Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Η ΑΙΤΗΣΗ 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ 10.30-13.30 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45
ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ


ΕΠΩΝΥΜΟ..........................….............
ΟΝΟΜΑ.............................…................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ........................……......
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………. …………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ............................…….....ΑΘΗΝΑ..........ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Συνημμένα: Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου

ΠΡΟΣ

Τη Γραμματεία του Τμήματος 
ΝΟΜΙΚΗΣ
του Παν/μίου Αθηνών


Παρακαλώ να συμμετάσχω στις κατατακτήριες εξετάσεις Παν/κού έτους 2012-2013, για το Β΄εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Νομικής, ως πτυχιούχος
Α.Ε.Ι.( Τμήμα………….........................
Τ.Ε.Ι.( Τμήμα.........................................
Σχολή διετούς φοίτησης ( .  ……………
……………………………………………
Σχολή υπέρ διετούς φοίτησης ( …….……
……………………………………………

Ο/Η Αιτ………….