Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Επιτομές/Πρακτικά:
 • Απ. Γεωργιάδη, Αστικός Κώδικας. Γενικές Αρχές - Πρακτικά Θέματα με λύσεις, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998 (τιμή: €17,50)
 • Φ. Δωρή. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο - 100 πρακτικά θέματα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990 (τιμή: €7,50)
 • Ι Σπυριδάκη, Εγχειρίδιο Αστικού δικαίου 1. Γενικές Αρχές, β΄ έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004 (τιμή: €22,00)
 • Θεοφ. Παπαζήση, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2004, σελ. ΧΧVIII+389 (τιμή: €22,00)

Συνταγματικό Δίκαιο

Κυκλοφορούν ακόμα:

 • Κ. Γεωργόπουλου ,Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, 12η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001
 • Ευ. Βενιζέλου, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα/ Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1991
 • Παναγ. Ε. Πούλη, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου & Θεσμών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 325 (τιμή: €28,00)

Eπιτομές/Πρακτικά:

 • Α. Δερβιτσιώτη, Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, 2001 (τιμή: € 13,00)
 • Α. Δημητρόπουλου, Πρακτικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα/ Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004 (τιμή: €12,00)
 • Ι. Καμτσίδου, Πρακτικά θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα/ Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004 (τιμή: €14,00)
 • Βενιζέλος Ε, Χρυσόγονος Κ., Πρακτικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου και Συνταγματικών Ελευθεριών, Εκδόσεις Σάκκουλα/ Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1993 (τιμή: €11,50)