Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ) - ΠΙΘΑΝΟ ΘΕΜΑ - ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;

Ορισμός
 Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της ειναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Ετυμολογία της λέξης δημοκρατία
Η ετυμολογία της λέξεως βρίσκεται στα συνθετικά της "δήμος"  (το σύνολο ή η συνέλευση των ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα)  και "κράτος" (δύναμη, εξουσία, κυριαρχία) . Ο όρος επινοήθηκε κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., στην κλασική Ελλάδα, και χρησιμοποιήθηκε κατ΄ αντιδιαστολή με τη μοναρχία, την αριστοκρατία και την ολιγαρχία. Σήμερα, στην καθομιλούμενη, χρησιμοποιείται συνήθως κατ΄ αντιδιαστολή με τον όρο δικτατορία.

Γέννηση δημοκρατίας
Η δημοκρατία ως λέξη και ως πολίτευμα γεννήθηκε και καταξιώθηκε στην Αρχαία Αθήνα. Βασικές αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αρχαίας Ελλάδος ήταν η ισονομία, η αξιοκρατία και η ελευθερία του λόγου.

Ιστορία της δημοκρατίας
 •  Στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε η άμεση δημοκρατία. Η πολιτική εξουσία την εποχή εκείνη ασκούνταν από όλους τους Αθηναίους πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις της συνέλευσης ήταν καθολική.
 • Στην Ρώμη κατά την κατάργηση του θεσμού της βασιλείας εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία. Εδώ δεν έχουμε την άμεση συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, όπως στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά η σύγκλητος είναι εκείνη που έπαιρνε τις αποφάσεις που αφορούσαν την πόλη της Ρώμης. Με την πάροδο του χρόνου η δημοκρατία καταλύθηκε στη Ρώμη και εγκαθιδρύθηκε η μοναρχία.
 • Την εποχή του Μεσαίωνα δεν μπορεί να γίνει λόγος για δημοκρατία και δημοκρατικές ελευθερίες, γιατί τη χρονική αυτή περίοδο η απόλυτη μοναρχία είναι το πολίτευμα που κυριαρχεί σε όλες τις χώρες. Ο λαός δεν έχει καμία εξουσία. Μοναδικός ρυθμιστής των πραγμάτων της χώρας ήταν ο μονάρχης.
 • Η Γαλλική Επανάσταση που ξέσπασε το 1789 εξαιτίας της καταπίεσης των λαϊκών στρωμμάτων και της μη συμμετοχής της αστικής τάξης στις αποφάσεις της κυβέρνησης της χώρας που ζούσαν κατέλυσε τη μοναρχία και εγκαθίδρυε τη δημοκρατία.
 • Στην Αγγλία, χωρίς να καταλυθεί η βασιλεία, εγκαθιδρύεται το αντιπολιτευτικό πολίτευμα μετά από πολλές και διάφορες κοινωνικές αναστατώσεις.
 • Τέλος, τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα αναπτύχθηκαν μέσα από θυελώδεις και σκληρούς κοινωνικούς αγώνες. Αποτελούν δύσκολη μορφή διακυβέρνησης τόσο όσο προς την ίδρυσή τους, όσο ως προς τη διατήρησή τους. Απαιτούν την ενεργοποίηση του πολίτη και τη συνεχή επαγρύπνησή του.

Η δημοκρατία στη χώρα μας
 • Άμεση δημοκρατία.
 • Η πρώτη ελληνική δημοκρατία 1821-1828
 • Η πρώτη περίοδος της βασιλευόμενης δημοκρατίας 1864-1922
 • Η δεύτερη ελληνική δημοκρατία 1924-1935
 • Η δεύτερη περίοδος της βασιλευόμενης δημοκρατίας 1935-1936
 • Η τρίτη περίοδος της βασιλευόμενης δημοκρατίας 1949-1967
 • Η τρίτη ελληνική δημοκρατία 1974-σήμερα
 • Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε στη χώρα μας τον Ιούλιο του 1974. Από τις 11/06/1975 με την ψήφιση του νέου συντάγματος άρ. 1Σ το πολίτευμα της χώρας μας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Είναι Δημοκρατία γιατί όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, υπάρχουν για αυτόν, και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα, σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Είναι Πρεοδρευόμενη Δημοκρατία γιατί αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένας Έλληνας Πολίτης που εκλέγεται από τη Βουλή. Είναι Κοινοβουλευτική, γιατί ο λαός ασκεί την εξουσία μέσω των αντιπροσώπων του (βουλευτές) στο Κοινοβούλιο από το οποίο προέρχεται η κυβέρνηση, η οποία κυβερνά τη χώρα μας και εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Είδη δημοκρατίας
 • Άμεση ή συμμετοχική δημοκρατία.
 • Αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
 • Οι σύγχρονες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες διακρίνονται σε:
 • (α) Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που εκλέγεται από το λαό παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Ο βασιλιάς είναι αρχηγός του κράτους και μάλιστα κληρονομικός με συμβολικό ρόλο, ενώ πολιτικά είναι ανεύθυνος, δηλαδή δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες (Μεγάλη Βρεττανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισπανία).
 • (β) Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Και σε αυτή τη περίπτωση η εκλεγμένη από το λαό κυβέρνηση παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι αιρετός, εκλέγεται δηλαδή από τη βουλή και δεν έχει αυτός ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες (Ελλάδα, Ιταλία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας).
 • (γ) Προεδρική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας είναι και αρχηγός του κράτους και πρόεδρος της κυβέρνησης, η οποία δεν εκλέγεται από το λαό αλλά σχηματίζεται από τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας εκλέγεται είτε άμεσα από το λαό είτε από ειδικό σώμα εκλεκτόρων και διαθέτει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες (ΗΠΑ, Κύπρος, Ρωσία),

Δεν υπάρχουν σχόλια: