε το ένα από τα δύο θέματα (και τα δυο υποερωτήματα) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2009 (Α' Κλιμάκιο):

Θέμα 1ο

1) Βασιλείς και  μοναρχική ιδεολογία στην ελληνιστική Αίγυπτο

2) Τρόποι ανάληψης αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο 

Θέμα 2ο

1) Τι γνωρίζετε για το ius publice respondendi και αναφορικός νόμος

2) Σωματικές ποινές στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Φεβρουάριος 2009 (Β' Κλιμάκιο): 

Θέμα 1ο: 

α) Τί γνωρίζετε για τα φονικά Δικαστήρια; 

β) Τί ήταν οι δήμοι στο Βυζάντιο; Εντοπίζετε ομοιότητες με τη σύγχρονη εποχή; 

Θέμα 2ο: 

α) Η θανατική ποινή στο βυζάντιο 

β) Η έννοια των leges

Να γραφεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

----------------------------------------------------------------------------------- 

Φεβρουάριος 2010 (Β' Σειρά):

ΘΕΜΑ 1ο

α) Ο γάμος κατά τους ελληνιστικουςχρόνους(μεταβολές σε σχέση με παλαιότερουσ χρόνους).

β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας στο βυζαντινοποινικο δικαιο.
 

ΘΕΜΑ 2ο

α) Η κυριότητα στο κλασσικό ρωμαϊκό δίκαιο.

β) Τι γνωρίζετε για τους αντικήνσορες και τηνμέθοδο διδασκαλίας τους. 


Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Σεπτέμβριος 2010:

Α' Ομάδα:

1) Ο θεσμός των αρχόντων 

2) Η συμβολή του Μάουερ στο νεώτερο ελληνικό δίκιο 

Β' Ομάδα

1) Υιοθεσία στο αρχαίο και ρωμαικό δίκαιο 

2) Ποινική νομοθεσία 11ου και 12ου αιώνα

Να απαντηθούν τα υποερωτήματα της μιας από τις δύο ομάδες.

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Φεβρουάριος 2011 (Α΄ Κλιμάκιο)


Α' Ομάδα

1) Δωδεκάδελτος νόμος 

2) Παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ρωμαικής έννομης τάξης σε βυζαντινή 

Β' Ομάδα:

1) Κανόνες δικαίου και τρόπος απονομής δικαιοσύνης στην ελληνιστική Αίγυπτο 

2) Τρόπος απονομής δικαιοσύνης στη μέση βυζαντινή περίοδο 

Να απαντήσετε στα ερωτήματα της μίας από τις δύο Ομάδες.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011  (Β' Κλιμάκιο)

Θέμα 1ο

1) Αρμοδιότητες και Σύνθεση Αθηναϊκής Βουλής 

2) Εξορία και ποινές στο Βυζάντιο 

Θέμα 2ο

1) Ρωμαϊκός Γάμος 

2) Ανάληψη αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σεπτέμβριος 2012 (Σειρά Β'):

ΘΕΜΑ Α:

1. Ο θεσμός των αρχόντων στην κλασσική Αθήνα.

2. Τα νομικά λεξικά στο Βυζαντινό πολίτευμα.

ΘΕΜΑ Β: 

1. Νομοθετική εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα και νομική θεμελίωσή της.

2. Πανδεκιστικές αντιλήψεις,ποιό ήταν το πρόβλημα που επικρατούσε, πώς αντιμετωπίστηκε και ποιά η διαμόρφωση του νέου αστικού κώδικα;

Να απαντηθεί η μία ομάδα ερωτημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: