Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΒΙΒΛΙΑ Α ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Συγγράμματα Α' Έτους

Α'  ΕΞΑΜΗΝΟ


Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Απ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002
I. Σπυριδάκη, Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003

Συνταγματικό ΔίκαιοΚ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004
Ν. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τ. Α', 1821-1941, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981
Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2005
Α. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία. Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου, τόμος Α, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004

Iστορία Δικαίου
Σπ. Τρωϊάννου/ Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιστορία Δικαίου, 2η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002