Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΚ 1033) ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ο Δ υποχρέωσε με τη διαθήκη του τον κληρονόμο του Κ να μεταβιβάσει στο Β ένα ακίνητο. Η διαθήκη όμως ήταν άκυρη.
Ο Κ, νομίζοντας πως η διαθήκη ήταν έγκυρη, μεταβίβασε το ακίνητο στο Β. Όταν μετά από καιρό ο Κ πληροφορήθηκε την ακυρότητα της διαθήκης, απευθύνθηκε στο δικηγόρο Δ και τον ρώτησε:

(α) Είναι έγκυρη η μεταβίβαση του ακινήτου στο Β;  - ναι ή όχι και γιατί.
(β) Μπορεί να πάρει πίσω το ακίνητο και με ποια αγωγή;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(α) Η μεταβίβαση του ακινήτου από τον Κ στον Β είναι εκποιητική δικαιοπραξία (σύμβαση, ΑΚ 1033). Αιτία της συμβάσεως αυτής είναι η εκπλήρωση της υποχρεώσεως που επέβαλε ο Δ στον Κ με τη διαθήκη του. Επειδή στις αιτιώδεις δικαιοπραξίες η ισχύς τους εξαρτάται από το κύρος της αιτίας, η μεταβίβαση του ακινήτου από τον Κ στο Β είναι άκυρη, αφού η διαθήκη (και συνεπώς η απορρέουσα απο αυτήν αιτία της μεταβιβάσεως) είναι άκυρη. Συνεπώς, η μεταβίβαση του ακινήτου είναι άκυρη.

(β) Ο Β δεν απόκτησε ποτέ την κυριότητα του ακινήτου. Κύριος του ακινήτου είναι ο Κ. Ο Κ μπορεί να ζητήσει από τον Β να του αποδώσει το ακίνητο με τη διεκδικητική αγωγή (ΑΚ 1094).

Δεν υπάρχουν σχόλια: