Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ PAPEI.GR

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το ζευγάρι των Α και Β επέβαινε σε ένα αεροσκάφος που συνετρίβει. Ο Α σκοτώνεται. Τι θα συμβεί με την περιουσία του αν:
α) δεν έχουν παιδιά
β) έχουν παιδιά
γ) έαν η Β είναι έγκυος

α) Κληρονόμοι σύμφωνα με τον νόμο είναι η γυναίκα του κατά το 1/2 και κατά το άλλο 1/2 οι συγγενείς και τα αδέλφια του.

β) Κληρονόμοι είναι η γυναίκα του κατά 1/4 και κατά τα 3/4 τα παιδιά του.

γ) Σε περίπτωση που ο Α δεν έχει μεν παιδιά αλλά η σύζυγός του είναι έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου του, για να μοιραστεί η κληρονομιά θα πρέπει να προηγηθεί τοκετός. Αν μεν το παιδί γεννηθεί νεκρό, τότε οι κληρονόμοι του σύμφωνα με τον νόμο είναι η γυναίκα του κατά το 1/2 και κατά το άλλο 1/2 οι συγγενείς και τα αδέλφια του. Αν όμως το παιδί γεννηθεί ζωντανό θεωρείται ότι υπήρχε κατά το χρόνο θανάτου του πατέρα του και κατά συνέπεια οι κληρονόμοι του είναι η γυναίκα του κατά το 1/4 και κατά τα 3/4 το παιδί του. Ακόμη και στην περίπτωση που το παιδί γεννηθεί ζωντανό και μετά από λίγο πεθάνει θα συμβεί το εξής: Αρχικά η σύζυγος θα κληρονομήσει το 1/4 και το παιδί το 3/4. Μετά το θάνατο του παιδιού το μερίδιο του θα το αποκτήσει η μητέρα του και θα αποκλειστούν οι άλλοι συγγενείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΟΒΙΩΣΗΣ

Ο Α 50 ετών και ο γιός του 20 ετών βρέθηκαν νεκροί μετά από μερικές μέρες και οι δύο πάνω στα χιονισμένα βουνά σε απόσταση 200 μ. Ποιος πέθανε πρώτος;

Αν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ο ένας επέζησε χρονικά περισσότερο από κάποιον άλλο, τεκμαίρεται ότι όλοι πέθαναν ταυτόχρονα. Καθιερώνεται το τεκμήριο της συναποβίωσης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΦΑΝΕΙΑΣ

Κάποιος πήγε στις ΗΠΑ το 1970. Έκτοτε δεν έχουν αναβρεθεί τα χνάρια του. Τι διαδικασίες απαιτούνται για να θεωρηθεί νεκρός;

Για να κηρυχθεί  ένα πρόσωπο σε αφάνεια, πρέπει ο θάνατος του να είναι πολύ πιθανός. Ο θάνατος ενός προσώπου είναι σύμφωνα με τον νόμο πολύ πιθανός όταν συντρέχει διαζευτικά ένας από τους παρακάτω λόγους: 
(α) Να εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής και να πέρασε έκτοτε τουλάχιστον ένα έτος.
(β) Να απουσιάζει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια από την αποστολή και όχι από την λήψη της τελευταίας είδησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο έμπορος Α έχει καταστήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και μένει με την οικογενειά του στην Αθήνα. Ποια είναι η κατοικία του και ποιες είναι οι ειδικές;

Στην Αθήνα είναι η κατοικία του Α ενώ στην Θεσσαλονίκη και Πάτρα έχει ειδική κατοικία.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ένα σωματείο επιθυμεί να αγοράσει κάποια έπιπλα γραφείου για την έδρα του από τον Α. 
(α) Ποιος θα υπογράψει τις αποδείξεις παραλαβής των επίπλων; 
(β) Εάν δεν καταβληθεί το τίμημα ο εκμισθωτής Α έναντι ποιου θα εγείρει την αγωγή;

(α) Τις αποδείξεις θα υπογράψει για λογαριασμό του σωματείο το Διοικητικό Συμβούλιο ή και μόνος ο Πρόεδρος του εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό (εξώδικη αντιπροσώπευση).
(β) Ο Α θα εγείρει αγωγή κατά του σωματείου ζητώντας την καταβολή του τιμήματος. Ενώπιον του δικαστηρίου θα παραστεί για λόγο του σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο ή και μόνος ο Πρόεδρος του εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό (εξώδικη αντιπροσώπευση).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Ο Α χρωστάει στον Β το ποσό ύψους 7000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν απαιτητά στις 15/05/1991. Ο Β εγείρει αγωγή κατά του Α στις 19/09/1991. Στις 16/01/1992 εκδίδεται η σχετική δικαστική απόφαση. Πότε συμπληρώνεται η παραγραφή;

Με την διακοπή της παραγραφής ο χρόνος της παραγραφής που πέρασε μέχρις ότου συμβεί το γεγονός που επιφέρει τη διακοπή της παραγραφής δεν υπολογίζεται. Από το τέλος της διακοπής της αρχίζει νέα παραγραφή. Ο χρόνος της νέας παραγραφής είναι ίδιος με το χρόνο της παραγραφής που διακόπηκε. Οι σημαντικότεροι λόγοι διακοπής της παραγραφής είναι η αναγνώριση της αξίωσης από τον υπόχρεο και η έγεσρη αγωγής. Η παραγραφή που διακόποηκε με έγεσρη αγωγής αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Ο Α είναι ψυχικά διαταραγμένος (ή ναρκομανής ή αλκοολικός) αλλά δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Πουλάει το ακίνητό του στο Β και χαρίζει το κινητό του. Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία;

Αφού ο Α δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση η δικαιοπραξία που κατάρτησε με τον Β είναι άκυρη αν αποδειχθεί ότι κατά το χρονικό διάστημα της κατάρτισης της λόγω της ψυχικής διαταραχής του δεν είχε την ικανότητα αντικειμενικού ελέγχου της πραγματικότητας.
Αν ο Α βρίσκεται υπό μερική δικαστική συμπαράσταση από 10/02/2003. Στις 18/11/2003 έχει πλήρως αποθεραπευτεί. Πουλάει στον Β το ακίνητό του. Είναι έγκυρη ή όχι η δικαιοπραξία;

Στις 18/11/2003 ο Α έχει αποθεραπευτεί επομένως δεν είναι ψυχικά διαταραγμένος και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Επομένως η δικαιοπραξία είναι έγκυρη.
Ο Α προσλαμβάνει τον Β ο οποίος είναι 12 ετών. Ο Β ως υπάλληλος του Α καταρτίζει καθημερινώς δικαιοπραξίες με πελάτες.
(α) είναι η σύμβαση εργασίας μεταξύ Α και Β έγκυρη,
(β) είναι οι συμβάσεις  του Β με τους πελάτες έγκυρες;

(α) Η σύμβαση εργασίας μεταξύ Α και Β δεν είναι έγκυρη εκτός και αν την σύμβαση εργασίας την κατήρτησαν για λογαριασμό του οι νόμιμοι αντιπροσώποι του.
(β0 Αφού ο Β έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του έχει περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΗΣ

Ο Α πίστευε ότι κέρδισε τον πρώτο λαχνό στο λαχείο και αγοράζει αυτοκίνητο. Δεν έχει χρήματα διότι δεν κέρδισε τελικά. Τι θα συμβεί;

Ο Α που αγόρασε το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ζητήσει ακύρωση της δικαιοπραξίας που κατάρτισε με τον Β επικαλούμενος τα πεπλανημένα του αίτια. Η δικαιοπραξία που καταρτίστηκε μεταξύ Α και Β είναι καθόλα έγκυρη.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΑΤΗΣ
Ο Α σκεπτόμενος να αγοράσει ένα οικόπεδο πείστηκε από τον Β να αγοράσει το δικό του καθώς θα ανέβαινε η εμπορική του αξία άμεσα. Τελικά αποδεικνύεται πως είναι ψέμματα. Τι κάνει ο Α;

Η δικαιοπραξία μεταξύ Α και Β είναι ακυρώσιμη. Εκείνος που εξαπατήθηκε έχει δικαίωμα να ζητήσει ακύρωση της δικαιοπραξίας που κατήρτισε. Για το σκοπό αυτό εγείρει αγωγή κατά του αντισυμβαλλόμενου που τον εξαπάτησε. Το δικαίωμα εκείνου που εξαπατήθηκε να εγείρει αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας αποσβήνεται όταν περάσουν δύο χρόνια από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΕΙΛΗΣ

Ο Α κάτοικος της Τρίπολης φοβίζει τον κάτοικο Β της Τρίπολης ότι θα τον σκοτώσει αν δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον στηνδ αδελφή του. Ο Β φοβάται και πωλεί το σπίτι του στην Τρίπολη σε κάποιον άλλο και πηγαίνει στην Λάρισα. Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία;

Η δικαιοπραξία είναι έγκυρη γιατί η απειλή του Α δεν απέβλεπε στην κατάρτιση της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΥΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

Ο Α πούλησε στον Β ένα οικόπεδο και ένα εσκαφέα καταρτίζοντας μεταξύ τους ιδιωτικό έγγραφο. Είναι έγκυρη η παραπάνω δικαιοπραξία;

Στην περίπτωση αυτή η δικαιοπραξία πάσχει από απόλυτη ακυρότητα. Την ακυρότητα αυτή μπορεί να την επικαλεστεί όχι μόνο ο Α αλλά και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΙΡΕΣΗΣ

Ο Α υπόσχεται στον Β στις 20/01/2003 ότι θα του χαρίσει το αυτοκίνητό του αν ο Β πάρει το πτυχίο του το Σεπτέμβριο το 2003. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον Α αν διαθέσει, καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητο αν
(α) ο Β πάρει πτυχείο  το Σεπτέμβριο του 2003
(β) ο Β δεν το πάρει.

(α) Αν ο Β πάρει πτυχίο το Σεπτέμβριο του 2003 ο Α θα έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει για τις ζημιές ή την καταστροφή που προκάλεσε στο αυτοκίνητο.

(β) Σε αυτήν την περίπτωση ο Β θα πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο στον Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ο Α είναι ψευδοαντιπρόσωπος του Γ και καταρτίζει σύμβαση με τον Β υπέρ του Γ. Είναι έγκυρη αυτή η δικαιοπραξία;

Αν ο Α εγκρίνει αυτή τη σύμβαση τότε δεσμεύεται και η σύμβαση παράγει έννομα αποτελέσματα μεταξύ Β και Γδ. Αν ο Γ δεν εγκρίνει αυτή την σύμβαση ο Α έχει υποχρέωσηη κατ ΄επιλογή του Β είτε να εκτελέσει τη σύβμαση είτε να του καταβάλλει αποζημίωση γαι να καλύψει τη ζημιά που του προκάλεσε από την μη εκπλήρσωη της σύμβασης. Ο Α τότε μόνο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αν ο Β γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο Α ήταν ψευδοαντιπρόσωπος.Δεν υπάρχουν σχόλια: