Δ/σμός ΕΣΔΔΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2015 (80 θέσεις)
Αποτελέσματα ανά τμήμα (οριστικά)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018 (100 θέσεις)

Προκήρυξη 26ου Διαγωνισμού

Ενδεικτική βιβλιογραφία 26ου διαγωνισμού 2018

Όλα για τον διαγωνισμό σε ένα folderΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέματα 16ου Διαγωνισμού ΕΣΔΔ 

Θέματα Πολιτικής Οικονομίας & Δημόσιας Οικονομικής 2000-2004

Θέματα Πολιτικής Οικονομίας 1985-1998ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Φόρουμ ΕΣΔΔΑ

Βουλή των Ελλήνων - Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 

Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1996/2001/2008 

EUROPA - European Union greek page 

https://akrivopoulouchristina.wordpress.com/ 

Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) 

Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ 

Εκδόσεις Τράπεζας της Ελλάδας 

Ετικέττα ΕΚΔΔΑ (mylinablog) 

Ετικέττα ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΔΔΑ (mylinablog)ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ Α' ΣΤΑΔΙΟ


Σχέσεις κράτους εκκλησίας (Μανιτάκης) 

Δημόσια Διοίκηση (Μακρυδημήτρης) 

Εισαγωγή στην Πολιτική (Heywood) 

Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση (Harrop) 

 Συνταγματικό Δίκαιο (Σπυρόπουλος) 

Αρχές οικονομικής θεωρίας με αναφορά στις ευρωπαϊκές οικονομίες (Mankiw)

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική (Γεωργακόπουλος)A' ΣΤΑΔΙΟ:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

Συνταγματικό Δίκαιο

Επιτομές Συνταγματικού-Διοικητικού-Ατομικών Δικαιωμάτων (Τρίκη) 

Διοικητικό Δίκαιο (σημειώσεις Γιακουμάκη) 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (σημειώσεις Γιακουμάκη) 

Ευρωπαϊκή Ένωση (μια νέα πραγματικότητα) (Καπλάνης) 

Μορφές πολιτευμάτων (Μανιτάκης) 

Συνταγματικό Δίκαιο (Μανιτάκης) 

Οι οικονομικές διαστάσεις στις σχέσεις εκκλησίας κράτους (Χρυσόγελος) 

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (σημειώσεις Νεοπτολέμου απο Νομική Αθηνών) 

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Θεωδορακόπουλος) 

Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική (ΕΚΔΔΑ)

Το νόημα της κυριαρχίας και του Συντάγματος ενόψει της παγκοσμιοποίησης (Μανιτάκης) 

Το πολίτευμα της Ελλάδος (σημειώσεις από Ράικο) 

Το κράτος (σημειώσεις από Ράικο) 

Σταθμοί Συνταγματικής Ιστορίας 1821 έως σήμερα 

Σημειώσεις συνταγματικού δικαίου (σημειώσεις από Παντελή) 

Συνταγματικό Δίκαιο (σημειώσεις από βιβλίο Σπυρόπουλου) 

Έννοια κράτους και μορφές κρατών 

Μοντέλα Δημοκρατίας (Η συμμετοχική δημοκρατία) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα 

Λευκή Βίβλος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Επιτροπής των Περιφερειών

Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο ... μνημόνιο!

Το Δίκαιο της Ανάγκης

Ευρωπαϊκός συνταγματικός πολιτισμός 

Πολιτικές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας 

Πράσινη Βίβλος (2011) 

Λευκή βίβλος (2006) 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 

Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

Το Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ 

Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο μνημόνιο (Σπουρδαλάκης) 

Νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα 

Η ιστορία της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα  & ο δημόσιος υπάλληλος

Σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους 

Συνταγματικό δίκαιο (ίδρυμα Ευγενίδου) 

Η Δημοκρατία στο τέλος του αιώνα (Δ. Χαραλάμπης) 

Περιεκτική Δημοκρατία: 10 χρόνια μετά (Τ.Φωτόπουλος) 

Παγκοσμιοποίηση, αριστερά και περιεκτική δημοκρατία (Τ.Φωτόπουλος) 

Κυριαρχία Συντάγματος ενόψει Παγκοσμιοποίησης (Α. Μανιτάκης) 

Παγκοσμιοποίηση (Ε. Γεωργακοπούλου) 

Από τη κρίση του 1929 στην κρίση του 2009 (Βουλή των Ελλήνων) 

Ατομικά Δικαιώματα (Επιτομή Κολούτσου) 

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Πάνδημος) 

Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική (Στ. Λήδα_ΕΑΠ)

Η ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα (Μακρυδημήτρης)  

Η αρχή υπεροχής του Ενωσιακού Δικαίου (Μέμη)

Το κράτος στον 21ο αι (αρμοδιότητες και προκλήσεις) (Κάλλιπος) 

Τα κόμματα στις ΗΠΑ: Θεωρία & Ιστορία (Τσακίρης) 

Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη & Συγκυρία (Σπουρδαλάκης) 

Οι τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής Δημοκρατίας: κράτη, πολίτες, λαοί (Παπαδοπούλου) 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Διεθνής Μακροοικονομική 

 Πληθωρισμός, προσδοκίες και αξιοπιστία

Βραχυχρόνια ανάλυση ζήτησης και προσφοράς 

Δημοσιονομική πολιτική 

Εισαγωγή στα Δημόσια Οικονομικά (Διαλέξεις)

Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική 

Πως η κεντρική τράπεζα καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία 

Μορφές αγοράς 

Σημειώσεις μορφών αγοράς 

Μικροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 

Δημόσια Οικονομική (Πανεπιστήμιο Θράκης)

Ευρωπαϊκή ενοποίηση (ΕΚΔΔΑ)

Ο Κρατικός Προυπολογισμός (Σημειώσεις ΕΚΔΔΑ)

Ο οικονομικός ρόλος του κράτους 

Οικονομική πολιτική του κράτους (διαφάνειες) 

Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ - Ελληνική Οικονομία 

 Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό

Μέσα δράσης του κράτους 

Ισοζύγιο πληρωμών - Αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής (ΤτΕ) 

Είναι μεγάλος ο δημόσιος τομέας; (Λαδή Στέλλα) 

Κρίση ευρωζώνης 

Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης

Ελληνική κρίση 2008/9 και ευρωζώνη 

Πως λειτουργεί η ευρωπαϊκή ένωση 

Οικονομική και κοινωνική πολιτική της ΕΕ 

Οικονομική της ευημερίας

Ελληνική οικονομία και απασχόληση 2013 (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) 

 Ελληνική οικονομία και απασχόληση 2014 (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)

Ελληνική οικονομία και απασχόληση 2015 (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) 

Ελληνική οικονομία και απασχόληση (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) 2016 

Ελληνική οικονομία και απασχόληση (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) 2017 

Μεγάλες διαφορές απασχόλησης και ΑΕΠ στην ΕΕ 

Συγκριτική μελέτη έμμεσης φορολογίας Ελλάδας & ΕΕ 

Νομισματική πολιτική 2014-2015 

Νομισματική πολιτική 2015-2016 

Νομισματική πολιτική 2016-2017 

Σημειώσεις στην Οικονομική Θεωρία - Φιλίνης Κ 

Σημειώσεις στη Μικροοικονομική ΙΙΙ - Ρουμανιάς Κ 

Ελληνική Οικονομική Κρίση (ανασκόπηση) 

Αναπτυξιακό Όραγμα για την Ελλάδα του 2020 (ΚΕΠΕ) 

Προτάσεις για ελληνική οικονομία (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Ανάλυση του φόρου ακινήτων στην Ελλάδα (Λιάπης-Ροβόλης) 

Έκθεση του Διοικητή 2017 - Τράπεζα της Ελλάδος

Έκθεση του Διοικητή 2016 - Τράπεζα της Ελλάδος 

Έκθεση του Διοικητή 2015 - Τράπεζα της Ελλάδος 

Έκθεση του Διοικητή 2014 - Τράπεζα της Ελλάδος 

Έκθεση του Διοικητή 2013 - Τράπεζα της Ελλάδος 

Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα (www.pbo.gr) 

Εργασία και Απασχόληση (ΕΙΕΑΔ) Ετήσια έκθεση 2017 

Εργασία και Απασχόληση (ΕΙΕΑΔ) Ετήσια Έκθεση 2014

Εργασία και Απασχόληση (ΕΙΕΑΔ) Ετήσια Έκθεση 2013

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση (συλλογικό έργο)

Η δημοσιονομική κρίση και η δημοκρατία: Η περίπτωση της Ελλάδας (Τροκάνα Αγγ) 

Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση (Θεοχαράκης) 

Οικονομικό Δελτίο ΕΚΤ (Σεπτέμβριος 2016) ΤτΕ 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ Λυκείου) 

Δημόσια Οικονομική (Κουτεντάκης) 

Διεθνής Πολιτική Οικονομία (T. Cohn)

Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας (Εκδ. Κάλλιπος) 

Επιρροή Νομισματικής-Δημοσιονομικής Πολιτικής στην AD (συνολική ζήτηση) Διαγράμματα 

Συνολική ζήτηση - Συνολική προσφορά - Διαγράμματα 

Ανοικτή Οικονομία στη Βραχυχρόνια περίοδο 

Ανοικτή Οικονομία στη Μακροχρόνια Περίοδο 

H αποτυχία της Ευρωζώνης: προτάσεις οικονομικής πολιτικής για την ανάκαμψη της Ελλάδος (Φεβ 2017) Μελέτη ΕΔΕΚΟΠ

Πολιτική Οικονομία (Βαρουφάκης)

Οι οικονομικές λειτουργίες του Κράτους (Χλέτσος) Η ΥΛΗ ΓΙΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ"ΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
  
1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτουςΜορφές του κράτους.   Κράτος και οικονομία.  Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους.   Έθνος και κράτος.    Οι λειτουργίες του κράτους.


2. Κράτος και πολιτικό σύστημα: Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα.    Θεωρίες της Δημοκρατίας.     Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα.     Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής.      Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα.     Η ιδιότητα του πολίτη.       Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.


 3. Οι πολιτικές του κράτους:   Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους.     Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός.     Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.


4. Το συνταγματικό δίκαιο:   Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και συνταγματικό δίκαιο των εξουσιών.      Η συνταγματική αναθεώρηση.     Η ιεραρχία των κανόνων δικαίου.           Το ισχύον ελληνικό σύνταγμα.       Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος.       Η μορφή του ελληνικού πολιτεύματος.           Η δημοκρατική αρχή.        Το κοινοβευτικό σύστημα.         Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος.        Η διάκριση των λειτουργιών.           Κράτος Δικαίου.        Κοινωνικό Κράτος.      Η αρχή της νομιμότητας.


5. Θεμελιώδη δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων.     Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων.      Η αρχή της αναλογικότητας.     Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.    Θετική και αρνητική ελευθερία.     Η αρχή της ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της.    Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα,    στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.    Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.


6. Οργανωτικό Συνταγματικό δίκαιο-τα όργανα του κράτους: Εκλογικό σώμα.     Βουλή.   Πρόεδρος της Δημοκρατίας.      Κυβέρνηση.    Πρωθυπουργός, υπουργοί, ευθύνη των μελών της κυβέρνησης.     Η διοίκηση (κεντρική, αποκεντρωμένη).      Ανεξάρτητες αρχές.    Δικαστική λειτουργία.    Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.     Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.


7. Ευρωπαϊκή Ένωση:   Η συνθήκη της Λισαβόνας.    Οι πολιτικοί θεσμοί της ΕΕΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.    Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.      Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο..      Το Eurogroup.    Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου.     Πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.    Παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο.   Οι γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου.    Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική αγορά.     Η σχέση Συντάγματος και ευρωπαϊκού δικαίου.     Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.  Η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.


8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση:  Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση..   Επιδράσεις υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και τις εθνικές δημόσιες πολιτικές.     Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος.    Συγκριτικά μοντέλα κρατών, διακυβέρνησης και δημοκρατίαςΟ ρόλος των επιστημικών κοινοτήτων και των κοινοτήτων πολιτικής στη διακυβέρνηση..Η ΥΛΗ ΓΙΑ "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"ΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

    1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης:   Κλασική Πολιτική ΟικονομίαΜαρξισμός.   Νεοκλασικισμός.    Θεσμική Σχολή.    Κενσιανισμός.


2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών.        Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς.     Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών.      Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.


3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία:  Τέλειος ανταγωνισμός.     Μονοπώλιο.   Ολιγοπώλιο.    Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός..


 4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους:   Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς.   Δημόσια αγαθά.    Εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.


 5.   Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας:  Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών.      Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.


6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, H κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών.    Ανεργία και πληθωρισμός.   Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.


7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού. Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών.      Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών


8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρματικότητες και αντιθέσεις: Σταθεροποιητική πολιτική.    Εισοδηματική πολιτική.    Κοινωνική Πολιτική.      Αναπτυξιακή πολιτική.     Πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας.      Πολιτική ανταγωνισμού.   Δημόσιες επιχειρήσεις.


9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική:  Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία.      Συναλλαγματικές ισοτιμίες.     Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο..


10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά.     Οικονομική και Νομισματική ΈνωσηΗ νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στο χώρο του ευρώ.     Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:   Εξελίξεις και προοπτικές.   Δημόσια οικονομικά.     Ισοζύγιο πληρωμών.     Απασχόληση και ανεργία.    Κατευθύνσεις πολιτικής.     Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.     Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και Ευρωζώνη.   
    

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ


Ερωτήσεις Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 2008

Απαντήσεις στο τεστ δεξιοτήτων 2008

Ενδεικτικό Τεστ δεξιοτήτων online 

Τεστ δεξιοτήτων (Online) exaskisi.gr

60 Ερωτήσεις δεξιοτήτων (Όμιλος ΠΛΑΤΩΝ) 

Τεστ δεξιοτήτων Online (ΑΣΕΠ 2007) 

100 ερωτήσεις ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (εκπαιδευτήριο ΚΑΡΦΗ) 

20 Ερωτήσεις Δεξιοτήτων (Κόντος) 

45 Λεκτικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ) 

Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων (ΈΘΝΟΣ) 

Κανόνες ορθογραφίας (Νέα Λογομάθεια) 

Συντακτικό (Νέα Λογομάθεια) 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου (Κέντρα δια βίου μάθησης) 

Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; (Αναγνωστοπούλου) 


Β' ΣΤΑΔΙΟ:
ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΡΘΡΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:


ΚΡΑΤΟΣ

Το θεσμικό έλλειμμα (Α. Χατζής)

Η ιδιότητα του πολίτη (Γ. Κουζέλης) 

Παιδιά προσφύγων στα σχολεία (συνέντευξη Ν. Φίλη)

Προεδρικό ή Κοινοβουλευτικό Σύστημα Διακυβέρνησης; (Ε. Βενιζέλος)

Πρόταση Τσίπρα για Συνταγματική Αναθεώρηση (εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) 

O ΤΡΑΜΠ και η κρίση της δημοκρατίας (Ρ. Γουόλιν) 

Η θεωρία της ρύθμισης (Ναλπαντίδου, Χατζής) 

Όλοι οι νόμοι του 2016 σε pdf 

Αρχή διάκρισης εξουσιών: θεσμικά αντίβαρα και Ανεξάρτητες Αρχές (εργασία ΕΚΔΔΑ) 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  
Κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 4440/2016)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  &  Ν. 4389/2016

Τα τρία κύμματα μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα:1975-2015 (Π. Μαϊστρος) 

Η ανάγκη για κανονιστική μεταρρύθμιση (εργασία ΕΚΔΔΑ) 

Ολική ποιότητα στη δημόσια διοίκηση (εργασία ΕΚΔΔΑ) 

Εναλλακτικές μορφές εργασίας στο δημόσιο & ιδιωτικό τομέα (εργασία)

Το φαινόμενο της ηθικής/ψυχολογικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας 

New public management στο δημόσιο (Ελλάδα συν Ευρώπη) στην περίοδο της κρίσης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Ίση μεταχείριση προσώπων στην εργασία (Ν. 4443/2016) 

Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (Υπ.Διοικ.Μεταρ.) 

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση (Τσαμαντάνης, Καρίκης) 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα (ΕΚΠΑ) 

ΕΛΛΑΔΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΕΕ & προσφυγική κρίση

Το ιταλικό δημοψήφισμα & το ελληνικό eurogroup (ΤΟ ΒΗΜΑ)

Εξαρτημένη ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας (Τ. Φωτόπουλος)

Διεθνείς σχέσεις και διεθνής πολιτική (Α. Ηρακλείτης) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Ο εφικτος διάλογος κράτους-εκκλησίας (Ε. Βενιζέλος)

Εκκλησία & Πολιτεία (χωρισμός ή συναλληλία); (Θ. Ζήσης)

Χωρισμός Κράτους & Εκκλησίας - Ένα αίτημα των καιρών (Γ. Καραγιάννης) 

Οι οικογένειες στην οικονομική κρίση (Eurofound) 


ΤΥΠΟΣ & ΜΜΕ

ΜΜΕ & μεροληψίες (Ζαν Κοέν)

Περί Αντικειμενικότητας & (Α)μεροληψίας στις Ειδήσεις (Α. Σαμαράς) 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ν. 2863/2000)ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Πτώχευση επιχειρήσεων & οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

Οι εργασιακές σχέσεις στη σκιά των μνημονιακών πολιτικών: 5 χρ μετά (εφημερίδα Η ΑΥΓΗ) 

Θεσπίζεται κατώτατο πλαφόν στους μισθωτούς (taxheaven)

Η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για ανάπτυξη και απασχόληση (europa.eu) 

Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ εργασία) 

Το φαινόμενο της ηθικής/ψυχολογικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

The times they are a-changin' (Γ. Μπαλαμπανίδης)

Ταυτότητες ή διχασμένες κοινωνίες; (Γ. Σιακαντάρης)

Πολιτιστικός τουρισμός (Μ. Κωστάκης)

Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα (πτυχιακή διατριβή) 

Έννοια πολιτισμικού τουρισμού & όχι μόνο 

Πολιτισμός-Τουρισμός: Η διεθνής εμπειρία (Κωστάκης) 

Πολιτιστικός Τουρισμός (διαφάνειες 2011) 

Προτάσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα (ΚΕΠΕ 2015) 

Πολιτιστικές βιομηχανίες: αποτελούν λύση στην κρίση; (Bank of Greece) 

Πολιτιστική βιομηχανία και ανάπτυξη (Δελουθέη, Λουλάι, Τσαλαβούτας) 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ετικέτα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χ. Ακριβοπούλου blog)

Η αμφιλεγόμενη πρόταση ΤΡΑΜΠ για τα πυρηνικά απόβλητα (naftemporiki.gr)

Το περιβάλλον ο μεγάλος χαμένος από νίκη ΤΡΑΜΠ (εφημερίδα ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)

Εμπόριο & Περιβάλλον τα πρώτα θύματα του ΤΡΑΜΠ (ΤΟ ΒΗΜΑ)

Χωραταξικός Σχεδιασμός & αειφόρος ανάπτυξη (Ν.2742/1999) 

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ν.4447/2016) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει ο νόμος απλοποίησης σύστασης επιχειρήσεων & Ν. 4441/2016

Ίδρυση επιχειρήσεων με ένα μέιλ (ΤΟ ΒΗΜΑ)